Varning för Förbundet humanisterna

3
2226
Varning för humanisterna, Dagens Juridik
Varning för humanisterna, Dagens Juridik

Varning för Förbundet humanisterna publicerades på Dagens Juridik 7 juni 2007  och det är en replik på en artikel i Expressen  ”Avskaffa lagen om religionsfrihet” från den 17 maj 2007.

SAMMANSTÄLLNING OCH KOMMENTAR: BÖRJE PERATT

Först och främst bör vi klargöra att deras namn är förvillande och bedrägligt eftersom deras ideologi är antihumanism. Därför finner jag det synnerligen svårt att använda eller skriva ut det namn de kallar sig för så jag brukar skriva Förbundet (anti)humanisterna. Internationella (anti)humanisunionen vill dessutom att de enbart ska kalla sig humanisterna med stor H, något som jag också undviker om denna bedrägliga rörelse.

Vad som sticker ut i Expressenartikeln är antalet författare med åtta undertecknare (!), varav sex tillhöriga Förbundet (anti)humanisterna (FH) däribland:
Lars Bern, Författare, styrelseledamot i (FH)
Christer Sturmark, Jurist, styrelseledamot i (FH)
Björn Ulvaeus Låtskrivare och medlem i (FH)

Peter Wahlgren professor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, bemöter de åtta artikelförfattarna i sin replik med att först citera ur artikeln:

”Det juridiska begreppet religionsfrihet har spelat ut sin roll… tillämpningen riskerar att bli ett hot mot det sekulära samhället. — Begreppet ger inga rättigheter eller friheter som inte redan är skyddade av övriga lagstadgade rättigheter. — Behövs lagen om religionsfrihet… den är otydlig, motsägelsefull och kontraproduktiv?

Texten väckte enligt Wahlgren eftertanke. ”Här fanns försök till juridisk begreppsanalys, ändamålsresonemang, analogier..”. ”Beträffande tesen att lagen om religionsfrihet bör avskaffas kunde omedelbart konstateras att så skedde redan 1999 (!).”

”Vad vill artikelförfattarna avskaffa?” frågar sig Wahlgren.

Religionsfrihet är ett samlingsbegrepp som preciseras i olika bestämmelser, men av detta följer inte att begreppet kan eller bör avskaffas. Den som lever i Sverige skall inte diskrimineras på grund nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet eller annan omständighet. Det tydliggörs också att ingen behöver vara med i något trossamfund.

Religionsfrihet ger inte primärt någon rätt att utöva rättigheter som andra inte får utöva. Det är inte syftet. Religionsfrihet är framför allt rätten att inte tillhöra en viss religion. Det är en mänsklig rättighet att slippa vara med i föreningar, sekter eller organisationer, det må gälla Katolska kyrkan, Pionjärerna, Hells Angels, eller Förbundet humanisterna.

Religionsfrihet är frihet att själv välja tro. Detta är en viktig rättighet. Ingen kan påstå att den varit speciellt omhuldad i historien, eller att den är det i dag. Det är bl.a., för att ta ett för miljoner kvinnor dagligt aktuellt exempel, rätten att slippa trakasserier för bristande hijab (kroppsbeslöjning m.m.). Religionsfrihet innebär frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Rätten innefattar frihet att byta religion och tro. Den ger den enskilde makt att ersätta en påtvingad religion med en annan tro, med misstro eller med inget alls. Religionsfrihet är en förutsättning för ett sekulariserat samhälle.

Avslutningen av Wahlgrens replik är ord och inga visor:

Artikeln är sammantaget egendomlig. Huvudargumentet är att en sedan sju år upphävd lag skall avskaffas. En välvillig tolkning – att syftet är att avskaffa de bestämmelser som f.n. berör religionsfrihet eller begreppet som sådant – förtar inte intrycket av bisarreri. Slutledningarna speglar okunskap om lagars funktioner och oförståelse för religionsfrihetens centrala syfte.

Effekterna av att sprida vilseledande texter med felaktigt innehåll är rimligtvis negativa. Humanism associeras med förnuft, medmänsklighet, tolerans och ansvar. Det finns även bildningsideal, humanisten bör något behärska de humanistiska ämnena historia, filosofi och gärna även textanalys. Mot den bakgrunden framstår Förbundet humanisterna som otydligt, motsägelsefullt och kontraproduktivt.

Följaktligen utfärdas här en varning för denna gruppering. Styrelsemedlemmarna som författat texten förefaller obildade, ohistoriska och okloka. Låt dem gärna komma till tals men beakta att vad som framförs kan vara rena rappakaljan och att de seglar under falsk flagg.

Peter Wahlgren är professor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Hela Wahlgrens replik här

Angående Wahlgrens hänvisning till att de seglar seglar under falsk flagg så avser det att man kallar sig humanister och att man har sökt förtydliga det med att man är sekulära humanister. Men inget kunde vara mer fel i själva verket är ideologin således antihumanism.

Definitionen av sekulär humanism innebär följande:

Sekulär humanism är i sin ursprungliga betydelse en religion. Detta står i motsats till den förvanskade form som återfinns på Wikipedia. Här beskrivs enbart den nyateism som efter 1952 successivt introducerades av Julian Huxley och som efter hans död 1975 realiserades av Paul Kurtz.

Förbundet humanisterna är därvidlag en organisationen som vilseför om humanism som sprider falsk innebörd och i själva verket representerar man således antihumanism.

Sveriges Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är medlem i det antihumanistiska Förbundet humanisterna och vid 2016 års öppnande av Förbundet humanisternas stämma höll Amnestys ordförande tal. Troligen är flera verksamma i FH förda bakom ljuset.

Börje Peratt

 

3 COMMENTS

  1. Föreningen Humanisterna är ateister, vilket motsäger dem själva. Att hålla sig neutral om gudstro är en sak. Man kan påstå att man inte vet om Gud finns. Men Humanisterna påstår sig vara säkra på att Gud inte finns.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.