22 september, 2019

Våra medicinalväxter: 2. Rölleka

Röllekan är sårläkande och kramplösande och var obligatorisk i de romerska soldaternas packning. TEXT: KERSTI WISTRAND Röllekan förekommer allmänt över hela Sverige och växer på torra gräsmarker, åkerrenar och backar och kan bli upp till en halv meter hög. Blommorna är oftast vita, men kan … [Read more...]