21 oktober, 2019

Jorden riskerar att bli ett drivhus

Jordens medeltemperatur har i nuläget höjts med ungefär en grad sedan industrialiseringens början runt år 1800. Blir det varmare än två grader får det konsekvenser som det inte går att göra någonting åt, menar Johan Rockström, professor i Miljövetenskap vid Stockholms universitet. TEXT: KERSTI … [Read more...]