De tretton Grandmothers. Del IV

2
2059
Grandmothers välkommen till Stockholm och Sverige
Grandmothers välkommen till Stockholm och Sverige
Grandmothers välkommen till Stockholm och Sverige
Grandmothers välkommen till Stockholm och Sverige

När vi planerade Medeviveckan besöktes Sverige av tretton Grandmothers. Synkroniciteten i detta är intressant då vi under denna period kom att prata mycket om det som händer Moder Jord och om nödvändigheten av en balans mellan feminint och maskulint. Kersti Wistrand fortsätter här sin artikelserie med utgångspunkt från vår vecka i Medevi vid Vättern sommaren 2013. /Admin2

Text: Kersti Wistrand

De tretton Grandmothers – ett världsövergripande matriarkat

Kvällen innan jag for ned till Medevi brunn, hann jag gå till Katarina kyrka i Stockholm för att lyssna på de tretton Grandmothers, representanter för tretton ursprungsbefolkningar, se tidigare påannonsering. Av dessa kvinnor var flera medicinkvinnor och shamaner och jag lyssnade till hur var och en presenterade sig.

Förebilden för dessa tretton grandmothers är en legend som finns hos Senecafolket (tillhörande irokeserindianerna) söder om Lake Ontario samt i staten New York i USA. Irokesernas samhälle byggde på ett matriarkat, där de kvinnor som var de olika familjernas överhuvud styrde. Härstamning, släktskap och arvsrätt löpte på den kvinnliga sidan och var nedtecknad i en konstitution från 1400-talet vid samgåendet av de fem indianstammarna Mohawker, Oneidas, Onondagas, Cayugas, och Senecer. Kvinnorna ägde ensamma rätten att besitta land och jord. De ansvarade för marken och hade hand om sådd, växtlighet och skörd, om liv och död. I varje by fanns ett råd och i den mån männen satt med var de invalda av kvinnorna. Även de klanhövdingar som utgjorde irokeserförbundets högsta myndighet valdes – och avsattes – av långhusens kvinnoförsamlingar.

Legenden handlar om de tretton ursprungliga klanmödrarna, som står i förbindelse med Moder jord och påminner oss att värna om de kommande sju generationerna.

Artist Karen Noles free wallpaper
Artist Karen Noles free wallpaper

Facebooksida

Det är tretton månvarv på ett år och varje månvarv visar på en aspekt av kvinnlig visdom och styrka. Sköldpaddan med tretton mindre sköldar i sin stora, är deras symbol.

Klanmödrarna är beskyddarinnor för den feminina kunskapen

The Grandmothers vill visa på att det behövs mer livsbejakande kvinnligt inflytande i världen. Genom sin närhet till livgivande och barnafödande har kvinnor lättare för den inkännande och intuitiva kunskapen, något som åter igen behöver läras ut till samhället.

Den feminina intuitiva inkännande aspekten behöver stärkas inom oss alla, såväl män som kvinnor. De påminner och undervisar oss om hur vi på nytt ska kunna uppnå läkning och balans av det manliga och kvinnliga inom oss och känna samhörigheten med Moder jord.

Eftersom jag ägnar mig åt kvinnoforskning ur djuppsykologisk och religionshistorisk synvinkel, var min önskan att delta i Grandmothers seminarier stor, men östgötaresan i den svenska gamla jordbrukskulturen har anknytning till min forskning och lockelsen att besöka Omberg var större.

Omberg wikimedia commos
Omberg wikimedia commos

I den s.k. sacred geography, som katalogiserat heliga platser runt om i världen, nämns föreställningar att heliga berg kan liknas vid jordens akupunkturpunkter. Jag hade också sedan länge hört talas om några hinduer som rest hela den långa vägen från Indien för att besöka ”det heliga berget Omberg”. Om eller Aum står inom hinduismen för det gudomliga. Min nyfikenhet att möta detta arketypiska berg var stor. Kanske var det ett heligt berg även för bronsåldersmänniskorna?

Kersti Wistrand

Länk: For the Next 7 Generations

2 COMMENTS

 1. Om det inte går att komma in på ”de tretton grandmothers” ovan, kommer en länk här: http://grandmotherscouncil.org/about-us

  Jag upplevde de tretton ”grandmothers” som mycket aktiva och utåtriktade. På deras hemsida kan du läsa mer. De har uppvaktat en del regeringar och har också bidragit till uppkomsten av några utvecklingsprojekt i tredje världen.

  Länken till facebook-sidan har red. själv satt in.

  Tillägg om senecastammen:
  Seneca levde ursprungligen i New York State, men en del tvångsförflyttningar ägde rum då reservaten infördes Seneca bestod av åtta klaner. En hel klan med upp till 60 personer kunde bo i ett långhus, där den äldsta kvinnan, klanmodern, styrde. Varje by styrdes av ett kvinnoråd. Även de klanhövdingar som utgjorde irokeserförbundets högsta myndighet valdes – och avsattes – av långhusens kvinnoförsamlingar. De yttersta besluten togs demokratiskt genom majoritetsbeslut, där båda könen deltog.

  Irokesernas styrelsesätt sågs av européerna som ett exempel på en representativ demokrati och gav inspiration till den modell att styra som de första nybyggarna i området införde.

  Idag finns det tre senecareservat i New York State. De har egen regering med egna lagar, egen polis etc. Det är som ett eget litet land samtidigt som det lyder under vanliga amerikanska lagar. Det finns endast ca 8000 senecaindianer.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.