18 november, 2019

USA och de militära maktmedlen

Foto: Poxnar. WikipediaDen amerikanska militärmakten och vapenindustrin blir mer och mer mäktig. Carl Johan Ljungberg ger här den historiska bakgrunden. TEXT: CARL JOHAN LJUNGBERG President Trumps syn på militära medel är förstås hans personliga. Den bör dock även ses i ett längre amerikanskt … [Read more...]

Framåt amerikansk ungdom kan påverka vapenlagarna

Vid en skolskjutning i Florida dödades sjutton personer. President Trump och övriga politikerna stödjer i allmänhet vapenorganisationen NRA. Nu organiserar sig ungdomar över hela USA i en gemensam protestmarsch den 24 mars för att få lagändringar till stånd. TEXT: KERSTI WISTRAND Den 14 … [Read more...]