Zenobia, den syriska krigardrottningen i Palmyra

1
2836
"Palmyra, Syria - 2" by James Gordon from Los Angeles, California, USA - Palmyra, Syria.
"Palmyra, Syria - 2" by James Gordon from Los Angeles, California, USA - Palmyra, Syria.
”Palmyra, Syria – 2” by James Gordon from Los Angeles, California, USA – Palmyra, Syria.

IS har invaderat den antika kulturarvstaden Palmyra i den syriska öknen, dödat ett tjugotal civila på tempelområdet och slagit sönder stenlejon. Stå upp, du krigardrottning Zenobia, och försvara din stad!

av Kersti Wistrand

Palmyra

I en tidigare artikel har jag skrivit om världens äldsta tempel som arkeologerna funnit i Göbekli Tepe. LÄNK

Göbekli Tepe ligger i Turkiet nära den syriska gränsen och undgår förhoppningsvis framtida attacker från IS. Däremot är den antika världsarvslistade staden Palmyra nu i IS´ våld. Vad kommer att ske?

Palmyra, tjugoen mil nordöst om Syriens huvudstad Damaskus, har fått sitt namn från de omgivande palmoaserna. Det ligger mitt ute i öknen och tillhörde tidigare Mesopotamien. De ursprungliga invånarna var nomader av arameiskt och arabiskt ursprung. Från början fanns där ett vattenhål, dit talrika karavaner kom med sina törstande kameler redan under första århundradet före Kristus. Den tidigaste dokumentationen finns i skrifter från 1 000-talet f. Kr. Staden sägs ha byggts upp av den judiske kungen Salomo. Så småningom uppfördes storslagna grekiska teatrar och tempel samt ett feniciskt Baaltempel. Alla dessa hotas idag av IS. Handeln ökade med tiden och Sidenvägen från och till Kina uppkom.

År 41 e.Kr. tog den romerske kejsaren Marcus Antonius kontroll över staden. Storslagna byggnadsverk uppfördes. År 129 förklarade kejsar Hadrianus att Palmyra skulle vara ”en fri stad” och slippa vissa plikter som var ålagda andra städer i Romarriket. I början av 200-talet belägrade persiska sasanider Eufrats och Tigris mynning i Persiska viken, varvid handeln genom Palmyra ströps. Ungefär samtidigt utsåg den romerske kejsaren palmyrahärskaren Septimus Odaenanthus till guvernör över Syrien. Denne äktade Zenobia, som födde en son. Då denna son var endast ett år, mördades Odaenanthus, varvid hans maka Zenobia blev förmyndarregent för sonen. En kedja av små hebreiska ”stater” mellan Rom och Persien försökte försvara sin identitet, ofta genom att utåt sett välja en annan religion som skydd för planerade uppror. Kanske var Zenobia ledare för ett av dessa. Kanske stod hon bakom mordet av maken. Ingen vet idag. Genom sin skicklighet lyckades hon skapa ett välde, som dock återerövrades av romarna efter fyra år.

Palmyra fortsatte att vara en viktig knutpunkt för olika handelsvägar. 634 belägrades staden av muslimska araber och efter 800 började staden sakta avfolkas. Olika emirer och sultaner intog staden, som på 1800-talet ”upptäcktes” av västerländska arkeologer, vilka bl.a. grävde ut gravkammare. 1980 placerade Palmyra på Unescos världsarvslista.

I slutet av maj 2015 invaderade IS staden efter stort motstånd. Ingen vet vad de kommer att göra med de antika byggnaderna. Oron är stor, eftersom de tidigare har slagit flera andra antika lämningar i spillror. En del av konstföremålen har sålts på svarta marknaden för att få kapital till krigsmateriel.

Krigardrottningen Zenobia (240 – ca 275 e.Kr.)
Krigardrottningen Zenobia (240 – ca 275 e.Kr.)

Zenobia – krigardrottningen

Zenobia (240-ca 275 e.Kr) föddes i världsmetropolen Palmyra, vilken var befolkad av araméer, judar, araber, greker och romare. Staden tillhörde Romarriket, som dock var försvagat med angrepp från goter och galler. Olika folk inom riket, däribland diasporanjudar hoppades på självständighet. Själv tillhörde Zenobia en familj med arameiska namn. Hennes far var rik och ansedd, modern var förmodligen egyptiska. I vilket fall som helst behärskade Zenobia klassisk egyptiska och var väl insatt i Egyptens historia och kultur. Hon kallade Alexandria för ”sina förfäders stad” och sade sig vara släkt med Cleopatra.

Klassiska och arabiska källor beskriver Zenobia som ännu vackrare än Cleopatra: formfulländad och med mörk hy, pärlvita tänder och strålande mörka ögon, lysande av intelligens.
Hon var bildad och talade förutom arameiska även grekiska, latin och egyptiska. Hon hade stort intresse för historia och grekiska filosofer och författare. Troligen omgav hon sig med litterära salonger bestående av intellektuella personer, bl.a. filosofer och poeter.

Samtidigt beskrivs Zenobia med för sin tid manliga egenskaper. Hon var beslutsam, modig, äregirig och född till ledare. Som ung hjälpte hon till att från hästryggen föra sin nomadstams kreatur till vinter- och sommarbeten. Hon jagade och drack som en man.

Hon blev så småningom gift med Palmyras kung Septimus Odaenathus med vilken hon fick en son. Tillsammans med maken red hon i spetsen för armén när man inspekterade Romarrikets gränser mot öster. När sonen var ett år gammal, mördades maken och den nu blott 27-åriga Zenobia blev förmyndarinna för sin son och därmed regerande drottning. Hon fortsatte att rida i spetsen för hären och gav kommandon, men snart ändrade hon strategi och började invadera och överta delar av Romarriket. Efter två år lät hon utropa sig till drottning av Egypten och började nu benämnas ”krigardrottningen”. Hon fortsatte med att erövra Anatolien i nuvarande Turkiet samt nuvarande Syrien, Libanon och Palestina och satt vid makten under fyra år. Hon tog kontroll över viktiga handelsvägar och spannmålsexporten från Egypten. Hon lät också ta bort kejsarens bild på baksidan av mynten.

Riken i medelhavsområdet år 271. Rött: Romarriket. Grönt: Gallerna. Gult: Palmyraväldet
Riken i medelhavsområdet år 271. Rött: Romarriket. Grönt: Gallerna. Gult: Palmyraväldet

Romarriket var i sönderfall och kejsar Aurelius försvarade sitt rikets gränser mot gallernas och goternas framfart. Då han hörde vad som hände i de östra delarna, skyndade han dit med en armé och lyckades vinna över Zenobias här. Själv flydde hon med sin son på en kamel, men blev upphunnen och förd som gisslan till Rom. Aurelius hyste stor respekt för hennes skönhet, intelligens och styrka. År 274 visade han upp Zenobia, iklädd guldkedjor och äkta stenar, under sitt trumftåg i Rom. Samtidigt delade han ut bröd till de fattiga, en sed för att få folkets gunst.

Det är osäkert vad som hände med Zenobia. Vissa källor anger att hon blev avrättad; andra att hon gifte sig med en senator och födde flera dottrar. Den kristne biskopen Zenobius av Florens, som levde hundra år senare, sägs vara en ättling till henne.

Zenobia, krigardrottning, se till vad som händer i Palmyra, din stad! Du är sedan länge beskyddare av biskopen Paul av Samosata i Antiokia. Härmed utnämner jag dig även till beskyddare av Palmyra!

Kersti Wistrand

Referenser:
Engelska wikipedia, http://www.ancient-origins.net/history-important-events/zenobia-warrior-queen-palmyra-syria-002519 , http://en.wikipedia.org/wiki/Zenobia , Tidskriften ”Allt om vetenskap”: www.alltomvetenskap.se/tidning/allt-om-vetenskap-nr-10-2011 (Tack till Jessa).

1 COMMENT

  1. Ganska snart efter artikelns publicering fick jag kommentarer om att Zenobia förmodligen var judinna och ledare för ett uppror mot romarna. Jag var tveksam. Att hon som kvinna är en stark personlighet med integritet och viljekraft är uppenbart, men jag tyckte inte att hon passar in i den dåtida judiska kvinnorollen. Jag beslöt därför att undersöka kvinnans roll i Gamla Testamentet, liksom den mesopotamiska och egyptiska kvinnorollen.
    Som ett första led i denna research har artikeln ”Kvinnosynen i Främre Orienten” publicerats den 17 juni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.