23 oktober, 2019

Björken – Frejas träd

Nu i påsktid pryder björkriset våra hem, en gammal sedvänja i vårtid som förmodligen överlevt kristendomens intåg i vårt land. Björken var fruktbarhetsgudinnan Frejas heliga träd med stor betydelse och användning i många sammanhang. TEXT: KERSTI WISTRAND Mars månad och påsktid. På mitt matbord … [Read more...]

Vikingagudar i fågelgestalt

Inom vikingamytologin kunde en del gudar och jättar ikläda sig en ”hamn”, dvs. anta en djurgestalt. Fruktbarhetsgudinnan Freja uppträdde t.ex. i falkhamn och jätten Tjatse i örnhamn, vilket berättas om nedan. Text av Kersti Wistrand Under bronsåldern hade vi i Norden ett varmt klimat. Det … [Read more...]

Djur som budbärare del II: katten

Idag, helgen första advent, firar vi kattens dag över hela Sverige. Kersti Wistrand ger en betraktelse över katten i religionshistorien. av Kersti Wistrand En symbol representerar något som är mycket mer omfattande än vad som kan förklaras med några ord. Den talar direkt till människor genom … [Read more...]