Helandevårdens historik i globalt perspektiv

2
1288

shamanic-healing

I denna artikelserie om helandevård går jag nu från tidigare historiskt perspektiv till ett globalt.

Denna sammanfattande artikel är på inget sätt fullständig. Den vill bara redogöra för att det finns många olika sätt att se på kroppen och dess samspel med medvetandet och själen,  begrepp som också kan definieras och förstås på olika sätt.

För enkelhetens skull väljer jag att använda mig av min teori som presenterades som poster på Toward a Science of Consciousness i Arizona (2014) och där bland annat Deepak Chopra konstaterade ”I agree!”.

Jag särskiljer först och främst tre medvetanden, ett kroppsmedvetande, ett hjärnans medvetande och ett oberoende medvetande, oberoende av kroppen. Det senare skulle kunna kallas själens medvetande som hypotetiskt kan göra det möjligt att nå olika medvetandenivåer och andliga nivåer. Larry Dossey m fl kallar det ”non local consciousness”. Dvs det har inte sitt ursprung i den fysiska världen och råder inte under kända naturlagar.

Kroppens medvetande är ett mycket spännande område som bland annat de som arbetar med massage och kroppskontroll kommer i kontakt med. Men ämnet är mycket mer än så.

Hjärnans medvetande är helt beroende av hjärnans kondition. Även här finns möjligheter att utveckla och stärka detta medvetande både genom kost och genom olika slags mental och meditationsträning.

Kloka gummor, medicinmän, schamaner …

Människor över hela jorden har tidigt utvecklat olika läkande metoder, lärt sig hur växter och dekokter kan lindra och förbättra tillstånd. Tidigt fanns också kloka gubbar och gummor som visste lite mer och som blev dåtidens doktorer, en del av dem blev så kallade ”botare”, ”hjälpare” eller ”helare” med kraften att hela människa och djur. Hos ursprungsbefolkning finner vi detta hos särskilt utvalda andliga ledare, medicinmän, shamaner.

Helandevård i Afrika

Kersti Wistrand har skrivit en artikelserie i HK om Bushmännen. [1] [2][3][4] Detta folk som återfinns i södra Afrika kan spåras 100 000 år bakåt i tiden och anses vara världens äldsta folk. Bushmännen använder bl a trance, ett förändrat medvetandetillstånd, som man försätter sig i genom sång och dans. En stor del av stammen kan på så vis tillsammans uppnå ett djupare medvetandetillstånd där man får tillgång till vad C.G. Jung kallar det kollektiva undermedvetna [omedvetna]. Det skulle även kunna liknas vid ett slags universellt cyberminne från vilket bushmännen anser sig ha tillgång till förfädernas kunskaper om läkande örter, ritualer, sånger och helandeförmåga. Från detta tranceplan säger sig medicinmännen också kunna ta emot visioner. Det förutsätter att man då är i kontakt med ett oberoende (non local) medvetande utanför kroppen.

Helandevård i Asien

Här berättas om medicinmän som hade ett ”inre seende”, och som kunde se inre organ (kroppsmedvetande). I Kina uppfanns akupunkturen utifrån det inre seendet av energiflödet i kroppen, som beskrevs i form av meridianer och akupunkturpunkter. Här formades även övningar som Qigong för fysisk och mental träning (kombinerar kroppsmedvetande och hjärnans medvetande). I Indien uppstod yogafilosofin utifrån chakrasystemet.

Ayurveda betyder “kunskap om livet” och är ett flertusenårigt medicinskt hälsosystem från Indien. Från början var Ayurveda en muntlig tradition men teori och metoder började tecknas ned för ca 3500 år sedan och har praktiserats oavbrutet sedan dess. Idag är Ayurveda ett godkänt medicinskt system i Indien som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus.  Ayurveda ingår i indisk läkarutbildning.

Reiki som helande metod skapades i Japan. Historien bakom Reiki är att Mikao Usui fick till sig denna helandeteknik i en vision. Det skulle kunna vara en kombination av alla tre nämnda medvetanden.

”Helande energi”

Vid diagnos och behandling kan helare uppleva olika slags fysiska förändringar i fingrarna, lokalisera obalans med ett inre seende och förmedla det jag kallar WAIN: Vilja-Attraktion-Intention-Nonlocal.

2014 föreslog jag Larry Dossey begreppet WAIN (Will-Attraction-Intention-Nonlocal) som förklaring till helande intention. Larry Dossey svarade: ”I like it, Börje. It captures the two vectors of nonlocal consciousness: our ability nonlocally to insert information into the world, and acquire information from the world. WAIN is a nice acronym as well.”

Muntlig vidareförande av helandevårdstraditioner förekommer hos många naturfolk. Hos nordliga kulturer finner vi shamanerna hos sibiriska folkslag, samer, inuiter och indianer som via trance ansåg sig komma i kontakt med hjälpandar. Syftet var att bistå medlemmarna i sina samhällen både med helande och råd.

Shamanism är  olika tekniker med ursprung hos naturfolk som förutsätter inte bara kunskap om läkekonst utan anses kräva en hög andlig nivå och en väl utvecklad medialitet.
En spektakulär dokumentär om hur en autistisk pojke botas av en mongolisk shaman är The Horse Boy (Trailer Youtube)
Omfattande vetenskaplig studier av shamansk healing utförs bla sedan 1961 inom The Foundation for Shamanic Studies och på Irland, Irish Centre for Shamanic Studies.

The horse boy

Antikens helandetekniker och läkekonstens symbol

94px-Esclapius_stick.svgEn speciell helande metod som Asklepios introducerade var sk inkubation, dvs patienten helades genom drömterapi och gudomlig vägledning under sömn eller meditation i särskilda tempelbyggnader på heliga platser. Ett huvudcenter upprättades i Epidauros i Argolis. Människor vallfärdade dit och till andra liknande centra på platser som Aten. På Kos upprättades en medicinsk skola där bl a Hippokrates senare utvecklade sin verksamhet utifrån Asklepios grund. Även delar av den antika grekiska teatern sägs ha använts som en psykologisk helande och renande metod i linje med denna verksamhet.

Så inflytelserik var Asklepios gärning, att än i dag den internationella symbolen för läkekonsten och medicinsk vetenskap är den sk asklepiosstaven, där en orm ringlar sig uppför en stav. (Wikipedia)

Svenska läkarsällskapet belönar framträdande läkarstuderande med ett Asklepiospris.

Helandevårdens mentalitet och andliga föreställningar är således grundad i skolmedicinens upphov.

Börje Peratt

Tidigare artiklar i serien

1) Helandevård med holistisk vy (5 maj 2015)

2) Goda exempel på helandevård – att föda (9 maj 2015)

3) Känguruomvårdnad gav ett dödfött barn livet (12 Maj 2015)

4) Helandevård, historik och framtid (13 maj 2015)

Referenser

1) Kersti Wistrand, Bushmännens rituella danser, I
2) Kersti Wistrand, Bushmännens rituella danser II: trancedansen
3) Kersti Wistrand, Bushmännen III: kvinnornas medicindanser
4) Kersti Wistrand, Bushmännens IV: männens medicindanser
5) „Healing Response“ vs. Kreuzbandplastik in Semitendinosus-Quadruple Technik, Studie, Dr. C. Koopmann, Dr. D. Altmann LÄNK
6) Healing environment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.