Feminism en kamp för humanism

1
1967

feminismregel

Feminismen har sitt ursprung i kampen för kvinnors jämställdhet och kan ses som en revolt mot mannens dominans i samhälle och familj. Kampen ser väldigt olika ut och på många håll är det enskilda kvinnor mot en stor övermakt. På andra håll har samverkan vunnit stora framsteg. Men det tar tid. Vi får inte glömma att Sverige var sist i Norden med kvinnlig rösträtt 1921. /Admin2

Text: Kersti Wistrand

hertha150jubileum Fredrikaförbundet fyller 130 år i år. Samtidigt fyller den svenska tidskriften Hertha, världens första feministiska tidskrift, 155 år.

Fredrikaförbundet sammanförde Mona Sahlin, Linda Nordin och My Vingren, tre politiskt engagerade feminister för en diskussion om läget idag. Detta sändes i SVT Forum under augusti 2014. LÄNK SVT play.

Samtal med Linda Nordin, generalsekreterare FN förbundet, Mona Sahlin, tidigare minister och S-ledare, Expo och Anna Lindhs Minnesfond samt My Vingren, bloggare Genusfolket, Politism. Moderator: Anna Dahlqvist. Från Apelrydsseminariet 9 augusti.
Samtal med Linda Nordin, generalsekreterare FN förbundet, Mona Sahlin, tidigare minister och S-ledare, Expo och Anna Lindhs Minnesfond samt My Vingren, bloggare Genusfolket, Politism. Moderator: Anna Dahlqvist. Från Apelrydsseminariet 9 augusti.

Hur ser det ut idag för kvinnor i Europa?

Vi får just nu bevittna hur lättvindigt kvinnors rättigheter kan förvandlas bort. Flera länder är i ekonomisk kris. Konservativa religiösa krafter och högerextrema partier kan under ekonomisk samhällskris tvinga genom stöd för manskontroll av familjen.
Kvinnor får i flera europeiska länder allt svårare att bestämma över sina egna kroppar. Det är en fråga om mansmakt. Kvinnornas röster tystas ned. Om en månad är det omröstning i Spanien och det kan betyda slutet för fri abort. Irland, Polen och Malta har tidigare gått samma väg och näst på tur står Spanien samt forna öststater som Makedonien, Slovakien och Litauen.

Mona Sahlin, 2010 (Wikimedia Commons)
Mona Sahlin, 2010 (Wikimedia Commons)

Vilka feministiska områden är mest utsatta globalt och regionalt?
Mona Sahlin (S), fd partiledare, arbetade som minister mot rasism och homofobi, leder nu en nationell samordning av kampen mot extremistiskt våld. Detta våld finns både på vänster- och högerkanten. Hon svarar så här:

Jag önskar lyfta fram bristen på politisk analys i politiken. Det är nödvändigt för att få fram en handlingsplan så att man kan åtgärda på bästa sätt. Det är skillnad på män och kvinnor. Det talas om civila offer – hur många av dessa är kvinnor och barn? Flyktingar – hur många är kvinnor respektive män?

Den viktigaste enskilda frågan är två-årsregeln för utländska kvinnor som gifter sig i Sverige och kanske blir utsatta för våld från dag ett, men inte vågar säga det. Blir det skilsmässa inom två år, utvisas de och fördöms dessutom många gånger i sitt ursprungsland. Lagen måste ändras. Just nu är tvåårsregeln ett uttryck för att kvinnan är mannens egendom.

FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson tar emot FN-förbundets ordförande generalsekreterare Linda Nordin (sept 2012)
FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson tar emot FN-förbundets ordförande generalsekreterare Linda Nordin (sept 2012)

Linda Nordin, generalsekreterare i svenska FN-förbundet, arbetar med information och påverkan globala FN-frågor, svarar:

Barn- och tvångsäktenskap. 40 000 flickor under 18 år gifts bort varje dag i världen. Det finns fortfarande kryphål i svensk lagstiftning, även om det blivit bättre. Lagen bör skärpas mot att föra ut unga flickor för giftermål. Ett stort problem är att ca 70 000 barn/unga flickor i Sverige tvingas gifta sig med någon de inte vill. Det finns mycket kvar att göra i Sverige, t.ex. för utsatta invandrarflickor.

Tidigare fanns det inom FN åtta ”milleniummål”. I dem ingick t.ex. att minska barn- och mödradödligheten – fortfarande är vanligaste dödsorsaken för världens kvinnor komplikationer och skador under förlossningen- och fattigdom i världen. Nu har dessa mål ersatts av Hållbarhetsmål i världen. Det gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga mål. Förhandlingar pågår i olika länder. Det är positivt att 77 av 130 utvecklingsländer, däribland Indien och Kina, kommit överens om att ha ett egna mål som ska behandla flickors och kvinnors rättigheter.

My Vingren talar på Dramatens höstsamling 2013
My Vingren talar på Dramatens höstsamling 2013

My Vingren, journalist och skribent för Genusfolk samtalade i SVT Forum i 8 augusti 2014: Länk: SVT Play

Jag vill lyfta fram trafficking och den internationella handeln med kvinnor. Unga pojkar och flickor utnyttjas sexuellt, stängs in i lägenheter och kan inte komma ut. Polisen behöver prioritera detta och behöver mer pengar till det.

Där finns även ett program där Mona Sahlin, Birgitta Ohlsson(Fp) (EU-och demokratiminister) samt Birgitta Wistrand ( förflutet som M-ledamot i riksdagen, tung röst i Fredrika Bremerförbundet) samtalar om feminism och jämställdhet: Samtal med tre ”Ur-och-skur-feminister”: LÄNK

Clinton-feminism

Feminism i USA

Under den feministiska konferensen Nordiskt Forum i Malmö 12 – 15 juni i år, föreläste bl.a. sociologiprofessorn Michael Kimmel från New York. Han är universitetslärare men även ordförande i NOMAS, National Organization for Men Against Sexism, och har bl.a. skrivit boken Arga, vita män. I flera böcker har han beskrivit vad som kännetecknar patriarkaliskt uppbyggda samhällen och hur en ny jämställd mansroll kan kombineras med manlig styrka och empati. Idag finns det en stor skräck hos den amerikanske mannen för kvinnors intåg i den traditionellt manliga världen.

Professor Kimmel menar att Sverige är ett föregångsland när det gäller jämställdhetsarbete och familjepolitik, även om mycket mer återstår att ta itu med. Han tycker att det är fantastiskt att det finns ett feministiskt parti och berättar att ordet feminist i USA svärtats ned av massmedia.

anifeminism Jämställdhetskämpar kallas för ”feminazister”. Samtidigt finns det ljuspunkter. Kanske kan det bli en kvinnlig president om två år. ”Behovet av ett feministisk parti är både bra och dåligt”

Raewyn Connell, en av Nordiskt Forums huvudgäster. Män för Jämställdhet fick äran att vara värd (Text och bild: Linda Karlsson)
Raewyn Connell, en av Nordiskt Forums huvudgäster. Män för Jämställdhet fick äran att vara värd (Text och bild: Linda Karlsson)

Den australienska sociologiprofessorn Raewyn Connell, som imponerades över det svenska FI:s framgångar, talade om de globala företagen, som håller på att skapa ett nytt patriarkat bestående av en liten grupp män med stor makt, som samlar på sig ännu mer makt och stora förmögenheter. Transnationella marknader allierade med mäktiga regeringar i västvärlden är en maktfaktor som kvinnorörelsen måste bli mer medveten om, menar Connell.

Kersti Wistrand

Referenser

Raewyn Connell: Mer stöd måste ges till män som utmanar normen Länk

Raewyn Connell. 1987, Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Allen & Unwin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.