Hypnos

0
1413

hypnos

Bo George Sjöberg, legitimerad psykolog och författare till boken ”Det är du som äger världen” håller kurser inom bland annat hypnos. Här följer en introduktion till hypnosens bakgrund och utveckling.

TEXT: Bo George Sjöberg

En Introduktion till hypnos
Referenser till tidiga erfarenheter av det hypnotiska fenomenet kan hittas i bibeln och i Talmud. Beskrivningar av transtillstånd och healingmirakel är legendariska bland Grekiska orakel, Persisk magi, Hinduiska fakirer och Indiska yogis. På samma sätt har mirakulösa helbregdagörelser blivit tillskrivna ”beröringen” av kungar och prinsar såväl som förvånande resultat av healers. Allt detta kan ses som att de har en bas i hypnotisk suggestion.

Den moderna hypnosen startar med Mesmer
Modern hypnos har sin början någonstans för tvåhundra år sedan. På sjuttonhundratalet fastställde den österikiske läkaren Fransz Mesmer att hypnosens grund var ett magnetisk flöde inom alla levande varelser. Hans anspråk på ”animal magnetism” var inte särskilt accepterat av hans kollegor.

Han for därför till Paris 1778. Där förde han samman grupper av patienter för levande sessioner. Dessa sammankomster involverade användandet av en stor ektub fylld med vatten, järnspån och glas. Patienterna placerade sina kroppar mot järnstänger som stack ut från ektuben. Mesmer framträdde i en lång silkesklänning och, ackompanierad av pianomusik, passerade han över patienterna med en lång järnstång för att dra ut ”dåliga” flöden. De flesta patienterna blev botade på bara några sessioner. Oförmögen att formulera någon övertygande vetenskaplig förklaring blev han återigen betraktad som en kvacksalvare bland sina kollegor.

Inte desto mindre hade ”mesmerism” som det kallades fått många elever inklusive Marie Antoinette och kung Louis den XVI. Mesmers hem och kontor besöktes aldrig av mindre än 200 patienter som kom och gick.

1784 skapade kungen en kommission för att undersöka och testa Mesmers behandling. Benjamin Franklin som vid tillfället var Amerikansk Ambassadör och läkaren Joseph Guillotine kom fram till att många patienter blev botade men att man inte kunde bekräfta teorin om det magnetiska flödet.

På 1800-talet fanns en skotsk kirurg, James Braid, som myntade begreppet ”neurohypnotism” vilket senare förkortades till hypnos. Braid var till att börja med väldigt skeptisk till mesmerism. Han försökte 1841 påvisa att det var en fake genom en demonstration. Istället blev han övertygad om motsatsen. Hypnos omfamnades av det medicinska samhället som ett bedövningsmedel vid kirurgi och som hade kurativa effekter på smärtor.

En engelsk kirurg, James Esdaile, gjorde över 3.000 operationer inom loppet av två år; att ta bort tumörer, göra amputationer mm. Patienterna upplevde smärtlindring men dessutom så gick läkningen snabbare.
Många prövade på att använda hypnos. Även Sigmund Freud. Freud lyckades inte särskilt bra med sina hypnosobjekt men han blev varse det undermedvetnas betydelse. Han blev också frustrerad när hans patienter hade motstånd under hypnosen. Han övergick till handpåläggning och sade:

”genom trycket från min hand kommer det till ditt medvetande”.

Freud fick med detta resultat som påminde om hypnos. Senare övergick han till den berömda psykoanalysen.
Det var framför allt två fransmän som fortsatte med hypnos, Pierre Janet och Emilie Coue´. Coue´var en ivrig förespråkare för självhypnos. Coue´s slutsatser var att det var omöjligt att skilja det fysiska från det mentala. De är inte bara beroende av varandra, de är en enhet. Han formulerade vad man kallar för Coue´s lag:

Om viljan och fantasin är i konflikt så vinner fantasin!

Det vetenskapliga intresset för hypnos försvagades mot slutet på 1800- talet och början på 1900-talet. Dock fanns och finns fortfarande ett stort intresse för hypnos hos allmänheten. Ett förnyat intresse kom efter andra världskriget då läkare, tandläkare och psykologer började använda hypnostekniker. På 1950-talet blev hypnos ett legitimt sätt att bota neuroser och kom även att användas för smärtstillande vid kirurgi och barnafödande.

En av 1900-talets största medicinska hypnotisörer var Milton Erickson. Han fick rykte om sig att kunna hypnotisera med en handskakning vilket gjorde att många kollegor vägrade att skaka hand med honom.
Erickson hade en ny approach som mer handlade om kommunikation med klienten, än makt. Erickson var färgblind, tondöv, dyslektisk och han lärde sig att uppskatta individualitet. Han menade att alla har inneboende resurser att hela sig själva. Hypnotisk trans kan få en person att byta mind-set till att omstrukturera sina inre resurser i en positiv, effektiv förändring. Han hävdade att det undermedvetna kan operera oberoende av det medvetna och åstadkomma förändring i tänkande och kännande. Som han sa:

”Ditt medvetna är väldigt intelligent men ditt undermedvetna är mycket smartare.”

Bo George Sjöberg
NLP Institutet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.