26 juni, 2019

Finland förbjuder Nordiska Motståndsrörelsen!

Svenska Yle rapporterar att Finland har beslutat att upplösa (förbjuda) föreningen Nordiska motståndsrörelsens finländska falang (NMR) och till den direkt eller indirekt hörande regionala avdelningar samt den registrerade föreningen Pohjoinen perinne. Det innebär att Åbo hovrätt har olagligförklarat … [Read more...]

Nynazister rekryterar skolungdomar i Ludvika

Nynazismen breder ut sig och det skrämmer invånare. Bokmässan i Göteborg och tillåtelsen att demonstrera på 1 maj i bl.a. Ludvika, är några exempel. Nu slår rektorerna och kommunstyrelsen i Ludvika larm. TEXT: KERSTI WISTRAND NMR, Nordiska motståndsrörelsen, har blivit ett vanligt inslag i … [Read more...]