22 augusti, 2019

Transpersonell psykologi

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Transpersonell psykologi antas ha myntats av en av Freuds elever Roberto Assagioli. [1] Men även Carl Gustav Jung [2] utforskade det andliga och bidrog med begreppet kollektivt omedvetande. Dessa båda fick betydelse för utvecklingen av en … [Read more...]

Universalgeniet Emanuel Swedenborg – III

De sista tjugoåtta åren av sitt liv ägnar Emanuel Swedenborg åt att göra en nytolkning av Bibeln, som han läser på hebreiska. Han grundar bl.a. tolkningen på sina upplevelser i andevärlden och berättar vad som händer efter döden. TEXT av KERSTI WISTRAND Himmel och helvete I en av Emanuel … [Read more...]

Den transpersonella psykologin

Transpersonell psykologi är en riktning som integrerar andliga och transcendenta aspekter av det mänskliga medvetandet. Kersti Wistrand skriver här om en riktning inom humanistisk psykologi som kom att utvecklas i opposition till den fragmenterade synen på medvetande som andra riktningar … [Read more...]