23 oktober, 2019

Den svenska tryckfriheten 250 år

Den svenska tryckfrihetsförordningen är den äldsta av sitt slag i världen. Den vann laga kraft den 2 december 1766, då den undertecknades av kung Adolf Fredrik. Just nu med högerpopulismens frammarsch behöver vi värna mer om den än någonsin. TEXT: KERSTI WISTRAND En demokrati måste bygga på en … [Read more...]

”Därför mördades Ivar Kreuger”. Hellertz boktips

  ”Därför mördades IVAR KREUGER”  av Lars-Jonas Ångström Sellin & Blomquist förlag i samarbete med Den Svenska MARKNADEN (1990) Boktips av Pia Hellertz Jag frågade ett antal vänner, akademiker, universitetslärare, vilka associationer de fick när de hörde namnet Ivar Kreuger. ”Det var … [Read more...]