Flyga med tankekraft

10
948
Bin He, biomedicinsk teknik professor vid University of Minnesota (Foto: UM)
Bin He, biomedicinsk teknik professor vid University of Minnesota (Foto: UM)

Modern teknologi har idag nått så långt att den kan använda och utnyttja mänsklig tankeenergi till att styra apparatur eller påverka en datorskärm. Detta ger ett svindlande perspektiv, ja, kanske t.o.m. ett kommande Nobelpris? Mannen bakom detta pionjärarbete är Bin He, professor i biomedicinsk teknik och neurovetenskap vid Minnesota-universitetet i USA.

Att flyga med tankekraft: Svindlande perspektiv del III:

En betraktelse av:  Kersti Wistrand

Kersti Wistrand presenterar här del III i serien ”Svindlande perspektiv: universums och tankens energier”. Föregående artiklar i serien visar hur tanken liksom radio- och TV-vågor kan färdas genom rymden.

– Våra studier visar att människan för första gången i historien kan kontrollera flygningen av en helikopterrobot med sin tankeenergi. Denna teknologi är avsedd att så småningom hjälpa funktionsnedsatta personer att behärska sina rullstolar och arm- och benproteser, arbeten som redan pågår, säger Bin He.

Bin He har sin grundutbildning i elektrisk ingenjörskonst i Kina. Han tog en doktorsexamen i bioelektrisk ingenjörskonst vid Tokyo Institute of Technology, som redan har fått ett par Nobelpris. Han kom så småningom till USA, först till Illinoisuniversitetet i Chicago och sedan (2004) till Minnesota-universitetet som professor i biomedicinsk teknik och neurovetenskap. Han har varit president i International Society of Bioelectromagnetism och är idag bl.a. ordförande i International Academy of Medical and Biological Engineering.

I sitt pionjärarbete kartlade Bin He först vägen från tanke till handling, dvs. vad som händer rent neurologiskt från det man föreställer sig en rörelse tills det man utför den. En tanke, t.ex. att knyta näven, aktiverar ett set av speciella neuron i den motoriska hjärnbarken, vilka sedan producerar elektriska signaler, som i sin tur leder till att rörelsen utförs.

Denna upptäckt är f.ö. till hjälp för strokedrabbade, som fortare kan tillfriskna, menar Bin He. Patienten kan påverka sin egen hjärna bara genom att föreställa sig en rörelse. Vävnaden växer till snabbare och skadan läks fortare. Men upptäckten ledde längre än så. Med hjälp av tankekraft utarbetade Bin He tillsammans med sina studenter metoder att kunna påverka fysiska föremål. Denna teknologi presenterades på datornätet  i april och juni 2013.

Från början använde Bin He tankeenergin till att förflytta en simulerad helikopter på datorskärmen (1), men övergick sedan till Quadrotorn, en liten robothelikopter med fyra blad, som hans studenter lärde sig kontrollera och flyga med tankeenergi i en idrottshall (2)(3).

Vi kan tekniskt ta upp mycket små elektriska signaler, som uppstår i hjärnan, säger Bin He. Bara tanken på att du rör en viss muskel, i t.ex. armen eller benet, producerar förändringar i hjärnan och detta kan märkas i skalpen. Försökspersonen bär på huvudet en hätta i vilken 64 EEG-sensorer är fästa. De känner av tankeenergin.  Data från sensorerna sänder signaler till en dator, som översätter signalmönstren till kommandon och sänder ut det till roboten via WiFi. När bäraren av hättan tänker sig att knyta vänster hand (utan att utföra det fysiskt) flyger helikopterroboten åt vänster. Tanken att knyta höger hand gör att roboten flyger åt höger. Genom tanken att knyta båda händerna kan helikoptern fås att stiga uppåt och sedan nedåt. Quadrotorn kan också fås att göra loopar (cirklande rörelser) och andra konststycken. Med förfinad teknik kommer vi i framtiden inte behöva så många elektroder i det tankekontrollerade arbetet.

Denna teknik har börjat användas till hjälp och nytta för funktionshindrade personer, som har svårt att röra sig eller inte kan tala. I Rehabilitation Institute of Chicago har man sedan 2005 utvecklat tankestyrda arm- och handproteser (4). Under hösten 2012 utvecklades en tankestyrd benprotes som en man med amputerat ben använt för att klättra uppför trapporna i den 103 våningarna höga skyskrapan Willis Tower (5).  På Chalmers i Göteborg har försök påbörjats med en armprotes, som styrs med tankekraft. Det hela sker i samarbete med Sahlgrenska sjukhuset och företaget heter Integrum (6). Forskare i andra länder försöker nu att reparera hörsel- och synskador med hjälp av liknande metoder.

Är detta med tankekraft nytt?

Nej och åter nej.  Religionshistorien uppvisar många exempel från olika kulturer där tankens kraft tillmäts stor betydelse i t.ex. förbön, meditation, magi, helande och affirmationer.

Kan det vara så, att vi idag, när vi kan ta till vara på tankens energi i teknikens tjänst och se att den fungerar, också kan ha lättare att lyssna till äldre tiders erfarenheter samt andra kulturers kunnande och betrakta allt detta i nytt ljus?

Vilka svindlande perspektiv kan inte öppnas, när man ”leker” med tankarna:

Kan det vara så att vi med tankens energi och hjälp skapar våra egna tankeformer på ett osynligt plan utan att vara medvetna om det? Kan det vara så att speciellt känsliga personer kan uppfatta och läsa av dessa tankeenergier/former antingen genom ett slags inre förnimmande, telepati, eller genom ett slags inre seende (clairvoyance/klarseende)?

Kan det t.o.m. vara så att energier riktade från många människor mot en symbol eller trosföreställning under en längre tid, skapar bestående energiformer? En energiform som fortsätter att existera i en annan dimension, de flesta människor ovetande, men som ibland kan dyka upp i nattliga drömmar och konstnärligt skapande? Kan t.ex. föreställningar om de gamla vikingagudarna leva kvar som förtätade energiformer någonstans där ute i rymden eller i en annan dimension, i människornas gemensamma undermedvetna värld?

Religionsfenomenologin jämför liknande symboler och föreställningar i olika kulturer och har funnit att samma symbol återfinns inom olika trossystem över hela världen oberoende av varandra. Ett exempel är trädet som finns hos många shamanfolk, i vikingatron i form av världsträdet asken Yggdrasil och i Gamla Testamentet i form av kunskapens träd. Kanske är trädsymbolen en energiform som vuxit sig stark under årtusendenas gång och fått en sådan genomslagskraft i flera kulturer?

I följande artikel i serien går jag över till religionshistorien och filosofin och presenterar tankarna kring den indiska Akashakrönikan och Platons idévärld.

Kersti Wistrand

Referenser

1. Brain Cap Research: Thinking Things Through, University of Minnesota Publicerad den 19 apr 2013. Youtube

2. Flying Quadrotors with Your Mind, Samuel K. Moore, 4 Jun 2013. Länk

3. Mind over Mechanics. Youtube

4. World´s First Thought-controlled Bionic Leg Unveiled by Rehabilitation Institute of Chicago. (Levi Hargrove, PhD) September 25, 2013, New England Journal of Medicine: Case Study Highlights Unprecedented Technology for Lower-Limb Amputees. Länk

5. RIC Will Unveil World’s First Neural-Controlled Bionic Leg at Fourth Annual Skyrise Chicago Event. 31 Oktober 2012 RIC. Länk

6. Chalmers utvecklar tankestyrd protes, Marie Alpman, 14 nov. 2012, Ny Teknik. Länk

 

10 COMMENTS

 1. Men Kersti, du drar ju helt fel slutsatser. Att spekulera om att tanken självt kan flytta saker och röra sig genom luften till andra platser och påverka osv det kan man göra men att från Bin Hes forskning gå så långt är ju rena fantasier! Hjärnans kraft är otrolig, jag är den första att hålla med dig men det Bin He visar är fortfarande bara att hjärnan kan påverka saker inom kroppen. Vilket är väldigt fascinerande. Men från kroppen till farkosten måste det fortfarande till hjälp av tekniska hjälpmedel! Alltså har man inte kommit en millimeter närmare telepati eller någon annan form av överförande tankekraft från en individ till en annan.
  Att sätta rubriken “Flyga med tankekraft” får mig att tänka på en sensationsblaska typ Aftonbladet och det är väl inte meningen?

  Ha det gott
  Lars

 2. Min text är ”En personlig betraktelse ” och det är så jag önskar att det jag skriver i serien ”Svindlande perspektiv” ska ses, lite mer som ett mellanting mellan artikel, som är saklig, och krönika, där jag tillåter mig att leka lite med tankarna och ställa mig kreativa frågor (inte slutsatser) – för tanken är ju fri? Tekniken är inte alls mitt område men jag är religionshistoriskt bevandrad, blir förtjust och låter korsbefrukta dessa två områden.

  Först rubriken: ordet tankekraft / tankestyrd / tankekontrollerad används i detta sammanhang i flera artiklar i ämnet. Några kan du se bland referenserna. När jag valde rubriken är det dels för att det var det närmaste jag kom översättningen av referens nr 2 ”Flying Quadrotors with your mind” – you tubevideon som faktiskt gett inspirationen till min betraktelse – dels för att min serie “Svindlande perspektiv” handlar om universums/rymdens och tankarnas energier. Jag tycker fortfarande att titeln passar utan att vara sensationell, men noterar att du reagerar på den.

  Jag har inte haft en tanke på telepati eller psykokinesi när jag refererade materialet. Självklart anser jag inte att den lilla roboten enbart lyfts av en människans tankar. Det vore Harry Potter! Texten visar klart och tydligt att det gäller mycket små doser energi från hjärnan som förstärks av apparatur, men jag kan som lekman inte komma ifrån att tanken är inblandad, vilket ju alla andra texter också påpekar. Den som medicinskt har en annan förklaringsmodell är välkommen!

  Det som är det fantastiska enligt min uppfattning är att denna uppfinning tycks visa att TANKEN ÄR BÄRARE AV EN ENERGI – låt vara genom omkopplingar i hjärnan – SOM KAN GE AVTRYCK I VÄRLDEN UTANFÖR HJÄRNAN, om än på ett mycket subtilt sätt och med apparaturens hjälp. Freud talar om laddningar och överföringar. Inom hans teoretiska framställning av psykoanalysen finns flera energitermer. Vad är det som säger att vi inte dagligdags -utan att veta det- sänder ut dessa mycket subtila energier till vår omgivning? Det är detta jag fascineras av och ställer mina nyfikna frågor kring. Religionshistorien ger många intressanta vinklingar. Hur ser du på naturfolkens upplevelser, där tankens energier sägs vara inblandade? Är detta enbart fantasier och villfarelser i din värld?

  Med hälsningar och kreativa tankar!

  • Ok med rubriken, jag förstår att alla forskare osv vill dra uppmärksamhet till sina projekt så det är ju inte så konstigt.
   Än en gång, JA, tanken är inblandad men, än en gång, helt och hållet innanför kroppens ramar!
   Visst kan man spekulera och det är ju så forskningen går framåt. Men som en motfråga, vad är det som säger att vi sänder ut energier till vår omgivning? Svar: Ingenting! Det finns ingenting som tyder på det. …mer än berättelser, upplevelser, osv. Det finns inte det minsta lilla fakta som visar på det.
   Sen det sista, det är just det jag är ute efter “…där tankens krafter SÄGS vara inblandade.” Japp, i min värld är det fantasier… så länge ingen har kunnat VISA något annat.

   Som jag förstår så har vi helt olika syn på världen så vi lär väl inte närma oss varandra vad gäller det. Men
   tack för intressant diskussion i vilket fall.

   Ha allt gott!
   Lars

 3. Jag respekterar dina åsikter. Vi kanske möts igen i samband med någon annan artikel här på nätet!
  Hälsningar, Kersti

 4. Lars,

  ”Världarna” är inte isolerade från varandra. Anspråken på vetande har en räckvidd och ett tillämpningsområde, men också gränser, och förslag på korrigeringar är alltid välkomna. Att förstå livet är att leta pusselbitar och lägga ett stort pussel och för mig är det mycket intressant och jag är ständigt på gång. Du kan ha rätt i att jag lagt ihop pusselbitarna fel. Det kan vara så att denna robot flygs med rent fysisk hjärnenergi förstärkt med apparatur. Om inte annat är det märkligt att jag tycks vara ensam om min tankekoppling.

  Inte desto mindre står jag för mina ”kreativa frågor kring tankeenergin på psykisk nivå”. Jag har som psykolog med steg II-utbildning i psykodynamisk terapi gjort djupintervjuer med bortåt hundra nära dödenupplevare. Några av dessa har jag haft i korttidsterapi, eftersom där funnits behov att införliva det de upplevt och dess eftereffekter i den normala vardagen. Till eftereffekterna kan vid de djupaste upplevelserna (ofta kopplad till stor blodförlust och mycket nära döden) höra speciella psykiska förmågor som telepati, ut-ur-kroppenupplevelser mm. Jag har själv varit med om hur några av dessa personer läst av mig och kunnat berätta saker om mig de inte kunnat veta på ”normalt” sätt. Några snappade gång på gång upp mina ord innan jag sagt dem. Några kunde berätta hur det såg ut hemma hos mig, fastän de aldrig varit där etc.

  Sigmund Freud, i vars anda jag är psykologutbildad, utförde ett pionjärarbete i sin beskrivning av det mänskliga psyket. Vid denna beskrivning använde han sig av en terminologi hämtad från den klassiska fysikens energibeskrivning. Han utgår från att hjärnan och nervsystemet producerar den energi som används för de psykiska processerna. På så vis är medvetandet underställt hjärnan och mystiska upplevelser därmed också underställda den mänskliga hjärnan och ofta betraktade som ”fantasier”, alltså precis som i din uppfattning av verkligheten.

  Jag har vandrat så mycket längre i mina försök att lägga livspusslet. Jag har närmat mig den transpersonella psykologin och anser idag att den psykodynamiska terapin och psykoanalysen kan vara utmärkta i sin terapiteknik men att Freuds teoribildning är reduktionistisk, dvs. den har sina begränsningar. Freud är inte uppdaterad till det dagens medvetandeforskning kommit fram till. Medvetandet är för mig inte enbart den produkt av hjärnan, som Freud låtit påskina. Men allt detta kan av tids- och utrymmesskäl inte läggas ut på nätet. Jag kommer dock att skriva lite mer i kommande artiklar och jag har även ett par bokmanuskript om NDU liggande sedan 15 år tillbaka, som jag måste hinna ge ut.

  Freud var mycket produktiv och skrev många böcker. Han ändrade åsikter genom åren utan att det revideras i hans tidigare verk. Mot slutet av sitt liv menade han att telepati var säkerställd. (Min blivande bok kommer att ge källhänvisningar.) Det är nu nämligen så att inom psykodynamiska terapier och i psykoanalys (som varar i flera år), där terapeut och klient kommer varandras omedvetna nära, inträffar det ibland att de båda fångar upp varandras tankar telepatiskt eller i form av bilder. Men få terapeuter för ut det till allmänheten. För ett par decennier sedan läste jag en bok av en svensk författare med insyn i dessa sammanhang. Han skildrade i romanform en ung kvinna som gick i terapi och avläste sin terapeut telepatiskt. Romanen skildrades ur terapeutens synvinkel. Jag har försökt googla fram författaren, men lyckas inte, har en svag aning om att det kan vara P. O. Enqvist.

  Vad är då telepati – en växelverkan mellan två personers undermedvetna, som först upp på medveten nivå? En interaktion dem emellan tycks vara fallet. Hör vi ihop på djupare psykisk nivå? Jag vet inte om Freud hann fundera över detta innan han dog. Men inom den transpersonella psykologin anser man att det är så.
  Med soliga hälsningar!

 5. Hej
  Intressant läsning men vi kommer ju inte varandra närmare för det, tyvärr.
  Läs den här artikeln, det är var jag står när det gäller nära-döden… och out-of-body…
  /nara-doden-upplevelser-som-folktro/ (Länkadress borttagen googla/admin2)
  Det är vetenskap!
  Vad gäller terapeuten och patienten som tänker lika. Det är ju rätt vanligt hemma hos mig och min sambo, av samma anledning misstänker jag. När man umgås mycket så lär man sig hur den andra tänker, man börjar tänka i samma banor, inget märkligt alls.
  Ha det så gott!
  Lars

 6. Tina Hamrins artikel är intressant och välskriven! Bra att hon blev återställd efter denna traumatiska olycka – och visst kan sjukvården vara fantastisk!

  Tina Hamrin ger sig dock inte ut för att vara en nära dödenforskare, vad jag ser, utan berättar om EN upplevelse, sin egen, och TOLKAR den sedan inom ramen för sin egen världsbild, där bl. a. kunskaper i religionshistoria och folkloristiska ämnen ingår. ( I denna hennes världsbild ingår också synen på NDU-forskning som tillhörande New Age eller nyandlighet.) Denna artikel hon skrivit är inte någon forskningsartikel och hon har heller inte påstått det. Här samlar hon istället argument för sin världsbild, vilket en forskningsartikel inte gör.

  Och precis som Tina Hamrin har gjort, kan personer med traumatiska upplevelser göra ibland för att bearbeta och förstå vad de upplevt. När Tina Hamrin arbetat fram artikeln har hon, som jag ser det, samtidigt bearbetat sin upplevelse terapeutiskt och fogat in den i sin bild av verkligheten och det har hon lyckats bra med och kan stärkt gå vidare. Hon har varit sin egen terapeut, så att säga. Bekräftelsen och stödet från VoF:s läsekrets har säkert ytterligare hjälpt henne tillbaka till sin gamla identitet och hjälpt henne gå vidare i livet.

  Min erfarenhet är att personer som redan har en fast tro, religiös eller ateistisk kvittar, ibland kan ha lite lättare att integrera sina upplevelser i sina vardagsliv och sedan gå vidare. De har redan en slags ram för verkligheten att falla tillbaka på. Men upplevelserna kan se väldigt olika ut och eftereffekterna är likaså mycket olika och ibland är det svårt att greppa vad man varit med om.

  Jag har arbetat med barnaföderskor och NDU. Här är en summering av vad en del av dem upplevt:

  ”Det var förskräckligt att ingen lyssnade på min upplevelse vare sig sjukvårdspersonalen eller min make. Jag vet inte om jag var hjärnskadad eller vad som annars hade hänt mig. Jag önskar bara att någon hade lyssnat och talat om för mig om samma erfarenhet hade hänt tidigare för någon annan kvinna under förlossning. Det hade varit tillräckligt om någon bara hade suttit ned vid min säng under en liten stund och bara sagt: ”Ja, det var en märklig känsla!” Men nu viftade de bara bort mina försök att tala med dem, och sa: ´Ja, man kan ha så konstiga drömmar när man får narkos`, och försvann sedan snabbt.”

  En del kvinnor har inte vågat skaffa fler barn för rädslan att få en liknande upplevelse. Kanske var den neutral eller t.o.m. positiv (negativa upplevelser är mer sällsynta, men finns) när den pågick, men väldigt svår efteråt. De kan ha fått förlossningsskräck. Senast i vintras hade jag en kvinna som ”råkat bli gravid igen” efter tio år, fastän hon bestämt sig för att inte skaffa fler barn efter sin upplevelse vid föregående förlossning. Hon hade då svävat uppe i taket och sett sitt barn tas ut under kejsarsnitt. Hon togs inte på allvar av personalen, som bara undvek henne (säkert på grund av personalens egen osäkerhet), och därför fått henne att ifrågasätta om hon var psykiskt sjuk eller hjärnskadad som hade upplevt detta.

  Min roll är inte att komma med tolkningar när jag träffat/träffar personer som haft NDU eller liknande upplevelser. Min roll är att LYSSNA och berätta att upplevaren är helt normal, inte hjärnskadad eller galen, men att hon upplevt ett förändrat medvetandetillstånd och att sådana här upplevelser existerar. Ofta är det till stöd att få höra om NDU-forskningen och andra barnaföderskor som haft liknande upplevelser. Någon tolkning är det inte frågan om, inte heller att ge dem “en tro” utan ge en hjälp till bearbetning och kunna gå vidare. Dessutom har dessa kvinnor bidragit till kunskaper som kan vara bra för vårdpersonalen, eftersom dessa upplevelser inte finns beskrivna i förlossningslitteraturen.

  Det är detta jag arbetar med: att sprida information och hjälpa kvinnor i förlossningssituationer förbundna med NDU och andra medvetandeförändringar.

  Och du får ha vilken uppfattning du vill för mig, Lars – tanken är ju fri! Det viktiga är att man respekterar vars och ens åsikter.

  Nu har jag inte tid med fler samtal utan kommer att dra mig undan för förberedelser inför en konferens och sätter därmed streck för denna diskussion. Tack för dina inlägg!
  Med hälsning!
  PS. Min forskning finns på nätet i t.ex. Journal of Transpersonal Research, 2012, Vol. 4 (2), 56 – 71 ISSN: 1989-6077 Near Death Experiences and other transpersonal experiences among women during childbirth

  • Ja, det är ju som jag skrev, vi har så totalt olika åsikter om det här så vi lär aldrig komma fram till något gemensamt. Men du missade det viktigaste i min länk, det var alla de vetenskapliga förklaringar som finns på de här olika upplevelserna. Vilket innebär att det du ser som negativt, att vifta bort något med förklaring att det är sånt man kan ha, kanske just är sanningen…
   Men som sagt, vi släpper detta och jag tackar för trevlig konversation.
   Ha det gott
   Lars

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.