Pertti Spets – Mystikern på Karlaplan

0
1741
Bok av Pertti Spets

Bok av Pertti Spets

Bo Lövgren har skrivit en recension av Åke Aredals anmälan av boken ”Mystikern på Karlaplan”.

TEXT: BO LÖVGREN

Redan i bokens förord poängterar introducenten Åke Åredal att bokens titel ”Mystikern på Karlaplan” inte valts av författaren själv, även om texten i övrigt är sprungen från hans penna. Förordet omfattar även en grundlig beskrivning av Perttis mångfacetterade livsresa fram till idag. Boken utgör på detta vis ett slags självbiografi över en samtida, nu levande ”mystiker” vars märkliga upplevelser under yngre år som sedan sätts in i ett mera andligt sammanhang efter en mångfald av resor och inträngande studier, inte minst av indisk litteratur.

I det inledande kapitlet beskriver författaren några av de som han kallat ”sina mystiska upplevelser” som uppenbarade sig mer eller mindre regelbundet mellan 25 och 28 års ålder. Ett målande exempel var upplevelsen att vara bortom sig egen kropp – att t.ex. se sig själv uppifrån promenerande på en gata, i fullt vaket tillstånd. Helt utan beredskap att hantera sina upplevelser när de väl uppträdde (hans omgivning var oftast helt oförstående) är det först på senare tid som pusselbitarna så sakteliga fallit på plats.
Första reflektionen blev – helt naturligt – att fundera över frågan ”Vad är verklighet” som fått ett helt eget kapitel. Kan det t.ex. finnas flera olika parallella verkligheter på olika plan? Är all verklighet sådan som den uppfattas av det mänskliga intellektet, eller finns det en ”sann” verklighet bortom all inlärd kunskap? Det är några av de frågeställningar som berörs.

På frågan ”Vad är mystiska upplevelser?” tar författaren fram fem viktiga egenskaper, bland dem ”upplevelsen av enhet”, som han sedan exemplifierar utifrån sina egna erfarenheter. En viktig slutsats är att språket ofta är en begränsning när man vill försöka beskriva vad man upplevt. Han konstaterar också att det vid sidan av det ”vanliga” dagsmedvetandet förefaller att även finnas ett ”mystiskt medvetande” (likt det som är aktivt i sömnen) som behövs för att till fullo kunna ta till sig det mystiskt upplevda.

För att rätt kunna tolka de mystiska upplevelserna måste man även kunna ”gå bortom sinnet” för att inte vårt ”vanliga” logiska tänkande ska sätta käppar i hjulen. Ofta behöver man tillgripa andliga tolkningar, och författaren menar också att ”vi behöver mer intuition”. I det sammanhanget kan även bilder och symboler vara lämpliga informationsförmedlare när det verbala språket inte riktigt räcker till. Det är också viktigt att ”kunna stilla sinnet”, för att uppnå något slags ”nollpunkt”, vilket också beskrivs i förordsförfattarens bok om Mäster Fritz.

Ett särskilt kapitel ägnas åt ”det som hindrar andliga upplevelser” och som medför att så få berättelser om mystiska händelser blir kända för den bredare allmänheten. En viktig anledning är oftast alla de problem av mer mänsklig natur – så som ekonomiska problem och kärleksbekymmer mm – som skymmer möjligheten att se djupare in i sitt eget inre. En annan viktig ingrediens för att kunna nå djupare är enligt författaren även att ”försöka eliminera negativa tankar såsom hat, aggression och motvilja mm”.

I avsnittet ”Hur bör vi leva” menar författaren bl.a. att ”Vi har glömt bort att ta ansvar, det personliga ansvaret, och att se andra som medmänniskor”. Han menar också att man i det sammanhanget måste kunna skilja mellan etik och moral. ”Moral innebär att följa vissa regler och uppfattningar om rätt och fel. Moral styr värderingarna i ett samhälle. Etik är läran om god moral. Etik är djupare än moral.” Etiken kommer djupare inifrån och är frivillig, dvs kan inte tvingas fram.

Ett etiskt liv bygger på en sann förståelse av livets lagar. Man blandar ofta ihop etik och moral utan att inse skillnaden. Utgående från österländskt tänkande är viktiga begrepp i det sammanhanget disciplin och dygd, där en god moral kan uppnås genom självdisciplin, självstudier och hängivenhet.

Avslutningsvis redovisar författaren ”En inre väg till befrielse” som han funnit kunna vara den österländska mystiken som kan sammanfattas under begreppet yoga. Det handlar då inte bara om ”gymnastiska övningar” utan även i hög grad om just självdisciplin och stillande av sinnet.

Sammantaget är boken om Mystikern på Karlaplan såväl en levande beskrivning av en mystisk livsresa som en beskrivning av dess potentiella betydelse även för läsarens framtida livsresa och väl värd en djupare genomläsning.

Bo Lövgren


Spets, Pertti, 1942- (författare)
ISBN 9789188097491
Förlagshuset Siljans Måsar, 2017
LÄNK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.