Torbjörn Sassersson och Marina Szöges, grattis till stipendier

2
891

torbjorn-sassersson1

Torbjörn Sassersson och Marina Szöges, två av våra medlemmar, har nyligen fått var sitt stipendium. Vi på HK gratulerar.

Torbjörn Sassersson fick för bara en vecka sedan erkännande bla för sitt redaktörsjobb i NewsVoice där homeopati omskrivits på ett korrekt sätt. Marina fick 2012 och 2013 stipendier för sitt redaktörsskap i nättidningen Dagens Homeopati.

Torbjörn Sasserssons insats för integrativ medicinsk forskning är en del av det omfattande arbete han har gjort för att ge plats för alternativa synsätt. Sassersson har också undersökt hur det kommer sig att vetenskapsmän inte genomför den forskning de fått medel till såsom Martin Ingvar, Osher Centrum på Karolinska Institutet.

Osher Centrum fick en donation på 40 miljoner. Hur den har förbrukats är det många som frågar sig. Något riktigt svar har inte kommit. Istället har man mörkat. Denna strategi har rest frågor. Något som Sassersson har undersökt på ett både djuplodande och omfattande sätt.

Marina-Szöges-2

Marina Szöges har i detta samband varit en ståndaktigt soldat till försvar för homeopatin och för detta har hon således fått ett erkännande.

Bakgrund

Osher centrum på Karolinska Institutet inrättades efter en donation och syftet var att granska alternativ medicin som kan bli komplementär till skolmedicinen. Men istället riktade man in sig på att avfärda alternativen. Professor Martin Ingvar utsågs som föreståndare och sa att man skulle forska på bland annat homeopati. Men biträdande föreståndare Mats Lekander avvisade detta och KI övergav den grundläggande intensionen bakom Osherdonationen.

En vetenskapares uppgift är att ha ett öppet förhållande till det som ska undersökas.

Låt oss anta att läkemedelsindustrin gör allt för att misskreditera integrativ medicin då ju sådana medel hotar deras vinster. Och homeopati är läkemedel utan biverkning.
Om man inte vore rädd för att det skulle vara till homeopatins fördel så borde man ju istället ge stöd för en sådan forskning så kunde man ju sedan avfärda den för gott.

exem-kortison-homeopati2

De som arbetar med homeopati bedriver vetenskapliga studier på sina olika medel.
Man har en omfattande empiri på effekter av insatser. Att alla dessa positiva resultat skulle vara placebo vore orimligt. Och som sagt hade Osher centrum gjort vad de skulle göra hade vi kanske haft ett svar idag.

Börje Peratt

Comments are closed.