Jordens dag 22 april och det globala medicinhjulet

3
3170
Medicine wheel
Medicine wheel
Medicine wheel

Idag den 22 april firar vi Jordens dag! Med meditation kring miljö och fred tillsammans med Global Medicine Wheel, det globala medicinhjulet, instiftat av Carl Johan Calleman.

Text av Kersti Wistrand

För några dagar sedan kom ett mejl från mayakalenderexperten fil. dr. Carl Johan Calleman, bosatt i New Mexico, USA. [1] Han tackade för Christina Anjous och mina artiklar om bushmännen och berättade att han själv hade träffat bushmän i samband med en föreläsning i Kapstaden i Sydafrika, då han även besökte deras klippmålningar i Cederberg mountains:

”Jag har känt värdet av detta folk som kan kallas för jordens äldsta kultur och som än idag ser trancedansen som ett sätt att nå direktkontakt med det gudomliga. De ger oss en kontakt med våra djupaste rötter som människor”.

Indianska profetior

På ett sätt kan man säga att Bushmännen förbinder oss med vårt evolutionära förflutna, men hos naturfolken finns även förutsägelser framåt i tiden. Ett sådant exempel utgör Mayakalendern på vilken Carl Johan Calleman är expert. Han åtnjuter stor respekt av dagens mayaindianer. Kalendern talar enligt hans tolkning om att det fysiska universum liksom det mänskliga medvetandet under evolutionens gång utvecklats i nio stora vågor, där frekvenserna hela tiden ökat. Mayaindianernas pyramider har motsvarande nio avsatser. Den senaste och nionde vågen inleddes enligt hans beräkningar senhösten 2011.
Hos andra indianerna finns profetior som berör hela jorden och alla dess människor. Följande gamla profetia delas av cree-, scioux- och hopiindianerna:

Det ska komma en tid då Jorden är sjuk
och djuren och växterna börjar att dö.
Då ska en ny stam i alla färger
och av alla läror uppstå.
Den här stammens namn ska vara:
”The Warriors of the rainbow”
och den ska sätta sin tilltro till
agerande och inte ord.
Det ska komma en tid då indianerna
återfår sin själskraft.
Då kommer de att samla folk från
alla nationer och av alla färger
för att bilda en här av fredliga krigare.
Dessa regnbågskrigare ska samarbeta
för att göra den sjuka Jorden grön igen.

En annan profetia handlar om att Amerikas ursprungsbefolkningar skall förverkliga att Örnen och Kondoren skall flyga tillsammans, berättar Carl Johan Calleman:

eagle-quetzal-condor-prophecy-390

– ”Den fågel som skall sammanföra dem är Quetzalen, som ju är Guatemalas, och därmed Mayas, nationalfågel. På ett plan symboliserar örnen Nordamerika och kondoren Sydamerika. På ett annat plan står de för sinnet gentemot hjärtat. Tiden har kommit anser man, och detta är baserat just på Mayakalendern som jag skall föreläsa om, att förena manligt och kvinnligt, eller sinne och hjärta. Och det är just denna växande insikt i medvetandet som den nionde vågen står för.”

Dancing the New Time: Fullfilling the Condor and Eagle Prophecy
Dancing the New Time: Fullfilling the Condor and Eagle Prophecy

Jag låter Carl Johan berätta vidare:
– ”Utifrån mitt arbete med Mayakalendern har jag spenderat mycket tid i Mexico och Guatemala och kommit att erkännas av några av deras ledare för mitt arbete att sprida kunskap i världen. Detta är bakgrunden till att jag som en av få ’anglos’ har inbjudits till Eagle Quetzal Condor-samlingen här i Sedona (i Arizona), vilket pågår under en vecka. ”

The Medicine Wheel in Bighorn National Forest, Wyoming
The Medicine Wheel in Bighorn National Forest, Wyoming

Idén om det Globala medicinhjulet har skapats utifrån en vision.

– ”Med mina kontakter med ursprungsbefolkningar på olika håll i världen har sedan en sådan möjlighet skapats.  Bushmän, samer och balineser deltar men kommer inte till Sedona. Det verkar som om många missuppfattat detta. Tanken är i stället att skapa ett verkligt globalt medicinhjul och utföra ceremonier utifrån de platser de befinner sig på. Jag hoppas att den här typen av globala ceremonier kan fortsätta med framträdande roller för jordens ursprungsbefolkningar. Vi utför ceremonin/meditationen samtidigt över hela världen; i Sverige blir det klockan 16.00. ”

Läs mer på eaglequetzalcondor

Maya Zodiaken cirkel
Maya Zodiaken cirkel

– ”Min vision kommer ytterst från mina studier av Mayakalendern. Den mänskliga historien har som en röd tråd haft separationen mellan en västerländsk och österländsk civilisation och det är denna som i hög grad ligger bakom krig och konflikter och vad vi idag kan kalla ’det nya kalla kriget’.
Indianerna har i alla tider haft en ceremoni kring något som de kallat ’medicinhjul’. Jag menar att ett globalt medicinhjul tycks vara en början att ceremoniellt eller meditativt överbrygga motsättningar och leda människor till att skapa resonans med den nionde vågen i Mayakalendern. Med tiden kommer det att göras allt mer möjligt att överbrygga dessa motsättningar och ”ladda ned” en medvetenhet om att vi alla hör samman.”

– Du är biolog och har doktorerat i toxikologi (läran om gifter). Du har även varit WHOs expert på cancer. Hur stämmer allt detta överens med din naturvetenskapliga skolning?

– ”Som före detta miljövårdsforskare vid Stockholms Universitet är jag inte helt med på att en ceremoni skulle ha en direkt effekt på miljön, men tror att om människorna förändras så förändras ju förr eller senare miljön också till det bättre. Med mitt eget synsätt så är det viktiga bara att göra det så att människor kommer samman och känner samhörighet med varandra, med ursprungsbefolkningarna och med jorden. Man skapar en andlig samhörighet utan att kräva att någon skall göra avkall på sina speciella traditioner. Det är mitt personliga synsätt på detta medicinhjuls värde. Men en del Shoshone elders anser till exempel att man kan påverka miljön i positiv riktning genom lokala medicinhjul och i Sedona tror jag att det kommer att kopplas till ett vattenmedicinhjul, men jag vet inte säkert ännu; i en indiansk tradition skall ceremonins karaktär bestämmas av en Havasupai elder eftersom ceremonin sker på deras land.”

Vad är ett medicinhjul?

Jag låter den andlige creekledaren Bear Heart (LÄNK till föregående artikel) berätta om sin stams närhet till naturen och den heliga cirkeln:

Bear Heart, Sacred Circle Promo, Youtube
Bear Heart, Sacred Circle Promo, Youtube

YOUTUBE LÄNK:

Bear Heart säger ungefär så här:

Vi lever en tid i en cirkel. Den innehåller en kunskap att vi är en del av naturen och att allt levande är våra släktingar. Den innefattar också en uppskattning av livet och är vårt sätt att inför den Stora Anden ge uttryck för att vi kommit hit inte enbart för att njuta livet utan också för att i hjärtat uppleva en sann uppskattning av alla former av liv och alla tings helighet.

Världen, som är en större cirkel, kan bli bättre. Vi har miljöförstörelse nu – hur kommer framtiden och överlevandet av allt liv att se ut? Vi måste åter lära oss att uppleva skönheten i skapelsen och känna kärlek till den. Vi är här för att spegla skönheten i träden, gräset, djuren, fåglarna, floderna som flyter förbi…  Vi måste finna oss själva så att vi kan uppleva allt detta inom oss med glädje och kunna överlämna en solid och vacker värld för dem som kommer efter oss.”

medicine-wheel

Den amerikanska ursprungsbefolkningens koppling till liv och andlighet ser inte livet som en linje från en början och ett slut utan allt är cykliskt.
Den heliga cirkeln, medicinhjulet, symboliserar allt i tillvaron från födelse till död. Vi föds på en speciell plats i hjulet, en plats som ger oss möjlighet att se och förstå livet utifrån denna utgångspunkt. Under vårt liv reser vi sedan utmed cirkeln och varje riktning har sin speciella gåva till oss och vi växer andligen, emotionellt, mentalt och fysiskt när vi förstår de andra krafterna i cirkeln. Vi läks då som människor. Jorden tillhör inte människan, utan människan tillhör Jorden. Med medicinhjulets hjälp tar indianerna emot healing och vägledning från naturen och andevärlden.

b51aba4b7b7084619c4cfd5e88cd55fd0f207871

Öster associeras med soluppgången, eldelementet, våren. Här föds visionerna och vi lär vi oss att se långt, med distans och ur ett högre perspektiv och från olika synvinklar. Öster associeras med en början av alla slag, födelse, barn. Energin att agera i samverkan mellan hjärta och hjärna finns här. Faran med elden är dock att den kan ge upphov till förstörelse och kaos, stress och ångest, så att vi förlorar vårt perspektiv och kreativitet. Vi utvecklas ur detta genom att se skillnaden mellan vår livsuppgift och dess förverkligande. Färgen är gul som solen och det gula folket skyddar vinden. På jordens dag 2015 kommer riter att utföras på Bali: ”The Power of our One mind, Heart and Light will reign and shine through the Cloud of Change”.

Söder förknippas med sommaren. Det står för vattnets element, för allt växande och för förändringar, men också för våra känslor. Vattnet lär oss att vara flexibla, att flyta med våra känslor, att inte känna rädsla utan att konfrontera den istället för att fly. Vi ger med känslorna, villkorslös kärlek med hela vårt hjärta. Vi gläds åt och odlar våra relationer och tar hand om vår familj och vårt hem. Färgen är röd och det röda folket tar hand om jorden och växandet. I Global Medicine Wheel utförs riterna av bushmännen, som den 22 april anknyter till förfädernas vishet och våra rötter bakåt i tiden.

Väst förbinds med hösten, skymningen, mognaden och visheten. Här lär vi oss att se inåt och lyssna på vår intuition. Jordens element råder- vi lär oss ansvar. Missmod och depression kan vara ett hot, men man måste lära sig att kunna gå in i mörkret för att se sitt inre ljus, att ha tillit och mod. Färgen är svart och det svarta folket vårdar vattnet. I Global Medicine Wheel står indianerna i Sedona för dessa riter: ”Vi lyssnar till Moder Jords hjärtslag och är hennes väktare.”

Norr associeras med vintern och luftens element, med mental aktivitet och tankens klarhet. Vi lär oss bli vuxna och ta ansvar och kan dela med oss av vi lärt oss. Vi utvecklar ansvar för medmänniskor och ledarskap för dem. Okontrollerad vrede är det största hotet för vår hälsa. Det visar att vår tankekraft är blockerad och vi måste lära oss att acceptera att se ur andra människors synvinklar. Vårt inre arbete går ut på att rena oss och befria oss från sådant som vi inte behöver. Färgen är vit och det vita folket ansvarar för elden. I Global Medicine Wheel utförs riter av samerna under Jordens dag.

Medicinhjulet är alltså en praktisk metod att ta emot healing och vägledning från naturens krafter. Ceremonier utförs i cirkel under medicinmannens ledning. Vid enstaka platser i indianområden finns med stenar uppbyggda cirklar för detta ändamål. (Wikipedia.)

Idag den 22 april är det Jordens dag!

Låt oss förenas i meditation klockan 16.00 svensk tid. Den cirkulära världsbilden kan hjälpa oss att förstå hur civilisationen växt fram som ett samspel mellan olika riktningar. Hos indianerna fanns detta fyrtal hos varje individ som därigenom var naturligt balanserad. Meningen är naturligtvis inte att återgå till ett förhistoriskt liv utan att lära oss se helheten och på så vis uppfatta vår roll i denna och känna samhörighet med allt levande.

Civilingenjören, miljövårdsteknologen och författaren Carl Gustaf Öhlén, som arbetat med energi och elektricitet i mer än sjuttio länder, har i en pdf-fil lagt ut sin bok Den osynliga cirkeln [2] där han översatt fyrtalet till modern tid, anknytit till äldre samhällen och visar en väg framåt. Jag har bara snabbt skummat igenom boken, men vid en hastig överblick finner jag den vara ett gediget verk, väl värd att ta del av. I det moderna hjulet har han placerat religion/livsåskådning i öster, konst/underhållning i söder, samhälle/ kommunikation i väster samt vetenskap/teknik i norr. Alla dessa delar samspelar och påverkar varandra. För de läsare som har svårt för meditation och inlevelse, kan det kanske vara lättare att låta intellektet ta del av denna pdf-fil.

De människor som format vår civilisation återfinner vi inom alla fyra riktningarna. I Global Medicine Wheel har Carl Johan Calleman låtit balineserna representera öster, bushmännen söder, indianerna väster och samerna norr. Exakt klockan 16.00 svensk tid utför de sina ritualer. Låt oss förenas med dem i rit eller meditation.

Kersti Wistrand

LÄNKAR/REFERENSER

1) Carl Johan Calleman Wikipedia

2) Carl Gustaf Öhlén, Den osynliga cirkeln pdf

3 COMMENTS

  1. En tolkning av Mayakalenderns profetia om att Örnen och Kondoren skall flyga tillsammans är det att det redan har hänt. Måndag den 13 april 2015. Dagen Obama och Raul Castro deklarerade att USA (örnen) hävt embargot mot Cuba och samtidigt förklarade Obama att den tiden var slut då USA aktivt påverkade Latinamerikanska (Kondorens) länders regeringar. Den deklarationen skapar ett helt nytt samarbetsklimat i hela den Amerikanska kontinenten. SR http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6407&artikel=6139685

  2. Tack alla ni som mediterade tillsammans med Globala Medicinhjulet på Jordens dag!

    Denna artikel hade 780 besök den 22 april och besöken gjordes från många länder. En speciell hälsning och mycken tack till Carl Johan Calleman!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.