18 november, 2019

Björken – Frejas träd

Nu i påsktid pryder björkriset våra hem, en gammal sedvänja i vårtid som förmodligen överlevt kristendomens intåg i vårt land. Björken var fruktbarhetsgudinnan Frejas heliga träd med stor betydelse och användning i många sammanhang. TEXT: KERSTI WISTRAND Mars månad och påsktid. På mitt matbord … [Read more...]