”Visor för fred” – Sveriges fredsråd och kampen mot Nato

1
1632

390px-Vintervikens_koloni_2010

Sveriges fredsråd vill värna om Sveriges neutralitet och säger nej till Nato. Den 19 juli 2015 framträdde de med information om alliansens samröre med NATO och konsekvenserna om Sverige går med i NATO. Det hela varvades med visor och ägde rum på en scen i Vintervikens trädgård i utkanten av Stockholm.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Utflykt i Stockholm en sommardag nittonde juli med solglimtar mellan regntunga skyar. Min väninna och jag kände för att uppleva både natur och kultur. Efter visst funderande valde vi att promenera i lummig grönska längs stranden från Mälarhöjden till Vinterviken, en riktig oas i storstadens utkant. Där skulle vi vandra genom Alfred Nobels gamla fabriksområde till slutmålet: de vackra och välskötta kolonilotterna med allsköns blomster, som vi ville avnjuta.
Väl framme slog vi oss ned med var sin kaffe utanför Trädgårdskaféet. Till vår överraskning kom vi lagom till ett fredsprogram ”Visor för fred” på trädgårdens scen. Det visade sig innehålla allvarliga ord från Sveriges fredsråd, ett budskap som senare fick mig att göra en grundlig research för att förstå sammanhangen. De förgående artiklarna om det kalla kriget och stormakternas kärnvapentävlan är resultatet av mötet med fredsorganisationerna i trädgårdskaféet och kan ses som bakgrund till denna artikel.
Agneta Norberg fredsråd
Youtubelänk

Sveriges fredsråd

Först ut på scenen var Agneta Norberg, vice ordförande i Sveriges fredsråd:
”Sveriges fredsråd bildades 1946. Det verkar för att samla fredsorganisationer och enskilda aktivister som arbetar för fred och nedrustning och för att förebygga väpnade konflikter. Åtta organisationer ingår idag i Sveriges fredsråd, bl.a. Svenska Fredskommittén, Kvinnor för fred och Artister för fred. Svenska Fredsrådet har kontakt och samarbete med internationella fredsorganisationer och fredsråd i andra länder. Vi är representerade i styrelserna för International Peace Bureau och Global Against Weapons and Nuclear Power in Space.

Vi vill få till stånd ett samarbete i projekt och kampanjer och verkar genom kunskapsförmedling och opinionsbildning framför allt om kärnvapennedrustning, säkerhetspolitik samt för ett starkt FN. Sedan 1946 har kampen mot kärnvapen löpt som en röd tråd genom vårt arbete. Kärnvapen måste avskaffas i hela världen och verklig nedrustning drivas fram. De ansenliga resurser som då frigörs ska användas för att bekämpa fattigdom och klimatkatastrofer. Vi arbetar för att Sverige ska stå utanför alla militärallianser och att alla sådana ska upplösas. För Sveriges del är den mest angelägna frågan nu att förhindra en smyganslutning till NATO och att återupprätta vår alliansfrihet. Utländska baser och militära styrkor ska omedelbart dras tillbaka från ockuperade länder. Alla regeringar ska frånsäga sig krig som lösning på konflikter och alla ska underteckna icke-angreppsavtal.

ACE: militära övningar 25 maj – 5 juni 2015

SVT Nato

Det finns en sällan nämnd förhistoria. Det började med att Sverige gick med i USA/Natos ”Partnerskap för fred” 1994. 2004 kom ett riksdagsbeslut att anpassa Sveriges försvar till USA/Nato som erbjöds en stor del av norra Sverige som militärt övningsområde, North European Aerospace Testing (Neat). Sedan dess har många krigsövningar med tusentals soldater, flyg och arméer från USA/NATO tillsammans med Sverige och Finland ägt rum. Samtidigt har detta varit samordnat med stora flottmanövrar utanför Göteborg och Karlskrona utan att någon öppen debatt skett. Allt detta har varit riktat mot `den yttre fienden´ i området, dvs. Ryssland. Samtidigt har Nato utvidgat sitt område ända fram till Centraleuropas gräns, direkt mot Ryssland.”
(Jag lyssnar och drar mig till minnes hur president Reagan en gång i tiden gav den ryske Gorbatjov löftet att inte rekrytera Nato-medlemmar från de f.d. satellitstaterna. Ett löfte som inte hölls. Genom Östtysklands sammanslagning med Västtyskland 1990 övergick denna f.d. satellitstat automatiskt till NATO. Nio år senare var det dags för Polen, Tjeckien och Ungern att bli medlemmar. Estland, Lettland och Litauen kom efter 2004; liksom Rumänien, Bulgarien och Slovakien och Georgien 2012. Alla dessa länder var tidigare lydstater under Sovjet och gränsar till Ryssland. Nato har med andra ord flyttat fram alla sina positioner med baser i dessa länder och detta har upplevts provocerande och hotfullt från ryskt håll.)
– Vad ser vi just nu? fortsätter Agneta Norberg. Jo, under perioden 25 maj till 5 juni arrangerades för andra gången en internationell flygövning kallad the Artic Challenge Exercise, ACE 2015. Den återkommer vart annat år. Förutom USA/Nato deltog nio andra europeiska länder med ca 115 flygplan. I övningen medverkade cirka 3 600 personer, varav 2 000 är tränade sedan tidigare. Som mest var 90 stridsplan i luften (1).

Vinterviken – idyll och Nobels dynamitfabriker

Jag lyssnar och antecknar om krig och fred. Samtidigt ser jag mig omkring i idyllen och tänker på historiken. Skönhet och liv. Explosioner och död. Det var på detta område Alfred Nobel förlade sina experiment för att framställa dynamit. Och 150 senare detta fredsevenemang på samma historiska plats. Nobel testamenterade sin förmögenhet, som blev grunden för de framtida Nobelprisen, varav ett gick till den ryske kärnfysikern Andrej Sacharov, den ryska vätebombens fader. Denne blev senare bombernas störste fiende och folkrättskämpe och fick för detta Nobels fredspris 1975.

Svavelsyrefabriken byggd 1891, idag utställningslokal och restaurang (Wikimedia Commons)
Svavelsyrefabriken byggd 1891, idag utställningslokal och restaurang (Wikimedia Commons)

Vem skulle kunna ana att här, på denna idag så fridfulla plats, ägde en fruktansvärd explosion rum 1868, en explosion som dödade fjorton personer?
Här intill Mälarens vatten och på lämpligt avstånd från staden fann Alfred Nobel en gång i tiden den plats där han tilläts experimentera och framställa dynamit. Hans experimenterande hade dessförinnan varit förlagt till Södermalm, men sedan halva denna stadsdel fått sprängskador i samband med en explosion av nitroglycerin, där även hans yngre bror dog, tvingades han lämna innerstaden. 1865 köpte han hela Vinterviken. Experimenterandet resulterade dock i flera stora explosioner, så kraftiga att smällarna hördes ända in i city. Gaslyktorna slocknade av vinddraget och fönsterrutor på slottet och ända in till Kungsholmen blåstes ut. Sammanlagt sprängdes bortåt femtio arbetare till döds. LÄNK
En synkronicitet till dagens budskap om krig och fred med andra ord.
Men fredsprogrammet får inte bli för tungt. Det fortsätter därför med att den gamle proggaren och fredsaktivisten Jan Hammarlund sjunger:
”Jag vill inte ha en sommarstuga, min gamla balkong på Söder får duga…. Helst vill jag hoppa från en brygga och simma i Vinterviken hela sommaren lång.”

Jan Hammarlund sjunger sin visa om Vinterviken
Jan Hammarlund sjunger sin visa om Vinterviken

Youtubelänk

Nej till ”Sverige som värdland för NATO”

Agneta Norberg fortsätter sedan att informera:
– Nato och Sverige har stegvis närmat sig varandra. Tio dagar före valet 2014 undertecknade alliansen ett avtal med USA/NATO om ”Värdlandskap”. Svenska folket fick ingen ordentlig information. Publiciteten och debatten kom bort i den pågående valrörelsen som behandlade andra frågor, och kanske var det avsiktligt?
Vad innebär det då att vara värdland för Natos militära övningar? Jo, följande:
Sverige ska tillåta och underlätta för USA/Natostyrkor att placera sina trupper och vapen på svenskt territorium.
Nato kan genomföra krigsövningar för att med Sverige som plattform anfalla tredje part under eget befäl utan att fråga Sverige eller blanda in oss. Natoflyg och -styrkor kan alltså angripa tredje land från svensk mark. Styrkor från olika Natoländer kan begäras komma in och ytterligare förstärka den militära situationen under eget befäl – utan att Sverige kan förbjuda detta.
USA/Nato får föra in vilka vapen som helst på svenskt territorium. Kärnvapen är fullt tillåtna utan att Sverige kan motsätta sig detta.
USA får rätt att handla självständigt i kritiska lägen. Det kan t.o.m. begå krigsförbrytelser utan att kunna dömas för brott begångna i Sverige. Sverige har i och med värdlandsstödet avsagt sig sina rättigheter på det territorium som de enligt avtalet uppgett till NATO. Hur stor detta territorium kan komma att bli praktiken, vet vi inte, men i de militära övningar som redan ägt rum , är större delen av Norrland indraget.
Värdlandsavtalet kan med andra ord dra in Sverige i krig. Det är mycket viktigt att svenska folket får veta vad som gäller och kan ta ställning till detta. Alliansen har stegvis och utan större publicitet närmat sig NATO. Det hela behöver bara godkännas av Sveriges riksdag och regering.
Det regeringen behöver göra för att tacka ja, är endast några tekniska detaljer som att justera momsregler för skattebefrielser och skicka en inbjudan till Nato. Här hävdar vi inom fredsrörelsen att svenska folket måste informeras, få chansen att agera, sätta ned foten och säga nej!

Sveriges fredsråd kräver att Sveriges riksdag och regering

  • Säger nej till värdlandsavtal med Nato-länder
  • Stoppar världens största flygkrigsövning
  • Bannlyser USA/Nato från övningsfälten i Lappland
  • Avbryter allt militärt samarbete med USA/Nato
  • Tar täten i kampen för kärnvapennedrustning
 Elona Planman-Robotar - Skagenfestival 2013
Elona Planman-Robotar – Skagenfestival 2013

Youtube Elona Planman-Robotar – Skagenfestival 2013

”Vi måste vakna upp”

Så blir det ännu en sång och denna gång av trubaduren Elona Planman, som skrivit text och musik själv. Den handlar om den moderna västerländska människan, som uppfostras till en icketänkande robot och därför lätt kan användas i stormakternas syften.

Elona sjöng bl.a:
”På bussen är allt stilla fastän den är fylld av barn/ Alla sitter och pillar och har sin skärm – jag har en likadan.
Är det så här ni vill vi ska bli?/ Tysta robotar på rad?/ Inga krav och ingen fantasi? Tyck illa och var glad.
Vart tog alla barnen vägen som lekt kull bland skog och troll?/ Vem tog skrattet ur leken och sa: barn ska leka med kontroll!”

Föreningsmöte Nej till Nato www.nejtillnato.se
Föreningsmöte Nej till Nato www.nejtillnato.se

Aktionsgruppen Nej till Nato

Mia Stubbendorff, aktionsgruppen Nej till Nato, som ingår i Sveriges fredsråd, övertog nu mikrofonen:

”Nej till Nato är en partipolitiskt obunden grupp som bildades förra året av oro för vad som håller på att hända med Sverige vid en eventuell Natoanslutning.”

Sverige har en gång undertecknat FN:stadgans våldsförbud. Dess bärande grundtanke är:
Alla medlemmar ska lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisa inte ska sättas i fara.”
Icke-spridningsavtalet (Nuclear Non-Prolifeation Treaty, NPT) trädde i kraft 1970 och undertecknades 1992 av 189 stater, där ibland Sverige. Det är idag det viktigaste, och enda, multilaterala avtalet som manar till nedrustning. Icke-kärnvapenstaterna förbinder sig enligt NPT att inte ta emot eller tillverka kärnvapen. (2)
Genom att vi är med i EU, har vi 2007 undertecknat Lissabonfördraget, vilket innebär en gradvis utveckling av en gemensam försvarspolitik, som enligt fördraget kan leda till ett gemensamt försvar. (3) I detta fastslås att medlemsstaterna ska hjälpa varandra i händelse av en terrorattack eller annan katastrof. För att detta ska kunna ske måste alla medlemsstater godkänna det i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser. Frankrike och Storbritannien har sedan länge egna kärnvapen. Sverige är emellertid sedan länge ett alliansfritt land och svenska politiker har en gång undertecknat att kärnvapen inte får finnas i Sverige. Om Sverige är fortsatt neutralt kan vi hjälpa till på annat sätt, t.ex. med sjukvård.
Nu ser vi dock hur Nato steg för steg och ofta i skymundan för det svenska folket införlivas i den svenska politiken. Det svenska försvaret har redan tillbringat åratal med att rusta ned och anpassa sig till Nato:s standard. Utvecklingen sägs vara nödvändig med hänsyn till att Ryssland ”blir alltmer aggressivt”: Sverige skulle vara hjälplöst mot denna ondska om inte Nato och i förlängningen USA står berett att hjälpa oss. I själva verket handlar det emellertid om en lång process, där Natosamarbetet började långt tidigare med partnerskapsavtalet 1994, långt innan Ryssland tog Krim. (4)

Inom fredsrörelsen vill vi stärka FN, men ser allt oftare hur dess grundläggande uppgift går upp i rök, fortsätter Mia Stubbendorff. Det avtal alliansen vill skriva under med Nato innebär en kringgående manöver, där man avsäger sig ansvaret för det svenska territorium där Nato får ”värdlandskap” och därmed fritt kan införa kärnvapen samt avfyra dessa mot tredje land. Vi inom fredsrörelsen vill att USA tar bort de kärnvapen de har i vårt närområde i Europa och som står i strid mot NPT-avtalet som de en gång undertecknade. Vi vill också att Sverige kräver att USA upphör med kärnvapenbärande Tridentubåtars patrullering runt hela den euroasiatiska kontinenten och upphör med den omfattande utvecklingen av nya kärnvapen.

Gruppen Nej till Nato har startat en folkkampanjen mot Nato, där man samlar namnunderskrifter (5):
Värdlandsavtalet är undertecknat av den förra regeringen 2014 men måste godkännas av riksdagen innan det börjar gälla. Våren 2016 kommer förslaget att läggas fram för riksdagen för röstning. Värdlandsavtalet och alla ändringar av lagstiftningen som hör till kan då godkännas i ett svep. Folkkampanjen mot Nato anser det vara viktigt att Sverige slår vakt om alliansfriheten som syftar till neutralitet i krig och därför stoppa värdlandsavtalet med Nato.

Folkkampanjen mot Nato anser att riksdagen bör rösta nej av fyra skäl:

  1. Värdlandsavtalet kan dra in Sverige i krig. Om Sverige blir värd för ett Nato-land, kan Nato-flyg komma att angripa ett annat land från svensk mark. Nato-styrkor i Sverige kan begära svenskt stöd till verksamhet utomlands.
  2. Sverige bör inte bidra till inringningen av Ryssland. Det är en fientlig handling.
  3. Ett Ja betyder att riksdagen skriver in blanco. Tilläggsdokumentet kommer, och kanske ändringar.
  4. Det finns alternativ. Vi behöver ett eget försvar nu, men på sikt måste det bli fred, avspänning och internationell nedrustning. Sveriges situation nu måste lösas självständigt och provisoriskt på något sätt. Sverige bör ta initiativ till internationell avspänning och nedrustning. Jämför med Helsingforsöverenskommelsen 1975.

bevara_alliansfriheten_omsl_2

Ska Sverige gå med i NATO?

För de läsare som vill veta mer rekommenderas antologin ”Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap!” Även de som är övertygade att vi bör gå med i Nato har nytta av boken. I den redovisar tolv författare – diplomater, forskare, militärer, politiker, publicister – argument för den traditionella svenska säkerhetspolitikens hållbarhet.
Ska sverige gå med i Nato
Youtube: Ska Sverige gå med i NATO?
I youtubevideon ovan talar Sven Hirdman, som tidigare bl.a. varit statssekreterare i försvarsdepartementet och ambassadör i Moskva samt Hans Blix, f.d. utrikesminister och FN:s vapeninspektör i Irak om boken och framlagda argument för att bevara Sveriges neutralitet. Carl Tham är samtalsledare. Videon publicerades 11 december 2014 strax efter antologins utgivning.
I DN 20150419 kräver 31 kulturarbetare och debattörer ett nej till Nato: LÄNK. I Göteborgsposten kräver Lennart Palm, professor i historia vid Göteborgs universitet, en seriös debatt kring närmandet till Nato: LÄNK

Mina reflektioner
Mycket har hänt sedan detta fredsframträdande 19 juli. Alliansen har enats kring att de vill gå in i Nato och kommer att lägga fram detta för omröstning i riksdagen våren 2016. Många svenskar vet inte vad det innebär att Sverige avsäger sig sin alliansfrihet och neutralitet, som givit vårt land en särställning i världen.  Nato får rätt att avfyra kärnvapenmissiler från svenskt territorium. Ryssland känner sig hotat och spänningen i Östersjöområdet ökar. Vill vi ha det så? Sker inte en upptrappning av det kalla kriget på Sveriges bekostnad? Denna livsviktiga fråga för alla svenskar kommer nu i skymundan för den syriska flyktingströmmen. Vi borde få till stånd en folkomröstning kring Natomedlemskap eller ej – snart är det för sent!

Kersti Wistrand

Referenser:
1. Världens största internationella militärflygövning utspelas i Sverige. Ryssland är fienden Newsvoice
Nu drar världens största flygövning igång i Sverige AB
Fredsaktörer varnar: USA drar in Europa i krig, stor pågående atomkatastrof i Japan och public service är styrt
2. Icke-spridningsavtalet, NPT
Icke-spridningsavtalet Wikipedia
3. Nej till EU försvarspolitik
4. Detta stycke har jag saxat från: Nej till Nato, vad du kan göra
5. www.nejtillnato

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.