Ursula Flatters föreslagen till HK-diplom

5
2199

Ursula_flatters

Ursula Flatters, läkare vid Vidarkliniken i Järna och styrelsemedlem i Antroposofiska Sällskapet har föreslagits att bli nominerad till HK-diplom av bland annat Pia Hellertz, styrelseledamot i Humanism och Kunskap. 

TEXT PIA HELLERTZ

Ursula Flatters är legitimerad läkare och utbildningschef på Vidarkliniken, ett antroposofiskt sjukhus i Järna. Hon genomförde sin läkarutbildning i Tyskland men lämnade Västtyskland år 1980 för att vara med att bygga upp Sveriges första alternativa sjukhus. I Tyskland hade hon fått kontakt med antroposofer, vars världsbild hon kände sig hemma med.

För Ursula är arbetet och fritiden helt sammanväxta. Sjukhuset och den antroposofiska rörelsen finns med i mycket av det hon gör. När hon bestämde sig för att vara med att grunda Vidarkliniken för 30 år sedan, år 1985, handlade det snarare om ett val av livsstil än val av arbete.

Kliniken öppnade sina portar den 29 september 1985 till det första antroposofiska sjukhuset i Norden. Samtidigt som hon var med om planeringen och uppbyggnaden av kliniken genomförde hon den obligatoriska tvååriga svenska läkarpraktiken på svenska sjukhus. Hon lärde sig det svenska språket på tre månader. Sedan dess har hon under mer än 30 år verkat för att ge en god, effektiv och holistisk vård och samtidigt spritt kunskapen om komplementär medicin via media, där hon ofta fått försvara och förklara vad komplementär medicin är, eftersom den ofta blir angripen utifrån okunskap.

Så här skriver Vidarkliniken på sin  hemsida:

”Antroposofisk vård är den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa och en del av sjukvårdssystemet i många länder. De antroposofiska läkemedlen utgör en väsentlig del av vårdformen.”

Skolmedicinskt utbildade läkare och vårdpersonal kombinerar gängse behandlingar med naturliga läkemedel och kompletterande terapier som stödjer kroppens självläkande förmågor.

Dan Larhammar t.v möter Ursula Flatters t.h i SVT Aktuellt
Dan Larhammar t.v möter Ursula Flatters t.h i SVT Aktuellt

När den komplementära medicinen angrips ställer Ursula Flatters upp i debatter och skriver insändare och debattartiklar. Hon har förmågan att gå till kärnan och svarar balanserat, tålmodigt och insiktsfullt även då angriparen använder riktiga skamgrepp. Som i år när SVT hade en debatt angående den utredning som pågår om antroposofiska läkemedel ska få bli en del av den svenska läkemedelslagstiftningen, där professor Dan Larhammar som representant för skeptikerföreningen Vetenskap & Folkbildning, VoF, och Ursula Flatters debatterade. Något man kan ha synpunkter på eftersom Dan Larhammar sitter i styrelsen i konsultbolaget Larhammar Consulting AB som hjälper läkemedelsindustrin att snabba på introduktionen av nya läkemedel på den svenska marknaden. Ursula Flatters motargumenterade mycket sakligt, trovärdigt och kunnigt på den ovederhäftiga kritiken.

(Börje Peratt skrev om just denna episod Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt . Vi skall också ha helt klart för oss att Larhammar är inte läkare, har aldrig vårdat patienter och saknar kompetens på det området/Admin2)

Vidarkliniken_Sjukhus-i-Järna

Vidarkliniken är sedan en tid tillbaka under hård press. För att de antroposofiska läkemedlen ska få säljas i Sverige måste de i framtiden registreras hos läkemedelsverket, vilket kräver en lagändring p.g.a. ett EU-direktiv. Många skolmedicinska remissinstanser har motsatt sig att införa en paragraf om hur  antroposofisk medicin ska kunna försäljas i Sverige. Ursula Flatters menar förslaget är krångligt, byråkratiskt, dyrt och i praktiken ogenomförbart.

I en intervju betonar hon att det alltid är den vanliga läkarvetenskapen som är grunden för hennes yrkesutövande. På Vidarkliniken ges samma mediciner som på ett vanligt sjukhus. Men de antroposofiska läkemedlen och behandlings-metoderna är viktiga komplement.

En utmärkelse till Ursula Flatters är också ett stöd för insikten om att dagens skolmedicin inte äger hela sanningen om människans läkandeförmåga. Vidarklinikens inriktning går i linje med ursprunget till den tidigare mer ödmjuka skolmedicinens förhållningssätt byggd på den hippokratiska medicinen. En sådan inriktning är värd sitt existensberättigande. Det är vad Ursula Flatters kämpar för.

 

 

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.