22 september, 2019

Feminism en kamp för humanism

Feminismen har sitt ursprung i kampen för kvinnors jämställdhet och kan ses som en revolt mot mannens dominans i samhälle och familj. Kampen ser väldigt olika ut och på många håll är det enskilda kvinnor mot en stor övermakt. På andra håll har samverkan vunnit stora framsteg. Men det tar tid. Vi … [Read more...]