6 december, 2019

Med förhoppning att bryta fattigdomens och ondskans boja

I denna artikel redovisar Carl Johan Ljungberg några tankar kring Socialdemokratin och Nazityskland efter att sett tidningen Samtidens/SD:s film ”Ett folk. Ett parti – Socialdemokratins historia”. TEXT: CARL JOHAN LJUNGBERG Det är ett riktigt känsligt kapitel som tidningen Samtiden nyligen tog … [Read more...]

Kvinnokamp för fred I

Fredsrörelsen har i allmänhet dominerats av kvinnor. Ett undantag är Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Kersti Wistrand kommer i några artiklar att belysa fredsarbetet i Sverige och tecknar i denna artikel ned några viktiga milstolpar i historiken. TEXT av KERSTI WISTRAND 1883 bildades … [Read more...]