27 mars, 2019

Uppståndelsemysteriet

För en vecka sedan inföll påsken – navet i den kristna tron med mysteriet Kristi död, nedstigning i dödsriket, seger över döden och återuppståndelse. Kersti Wistrand visar här exempel på erfarenheter hos några personer i dödens gränsland. EN BETRAKTELSE AV KERSTI WISTRAND Den finlandssvenska … [Read more...]

Filmen “Bird people”

Filmen Bird people handlar om hur en kvinna under en ganska lång stund upplever verkligheten genom gråsparv. Denna betraktelse omfattar också recensioner som tycks vittna om bristande förståelse hos recensenter när det rör förändrade medvetandetillstånd och fågelhamnens värld. Artikeln blir en … [Read more...]