Nobelpriset 2015: II. Sommarmalört -bot för malaria

1
959

Tu_Youyou

Youyou Tu letade i gamla örtmedicinrecept efter uppslag för att utveckla nya terapier mot malaria. Ett nästan tvåtusenårigt recept på Sommarmalört, Artemisia annua, dök upp som en intressant kandidat och Tu utvecklade en reningsmetod, som ledde fram till identifieringen av den aktiva komponenten, Artemisinin, ett mycket effektivt läkemedel mot malaria. 2015 fick hon Nobelpriset i fysiologi/medicin.

Text av Kersti Wistrand

Youyou Tu (1) föds 30 december 1930. Stora och svåra omvälvningar äger rum i Kina. Kommunismen håller på att ta över. 1955 avlägger Tu sin farmakologiexamen vid Pekings medicinska fakultet. Samma år utbryter Vietnamkriget (1955-75) och kinesiska och ryska soldater sätts in i Nordvietnam. Maktkonflikter härjar dessutom inom Kina och Mao Zedong bestämmer sig för att genomföra den s.k. kulturrevolutionen för att få fram ett lydigt kommunistiskt samhälle med ett nytt människoideal.

cultur_revolution

Kulturrevolutionen

Vi befinner oss i 1960-talets Kina under den pågående kulturrevolutionen (1966-76). Mao Zedong håller som bäst på att omforma Kina till en marxistisk-leninistisk stat med målet att ändra ägarförhållanden och folks tänkande i kommunistisk riktning. Som ett led i det hela ska ”opålitliga personer”, dvs de som hyser gamla borgerliga värderingar, omprogrammeras och indoktrineras i det rätta sättet att tänka. Gamla idéer, traditioner och vanor är ogräs som ska ryckas upp med rötterna. Kommunistledaren Mao Zedong vet hur han ska gå till väga.
Lärare och andra intellektuella ska förflyttas ut på landsbygden och indoktrineras i det rätta sättet att tänka. De intellektuella ska lära av bönderna. Detta skall leda till att en ”ny idealmänniska” uppstår. Hon ska vara både intellektuell och bonde, tjänsteman och arbetare, både lärare och elev. De intellektuella ska ”arbeta hårt med musklerna och bo i enkla hyddor och grottor, äta enkelt och enformigt precis som bönderna, slita hårt om dagarna och möjligen ha en enkel lykta under kvällarna”.
Dessa ”gästarbetare” fick många gånger de mest ogästvänliga uppgifter man kan tänka sig. Så här skildrar den då 16-årige Yan Xuetong, sitt nya liv:

”I maj fryser vattnet fortfarande till is i Heilongjiang. När vi drog såmaskinen fick vi inte använda kängor. Vi gick barfota över isen. Våra ben var täckta med sår. Vi bar säckar med frön vilka kunde väga upp till 80 kilo. Vi bar dem längs de upphöjda stigarna runt risfälten. Dessa var inte jämna; gjorde man det minsta snedsteg föll man i vattnet. Man tänkte bara på att klättra upp och fortsätta. När man kämpat på till slutet och lagt sig ner såg man bara svart och man kunde inte resa sig… [Vi] såg människor som misshandlades till döds, så man blev tämligen immun mot sådant.” (Gerard Lemos: The End of the Chinese Dream – Why Chinese People Fear the Future, 2012, övers. Tore Persson)

Man räknar med att bortåt 1,5 miljoner människor dödades under Kulturrevolutionens år.

Youyou Tus forskning inom kinesisk folkmedicin

Hur går det då för akademikern Youyou Tu? Som genom ett under slipper hon undan transporten ut till landsbygden och dess slit. Hon har valt rätt inriktning på sin utbildning med västerländsk farmakologi. Nu visar det sig att just hon behövs. Men hon får ändå betala ett högt pris privat genom att hon tvingas leva skild från sin make som transporteras till en annan del av Kina. Den treåriga dottern placeras på ett statligt barnhem utan möjlighet att träffa sina föräldrar annat än under årets största helger.

Youyou Tu studerar kinesisk folkmedicin i laboratoriet

YouYou TU på 1950-talet. Foto Xinhua News agency (Wikimedia Commons China)
YouYou TU på 1950-talet. Foto Xinhua News agency (Wikimedia Commons China)

Samtidigt som kulturrevolutionen pågår, pågår också Vietnamkriget. I norra Vietnam dör fler kinesiska soldater av malaria än av fiendekulor och Mao Zedong drar igång ett hemligt projekt för att stoppa malarian. Han menar att man skulle kunna finna bot inom den mycket gamla traditionella folkmedicinen som praktiseras på landsbygden. Youyou Tu anses lämplig att leda projektet och hon börjar gå igenom och analysera 2 000 gamla recept mot feber. Mellan 1965 och 1978 forskar och arbetar hon vid Kinas Akademi för Traditionell inhemsk Medicin i Peking. År 2000 blir hon slutligen chefsprofessor där.

Kinesisk folkmedicin

Traditionella kinesiska behandlingar har använts i tusentals år. Läkemedlen är växt- och djurbaserade läkemedel. Det finns gott om handskrivna recept som använts med stor framgång i generationer.
Behandlingarna bygger på en helhetssyn av människan och hennes omgivning. Allt genomflödas av energier. Sjukdomar och symtom betraktas som obalanser i kroppens energisystem. En terapeut som behandlar en patient försöker alltid återställa balansen. Man talar om yin och yang och man talar om meridianer som likt floder för energier runt i kroppen enligt ett bestämt mönster, som är noggrant kartlagt. I äldre tider måste den blivande akupunktören vistas en period i ensamhet och lära sig meditation och koncentration för att för sin inre syn kunna utveckla förmågan att se meridianernas energiflöden och akupunkturpunkterna. Den som inte har detta inre seende använder sig av pulsdiagnostik. Vid sjukdomstillstånd är det stopp i detta meridianflödet och hindret måste avlägsnas genom att t.ex. nålar placeras i olika akupunkturpunkter och löser upp hindren. På motsvarande sätt används preparat från naturen för att balansera systemet.

När jag en gång var i Peking gick jag till ett traditionellt apotek. Där fanns såväl kinesiska naturpreparat som västerländsk medicin. Jag bad att få hjälp med lite kinesiska örtmediciner som jag skulle kunna ta med hem. Genast kom en äldre kvinna i personalen fram och kände efter på mina handleder där de tolv olika pulserna kan kännas, en för varje meridian. Hon bedömde sedan mitt hälsotillstånd efter detta och plockade fram några burkar med örttabletter som jag skulle ta för att stärka de meridianer som hade svag pulsation. Den kinesiska örtmedicinen är således baserad på en helhetssyn och örtmedicinerna är individuellt baserade, medan det västerländska läkemedlet ges till i stort sett alla patienter med samma symtom.

Youyou Tu letade i gamla örtmedicinrecept efter uppslag för att utveckla nya terapier mot malaria. Växten Artemisia annua dök upp som en intressant kandidat och Tu utvecklade en reningsmetod, som ledde fram till identifieringen av den aktiva komponenten, Artemisinin är ett mycket effektivt läkemedel mot malaria.
Youyou Tu letade i gamla örtmedicinrecept efter uppslag för att utveckla nya terapier mot malaria. Växten Artemisia annua dök upp som en intressant kandidat och Tu utvecklade en reningsmetod, som ledde fram till identifieringen av den aktiva komponenten, Artemisinin är ett mycket effektivt läkemedel mot malaria.

Sommarmalört – fyndet mot malaria
Youyou Tu tar ut de mest lovande av de 2 000 recepten för feber och börjar laborera med dem. Har hon tur kan hon finna ett gammalt recept med en lämplig ört, vars medicinska beståndsdel skulle kunna användas till industriell framställning av läkemedel till de 10 000-tals soldater som insjuknar i malaria i Nordvietnam.
Redan tidigare finns det syntetisk malariamedicin framställt på kinin, som erhållits ur barken på det sydamerikanska regnskogsträdet Cinchona officinalis L. Denna bark hade använts mot feber av indianerna i tusentals år, innan franska forskare isolerade kininet 1817 och läkemedelsindustrin så småningom tog över. Cocacolaindustrins stora framgång i sydostasien visade sig senare ha sitt upphov i dess hemliga recept innehållande kinin, som i viss mån lindrade malariaplågan. Vid långvarig användning av en malariamedicin uppstår resistens och just denna medicin slutar då att hjälpa. Nya malariamediciner måste därför hittas.

Youyou Tu har nu kommit så långt att hon endast undersöker olika recept med örten Artemisia annua, sommarmalört, som är vanlig över hela världen. Hon börjar laborera och gör biokemiska analyser och lägger det ena receptet efter det andra åt sidan.

f6eb9afacff708bea13358f2fe8f8809

Sommarmalörten är omtalad för sina febernedsättande egenskaper redan på en gammal egyptisk papyrus från 1600-talet f. Kr. I Gamla Testamentet står malörten som symbol för livets lidanden p g av den beska smaken. Dess skadliga egenskaper beskrivs 1588 av den tyske läkaren och botanisten Tabernaemontanus. I England heter örten talande nog ”Wormwood”, maskträ, och i 1600-talsläkaren Culpeters klassiska örtbok med recept, sägs örten vara ställd under planeten Mars. Under 1700-talet odlade Linné sommarmalörten i Linnéträdgården i Uppsala.

Vår inhemska malört är släkt med sommarmalörten och innehåller bl.a. bitterämnet absinthin, eteriska oljor, garvämnen, karoten och C-vitamin enligt mina örtböcker. Den sägs där vara en av de mest använda växterna inom örtmedicinen genom att den stimulerar aptiten, förbättrar matspjälkningen genom att öka sekretionen av matspjälkningssafter och galla samtidigt som den stimulerar tarmens rörelser. Den eteriska oljan har också en inflammationshämmande verkan på matspjälkningskanalen. Samtidigt är örten ett utmärkt medel mot inälvsmask och tarmgaser. I en av mina gamla örtböcker finner jag t.o.m. ett recept mot inälvsmask och där talas det om 2-3 g av örten i pulverform. Malörten har också använts vid behandling av febersjukdomar och anses stärka immunförsvaret. Under 1800-talet användes malört i absint, en omtyckt likör, men förbjöds i början av 1900-talet p g av giftet thujon. Över huvud taget måste man vara försiktig i användandet av malört på grund av detta ämne, som bl.a. sägs kunna ge gravida kvinnor missfall och epileptiker anfall.

Genombrottet
Så en vacker dag 1970 får Youyou Tu tag på en mycket gammal handskriven örtbok med ett nedtecknat recept av Ge Hong, som levde 284 – 363 e.Kr. Det skiljer sig från de övriga genom att malörten inte fick kokas eller upphettas. Då förlorade det sin verksamhet mot malaria. Istället skulle örtdelarna läggas i kallt vatten och dra över natten och sedan drickas som en kall saft. Här fanns svaret: det verksamma ämnet förstördes vid uppkokning! Youyou Tu renar nu fram substansen Artemisinin och började använda den på försöksdjur. Det ger häpnadsväckande resultat. Så provar hon på sig själv och sina medarbetare. Saken är klar. Här finns den nya medicinen! Den ger mycket bra resultat på de malariasjuka soldaterna. För första gången minskar dödsfallen i malaria. Året är 1971.

Internationella läkemedelsbolag köper rättigheterna
Först 1980 får Kina utbyte med omvärlden och internationella läkemedelsbolag tar över den nya malariamedicinen vilken får en stor global genomslagskraft.

Fördelen med artemisinin är bl. a. att halten av parasiter i blodet minskar till hälften på bara några timmar, vilket kan ses mikroskopiskt i kapillärblod. Detta gör det svårt för parasiten att utveckla resistens. Kinin däremot har en halveringstid på 2-3 veckor. Artemisinin används idag i många länder i Sydostasien, eftersom malariaparasiten har utvecklat resistens mot övriga malariamedel. En behandling varar ungefär 5 till 7 dagar.
Ungefär 200 miljoner människor i världen infekteras årligen av malaria. Idag används Artemisinin som kombinationsterapi överallt där malaria finns. Man räknar med att dödligheten i malaria har gått ned med mer än 20 % hos vuxna och hos barn med mer än 30 %.

Youyou Tus belöning

I det kommunistiska samhället fick ingen framträda med sitt namn fastän en banbrytande upptäckt gjorts. Alla forskningsrapporter som Youyou Tu skrev undertecknades med forskningsgruppens namn. Hon har heller aldrig tjänat några pengar på sin stora upptäckt. Det fanns inget patentsystem i dåvarande Kina. Vinsterna hamnade först hos den kinesiska staten och senare hos de internationella läkemedelsföretagen.

Först 2005 får en västerländsk forskare veta om att det var Youyou Tu som gjort upptäckten och tio år senare, den 10 december 2015, tar hon emot Nobelpriset i fysiologi/medicin. Som 85-åring får hon den ära och de slantar hon så länge förtjänat. Liksom den japanske kollegan, nobelpristagaren Satoshi Umura, skulle hon dock kunna säga: ”Jag har gjort något gott för världen och det känns underbart.”

Kersti Wistrand

Not 1: I Kina sätts efternamnet först och där omnämns hon som Tu Youyou.
Källor: Vetandets Värld från 7 dec. 2015 med Malin Attefalls programdel, engelska Wikipedia, https://webb.folkbildning.net/kina/kina-kultur-kulturrevolutionen , http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/could-ancient-textbooks-be-source-next-medical-breakthrough-004108#ixzz3uOLli5F9 , http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2015-10/16/content_22202136.htm , diverse örtmedicinska böcker på svenska och engelska, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2015/press-sv.html

1 COMMENT

  1. Tack för en bra och intressant artikel. En förklaring till hur akupunktur fungerar ligger i vedisk vetenskap som förklarar materia som en diffusion av energi. Man överför alltså energi i nålarna mellan olika energinivåer i kroppen. Detta omkullkastar också hela det västerländska materiaparadigmet, och kinesisk vetenskap lär vara en utveckling av vedisk kunskap. Walter Bowman Russell och russelianismen har sin grund i samma holistiska syn på materia, finns att fritt ladda ner på nätet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.