23 oktober, 2019

Subventionering av läkemedel – dödlig medicin

Lars Berns artikel i Newsvoice: V vill öka Big Pharmas vinster men naturpreparaten ger hälsa, är i princip ett angrepp på subventionering av läkemedelsindustrin samtidigt som Lars Bern förordar naturpreparat. Man kan se det som stöd till Dr Erik Enbys metod där han använder vitaminer, mineraler och … [Read more...]

Dagens Nysning: – Vem eller vad styr DN?

Denna insändare har gått till Åsiktsredaktionen (DN) () Svaret blev: "Tack för ditt inlägg. Vi tackar nej till publicering." Hmmm, är det någon som förstår varför man tackar nej till publicering i DN? TEXT: Börje Peratt Dagens Nyheters journalistiska och yrkesetiska … [Read more...]

Svensk läkemedelsindustri stagnerar öppnar för komplementär

Medan exporten från svensk läkemedelsindustri har stagnerat och antalet anställda halverats på tio år, så har den danska läkemedelsindustrin växt kraftigt. Det största danska bolaget, Novo Nordisk, planerar att anställa ytterligare 6 000 personer i Danmark de kommande åren, säger forskningschefen … [Read more...]