24 augusti, 2019

Operation Rädda bina

Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av insekter, som drastiskt minskar. Till orsakerna hör gifter och minskad biologisk mångfald och därmed brist på föda. En tredjedel av våra svenska vildbiarter håller på att försvinna enligt Naturskyddsföreningen som gett tips hur vi kan hjälpa … [Read more...]