Helandevård söker helhet

0
1220

3.1.16 Integrative medicine_0

Vad är egentligen helandevård? Och erbjuder helandevård något mer än skolmedicin? Man kan säga att sjukvård av idag behandlar symtom medan helandevård har som syfte att förebygga och ta tillvara på den självläkande kapaciteten. Det är en holistisk medicin med en ambition att skapa förståelse för olika kunskaper där vetenskap och beprövad erfarenhet kan ha en tusenårig historik.

Helande har sin grund i välvilja, en mentalitet som attraherar en gynnsam påverkan, en godhjärtad intention och acceptans av ett medvetande som förenar oss alla.

Det finns ett stort engagemang för patienten inom sjukvård både bland läkare och sjuksystrar och vi kan vara mycket tacksamma för insatser där man dagligen räddar liv och sköter om oss då vi bli sjuka. Samtidigt är det påtagligt att den specialiserade sjukvården riskerar hamna i tunnelseende och i lösningar mer eller mindre lämpliga och även direkt olämplig medicinering.

På flera håll, bl a i Tyskland, finns något som kallades ”Heilarzt” (Helandeläkare) [6][7] och som innebar en kompetens inom naturmedicin. Här kunde skolmedicin och helande-medicin mötas och söka lämpliga lösningar som kombinerade medicinerna.

För att det ska fungera måste vården frigöra sig från läkemedelsbolag som vill ha monopol och som enbart har ett vinstintresse.

Ett annat problem är de så kallade skeptikerna som i praktiken är pseudoskeptiker och som genom antihumanistiska föreningar som Vetenskap & Folkbildning (VoF) i Sverige och Skepsis i Norge, saboterar förutsättningarna för att behandla sjukdomar med naturmedicin där skolmedicinen misslyckats. Borrelia är ett sådant exempel.

Olika människosyn behöver dialog

Vården kan bygga på olika människosyn och olika syn på vetenskap och vård men där prestige och vinstintresse går före människan har man hamnat fel.  Detta gäller tyvärr stora delar av vården idag. Man måste vara klar över att detta kan inte lösas enbart via dialog.  Det finns ett motstånd och ett kommersiellt intresse som tar till alla medel för att försvara en för mänskligheten ogynnsam politik. De är fullständigt ointresserade av en samsyn. Och de styrs av läkemedelsindustrins intressen. Det finns också en rigid inriktning som behandlar människan som en biologisk organism och inte tar någon hänsyn till mentala eller andliga perspektiv.

Helandevård är mångfald där man anpassar vården till människan och där man ser till hela människan.  Här finns en öppenhet för att olika orsaker som miljö, stress, föda, ärftlighet osv, kan ha utlöst en sjukdomsproblematik. Uppgiften blir att behandla den eller de delar som utgör problemet. Inom sjukvården kan man remittera till rehab och sjukgymnast men det föreligger också en risk för att man löser problem med läkemedel som kan ge olika slags biverkningar, alternativt med kirurgiska ingrepp som visar sig vara fel. Innan insikten om orsaken till magsår, genomfördes ett stort antal operationer som var direkt skadliga. Operationer kan naturligtvis vara nödvändiga för att rädda liv och skolmedicinen är sammantaget enastående med många skickliga läkare. Men de behöver utbilda sig i och kunna praktisera eller remittera även till holistisk medicin.

Debatten mellan skolmedicinens företrädare och ”alternativmedicinarna” kan dock bli polariserad. Misstänksamhet och/eller fastlåsta ståndpunkter från de olika åsiktslägren riskerar att hindra kommunikationen. Här blir läkare som är intresserade av komplementär medicin en möjlig brobyggare.

Men vi ska inte sticka under stol med problematiken

Det kan förekomma hårda angrepp mot alternativ medicin som anses vara vetenskapligt otillräcklig och ren och skär humbug.

Å andra sidan kan alternativmedicinska företrädare anse att skolmedicinen har förlorat helhetssyn, enbart fokuserar på enskilda kroppsdelar och bedriver specialiserad ingenjörskonst.

Patienter som drabbats av felbehandlingar genom sjukvården kan känna bitterhet. Det föreligger också en ilska från en del av allmänheten mot det som betraktas som girighet hos läkemedelsindustrin. När läkare skriver ut mängder av medicin så blir det inte bara pengar för producenten utan också risk för missbruk, förgiftningar och att kroppen och livskvaliten förfaller pga biverkningar.

Aftonbladet
Aftonbladet

Ett exempel på detta är svininfluensavaccinet som orsakade kroniska neurologiska skador. Det kan tolkas som att undvika att ta ansvar för patienten.

Ett fortsatt problem i kommunikationen kan vara att myndigheterna, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och IVO är befolkade av personer som hyser motstånd mot alla former av alternativ. Vi vet att Läkemedelsverket i stort sett är finansierade av läkemedelsindustrin så misstänksamheten när det rör deras lojalitet är förståelig.

Positiva erfarenheter av sjukvården

I samband med en svår bilolycka då jag spräckte mjälten insåg jag att livet höll på att rinna ifrån mig.

-Börje, du klarar det här, vi ska greja dig!

Det var det sista jag hörde på operationsbordet. Jag är oerhört tacksam för det läkarlaget och de orden. Javisst, jag har också blivit felbehandlad men inte är det något jag betonar. Jag är oerhört tacksam för all hjälp som jag och min familj fått.

När det blir fel erbjuds ibland möjlighet till en second opinion. Och ibland kan man konsultera olika kompetenser. Denna möjlighet ska vi ta tillvara på och utveckla.

läkaruppropet

Läkaruppropet syftar till förändring
Läkaruppropet har samlat närmare 10 000 underskrifter.  Man formulerar viljeinriktningen enligt följande:

”Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov. 

Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.

Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Låt oss få detta utrymme!”

Det finns också ett stort antal människor som arbetar inom vården och forskningen som är öppna för och som visar intresse för olika komplementära metoder.

Vision

1) Bringa kännedom om en transpersonell människosyn och om transpersonell medicin som tar hänsyn till den andliga aspekten av medvetandet. Detta följer Hippokrates tankar om läkarens etik och attityd. Hippokrates ses som antikens representant och föregångare till vår moderna medicin.

2) Bringa kännedom om olika holistiska komplementära metoder. De som nu driver utvecklingen mot en integration av helande metoder också inom sjukvården är ofta öppna för  integrativ medicin. Med det senare menas ett stort antal behandlingsformer och här ingår även transpersonell medicin och psykologi. Ett exempel på integrativ medicin är Healing som används på sjukhus och vårdinrättningar i flera länder i Europa. Detta kan av skeptiker betraktas som humbug och oseriöst men då vet man faktiskt inte vad man talar om. Idag betraktas integrativ medicin som en del i den komplementära.

3) Samla intresserade och göra nätverk för att föra en utvecklande dialog mellan skolmedicin och komplementär medicin. Ett bra exempel på hur komplementära behandlingsformer redan idag används inom sjukvården är klinisk hypnos. Läkare och tandläkare som utbildats i detta kan reducera behovet av bedövningsmedel och hjälpa patienten att klara smärta med lägre doser.  Akupunktur används också som smärtlindring, inte minst vid förlossningar.

Skolmedicin kan tillsammans med komplementär medicin ge bättre vård

För att utveckla detta tema har vi inom Humanism & Kunskap initierat projekt ”Helandevård”.  Planen är ett första symposium eller en konferens. Vi kommer då att diskutera hur detta kan utvecklas. Alla medlemmar hälsas välkomna.

Börje Peratt och Kersti Wistrand

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.