Drömmen om Atlantis IV: sydvästra Spanien?

0
2000
Cadiz, f.d Gadir, är Europas äldsta kontinuerligt bebodda stad, grundad under 1100-talet f.Kr. Foto: Solundir. Wikipedia
Cadiz, f.d Gadir, är Europas äldsta kontinuerligt bebodda stad, grundad under 1100-talet f.Kr. Foto: Solundir. Wikipedia

Kan förebilden till Platons Atlantis ha legat i Atlanten på andra sidan Gibraltar sund? Kan det ha sjunkit ned på dess botten och finns några spår av det i så fall kvar? Jakten går vidare och i denna artikel berättas om arkeologen Richard Freunds forskarteam som anser sig ha funnit Atlantis under lermassor i sydvästra Spanien.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Många är de svenskar som turistat i provinsen Andalusien i sydvästra Spanien. Kanske har du själv besökt Cadiz, eller Gadir som fenicierna kallade staden, då de en gång i tiden grundade den på 1100-talet f. Kr? Staden anses vara den äldsta kontinuerligt bebodda i hela Europa. Fenicierna använde Cadiz vid sin handel med stadsstaten Tartessos alldeles i närheten. Enligt en grekisk legend var staden anlagd av Herkules efter dennes tionde storverk. (1)

Tartessos

I dagens Andalusien i sydvästra Spanien låg staden Tartessos som likt Atlantis tycks ha försvunnit efter århundranden av blomstring. (2)

Dess exakta läge är inte känt, men staden ska ha legat vid Guadalquivirs mynning i Atlanten och ska ha varit huvudort för ett större område, stadsstaten Tartessos. Idag är Tartessos sedan minst ett par tusen år försvunnen, men var under antiken omnämnd som en hamnstad vid mynningen av floden Guadalquivir, väster om Gibraltar sund. Den är omskriven i många källor alltifrån Gamla Testamentet, där den omnämns som Tarshish, till grekiska författare och reseskildrare (1) Sålunda har den grekiske historikern Strabo (64 f.Kr. – 23 e.Kr.) beskrivit ett system av kanaler utgrävda från Guadalqiuvirfloden och en kultur där som varit känd i skrift under flera tusen år. (3)

Skatt som hittats i El Carambolo, Arkeolgiska museet i Seville. Wikipedia

Området runt floden beskrevs som rikt på metaller och mineraler, bl.a. silver, guld och koppar. Staden Tartessos var välkänd för sin export av metaller och en av dem ”glödde som eld”, vilket överensstämmer med Platons beskrivning av metaller på Atlantis, se LÄNK  . Staden beskrivs som liggande i bergen med en stor slätt nedanför, rik på jordbruk, odlingar och jaktmarker.

Karta över Tartessos skapad av Redtony. Wikipedia.

Tartessos är idag geografiskt helt annorlunda än de äldre beskrivningarna av området. Delar av det utgörs av Doñana nationalpark som består av ett 543 km² stort område med stora träskmarker, vandrande sanddyner, lera, laguner och buskskogar och dessutom med ett rikt fågelliv. Något har hänt för länge sedan – troligtvis en jordbävning med efterföljande en eller flera tsunami, som begravt det som tidigare funnits här.

Doñana nationalpark, världsarv i sydvästra Spanien. Foto: Technische Fred, Wikipedia.

Kunde detta område dölja det mytomspunna Atlantis som enligt Platon sjunkit till havets botten genom en katastrof? Redan under 1920-talet började den tyske professorn Adolf Schulten göra utgrävningar i Tartessos och var övertygad om att han där funnit resterna av Atlantis eller åtminstone an av deras kolonier. (4)

Under 1970- och 80-talet har spanska arkeologer grävt ut dussinet 2500 år gamla ruiner som legat i för länge sedan övergivna byar med spår av tartessiansk kultur, en kultur helt olik den dåtida runt omkring. Dessa har legat 20–25 mil från kusten. Cancho Roano är en av dessa platser och en av de största arkeologiska upptäckterna under 1900-talets slut. Vid utgrävningar har man funnit delar av ett tempel med en plats för offer av djur, förmodligen tjur (jämför minoiska kulturen på Kreta), och man menar att sakrala ritualer pågått under prästers ledning. (5)

Modell av det tarsessianska templet i Cancho Roano. Foto: Rfaelji. Wikimedia

Utgrävningar under 2000-talet

2004 granskade den unge fysikern Rainer Kuehne satellitfoton över Doñana. (6) Han upptäckte underliga cirkulära formationer på fotona. Han jämförde med Platons beskrivningar av Atlantis och blev övertygad att den försvunna staden fanns just här. Kuehne upptäckte även två tempel som han tyckte överensstämde med Platons beskrivningar av Poseidons tempel.

Några år senare ledde arkeologen Dr Richard Freund vid det amerikanska Hartforduniversitetet ett arkeologteam som försökte gräva ut de områden Rainer Kuehne funnit på satellitfotot. (6) De använde sig av modern arkeologisk rekvisita som elektrisk resistivitettomografi, digitala kartor, markradar och undervattenteknologi för att lokalisera staden, som Freund menade var identisk med Atlantis.

Platon beskrev att man måste passera Herakles stoder, dvs. nuvarande Gibraltar sund för att komma till Atlantis och att det försvunnit i havet på ett dygn efter en jordbävning med efterföljande tsunami. Kunde Atlantis vara identiskt med Tartessus? Freunds team utgick från att Lacus Ligustinus (se kartan ovan) tidigare kunde ha varit det område som sjunkit och där staden kunde ha legat. De beslöt sig för att göra eftersökningar genom att sända dit marinarkeologer med avancerad teknisk utrustning. Dykare sändes ned för att leta alldeles utanför kusten. De fann vertikala väggar och av människohand uthuggna stenar bildande en cirkulär mur och man har frågat sig om det inte är delar av den gammal stadsmur som Platon skrivit om. Man har även funnit en trappa med steg.

Dr Freunds team fortsatte undersökningarna av Doñana nationalpark. Med kameror fästa på ballonger och scanningsapparatur har de kunnat fotografera strukturer under leran i nationalparken. De har funnit cirklar av en gammal stad med mått som motsvarar den stad som Platon beskrivit. En port leder in till staden. Med sina instrument kan de finna strukturer ned till 12 meter under marknivån. De finner också att området lagts under vatten 5000–2000 f.Kr. och att murar legat där under ytan.

När de sökte spår efter den gamla kulturen, fann de två små figuriner förmodligen föreställande fruktbarhetsgudinnan Ishtar vilket tyder på förbindelser med Mellanöstern 4 000 år bakåt i tiden. Dock är grundvattnet högt under marknivån (upp till sju meter), vilket försvårar eller omöjliggör utforskning med nu gällande metoder.

Interiör av den arkeologiska platsen. Foto: Ángel M. Felicisimo. Wikipedia.

Freund har besökt Cancho Roana och tror att befolkningen har byggt upp minnen från den gamla kultur som gick under och menar att det är en replik av Atlantis som man försökt återuppbygga för att minnas det ursprungliga Atlantis.

I det heliga rummet i Cancho Roanas tempel finns en egyptisk symbol i form av ett tecken, det samma som användes av de egyptiska faraonerna under det 16:e århundradet f. Kr. Det är en symbol som står för värdefulla metaller och helig metallurgi.

Platon hade fått sin berättelse från förbindelser bakåt i tiden av en egyptisk präst. Enligt historien finns det tre städer som är kända för sina metaller, Tartessos, Tarshish och Atlantis. Förmodligen är det en och samma stad, men med olika namn, menar Dr Freund. Ytterligare en symbol har återfunnits på tröskeln till templet: en stående sten med en uthuggen krigare med draget svärd som tycks försvara tre koncentriska cirklar. Det skulle kunna vara det sätt på vilket man minns Atlantis, funderar han vidare, medan hans kritiker påstår att det rör sig om en sköld och att flera liknande figurer hittats i området.

Dr Richard Freund och hans team har funnit spåren efter en mycket gammal stad, förmodligen Tartessos – Tarshish. Men var det verkligen Atlantis kan man undra? Njaa? Atlantis har förlagts till minst 20–30 andra platser på vår jord. Men här kan du i alla fall få se en video om dr Freunds arbete med Tartessosområdet, LÄNK

Kersti Wistrand

Noter: 1. https://sv.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz 2.https://sv.wikipedia.org/wiki/Andalusien 3.http://atlantipedia.ie/samples/tag/adolf-schulten/ samt Smith, Richard L., Premodern Trade in World History (2008). Amazon. 4.https://sv.wikipedia.org/wiki/Atlantis samt http://atlantipedia.ie/samples/tag/adolf-schulten/ 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Cancho_Roano 6. https://www.youtube.com/watch?v=BXezGOpsotI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.