20 augusti, 2019

Patriarkatets segrar i historien

Två dokumentärer, en om patriarkatets dominerande ställning och en om kvinnolandets fall. Kersti Wistrand gör en jämförelse som diskuterar kvinnans frihet, jämlikhet och systerskap mycket med perspektiv på kolonialiseringen av den nordamerikanska kontinenten. /Admin2 Text: Kersti … [Read more...]

De tretton Grandmothers. Del IV

När vi planerade Medeviveckan besöktes Sverige av tretton Grandmothers. Synkroniciteten i detta är intressant då vi under denna period kom att prata mycket om det som händer Moder Jord och om nödvändigheten av en balans mellan feminint och maskulint. Kersti Wistrand fortsätter här sin artikelserie … [Read more...]

Kvinnolandets fall – TV dokumentär om det sista matriarkatet

En kultur som länge låg skyddad av sin isolering i Himalaya bortom de dominerande Han-kinesernas inflytande. Med kulturrevolutionen kom patriarkatet. Kersti Wistrands andra artikel om två dokumentärer i Kunskapskanalen The Fall of Womenland en film av den kvinnliga regissören He Xiaodan … [Read more...]