20 mars, 2019

Det största hotet mot samhället är männen och passiviteten

Kersti Wistrand reflekterar över centerpartisten Anthon Gyllenstens artikel ”Det största hotet mot samhället är männen”, men lyfter det till en metanivå och presenterar den tyske journalisten Udo Ulfkotte, som avslöjar hur han liksom många journalister i Europa är köpta att gå säkerhets- och … [Read more...]