21 februari, 2019

”Anta” av Andreas Labba

Då Andreas Labbas (1907–1970) debutbok ”Anta” kom ut 1969 ansågs den som en litterär sensation. Inte endast för att han bara gått nio månader i skolan allt som allt och att boken ändå hade sådana litterära förtjänster utan även för dess märkliga tillkomst och dess karaktär av … [Read more...]

Andreas Labba och Dag Hammarskjöld

Bestigning av Kebnekajse under 1900-talets första hälft. Foto: Ernst Herrmann, Wikimedia. Andreas Labba visade Dag Hammarskjöld vägen upp i fjällen och Hammarskjöld visade Labba vägen till skrivandet. Boken ”Anta”, som skildrade flyttsamiskt vardagsliv för länge sedan, gavs ut av Andreas Labba, … [Read more...]

Samepojken Antas vision om sjukdomsbot

Samepojke leker med sin hund. Målning av Johan Tirén (1853–1911) Wikipedia Våren hade kommit och samefamiljerna flyttade till fjälls med sina renhjordar. Antas mor är svårt sjuk i en hudsjukdom och måste ofta vila. En samisk läkekvinna tillkallas men modern blir inte bättre. Anta får i en dröm … [Read more...]