18 november, 2019

Utflykt till fäbod i Åsele Kommun

Under några julidagar träffas varje år medlemmarna i Jonas Ulrik & Hulda Karolina Vikströms släktförening i Storsele by utanför Vilhelmina i Lappland. En utflyktsdag ingår och i år gick färden till en levande fäbod i Åsele kommun. TEXT OCH FOTO: KERSTI WISTRAND Varför har det aldrig … [Read more...]

Gompa – fjällkvanne, fjälltolta, fjällsyra

Under missväxtår lärde sig nybyggare inom Vilhelmina socken att överleva genom att göra en variant av den vitaminrika samiska grönsaksrätten gompa, som bl.a. bestod av fjällkvanne, fjälltolta och fjällsyra blandad med mjölk. TEXT: KERSTI WISTRAND Om eken brukar benämnas konungen bland träden, … [Read more...]

Vitterfolket i Storseletrakten

Hur står det till med folktron i Sverige? Kersti Wistrand som under sommaren vistats högt upp i norr vittnar om att där finns i alla fall tron på vittran. Eller? Kusinerna Thord Vikström och Sten-Göran Granström är båda uppvuxna i Storseletrakten och har båda egna erfarenheter av vittrorna. TEXT: … [Read more...]

Storsele, Vilhelmina – nybyggarby i glesbygd I

Åter igen tre dagars sommarträff för släktföreningen ”Jonas Ulrik och Hulda Karolina Vikström” i Storsele, tre mil nordväst om Vilhelmina i södra Lappland. Kersti Wistrand rapporterar om byns historia från tillkomsten under 1700-talets slut fram till idag. TEXT OCH FOTO: KERSTI WISTRAND Det är … [Read more...]

Stalo – ondsint jätte eller forntida nordbo?

John Bauer träffade under sin Lapplandsresa 1904 på de gamla sameberättelserna och sagorna om Stalo och avbildade sagan om ”Stalo och Kauras” ovan. Men vilka var stalofolket? Var Stalo endast en grym jätte eller är Stalo från början en beskrivning av forna tiders skandinaviska bosättare i … [Read more...]

Älgjakt i Lappland II – förr och nu

Utmed Gråtanåns stränder, åtta kilometer nordväst om Storsele i Vilhelmina kommun, levde en gång i tiden stenåldersmänniskor. Här har arkeologerna funnit spår av deras kokgropar från ca 8 000 f.Kr. De utgör de äldsta fynden i Lappland. Fångstgroparna för älg inom samma område har daterats till 5 000 … [Read more...]

Älgjakt i Lappland I – förr och nu

Under sju tusen år har älg jagats i Storsele, två och en halv mil norr om Vilhelmina i södra Lappland. Kersti Wistrand har varit på plats som inbjuden vän. I två artiklar kommer älgjakten idag och under stenåldern att skildras. TEXT av KERSTI WISTRAND Storsele grundades av nybyggare under … [Read more...]