11 december, 2019

Örtvandring i Storsele by, Vilhelmina

F.d. jägmästarhuset med den ovanliga almen i Storsele by. Björnberget och Vojmådalen i bakgrunden. Foto: K. Wistrand Linné gav sig glatt iväg på sin resa för att besöka Lappland sommaren 1732. Efter vistelsen där klagade han storligen: ”Aldrig kan prästen så beskriva helvetet, som detta är ej … [Read more...]

Hälsningar från Sameland

Sedan några veckor befinner sig Kersti Wistrand som tillfällig klimatflykting i södra Lappland. Här kommer en rapport därifrån. TEXT: KERSTI WISTRAND Nu har jag varit tillfällig klimatflykting inom Vilhelmina kommun under några veckor. Jag har flytt från det ofta mer än 30 grader varma … [Read more...]

Gompa – fjällkvanne, fjälltolta, fjällsyra

Under missväxtår lärde sig nybyggare inom Vilhelmina socken att överleva genom att göra en variant av den vitaminrika samiska grönsaksrätten gompa, som bl.a. bestod av fjällkvanne, fjälltolta och fjällsyra blandad med mjölk. TEXT: KERSTI WISTRAND Om eken brukar benämnas konungen bland träden, … [Read more...]

Storsele, Vilhelmina – nybyggarby i glesbygd I

Åter igen tre dagars sommarträff för släktföreningen ”Jonas Ulrik och Hulda Karolina Vikström” i Storsele, tre mil nordväst om Vilhelmina i södra Lappland. Kersti Wistrand rapporterar om byns historia från tillkomsten under 1700-talets slut fram till idag. TEXT OCH FOTO: KERSTI WISTRAND Det är … [Read more...]

Sierskan från Lappland

Prekognition [före kunskap] är en plötslig ingivelse om en framtida händelse som vissa personer anser sig ha tillgång till under mer eller mindre kontrollerade former. Ett alldagligt uttryck är att "sia". Den mest kända sierskan i Sverige var Saida Andersson. Anna-Lena Vikström är också … [Read more...]

Älgjakt i Lappland I – förr och nu

Under sju tusen år har älg jagats i Storsele, två och en halv mil norr om Vilhelmina i södra Lappland. Kersti Wistrand har varit på plats som inbjuden vän. I två artiklar kommer älgjakten idag och under stenåldern att skildras. TEXT av KERSTI WISTRAND Storsele grundades av nybyggare under … [Read more...]