Goda exempel på helandevård – att föda

5
1343
vattenfödsel – wikipedia

Helandevård är ett medvetet omhändertagande av kropp och själ som genomsyras av kunskap och engagemang. Metoderna är många och olika och praktiseras från då livet blir till och då livet föds till sista andetaget.

Text: Börje Peratt

Trots att det kan finnas olika sätt att praktisera helandevård har alla sätt en gemensam bas: kärleken till och respekten för människan. Hos en praktiserande ”helandevårdare” finns också insikten om hur den enskilda människans emotionella och mentala förmåga kan påverkas och påverkar hälsa och tillfrisknande.

Ytterligare en dimension är den andliga. Oavsett trosföreställning bär medvetandet en entitet som gör det möjligt för livet att kommunicera, känna samhörighet och gemenskap med något större utanför den egna personen. Det är inte bara religiösa som tar själen för självklar. Även forskare som dokumenterat utanför-kroppen-upplevelser (UKU) och andra transpersonella fenomen kommer till slutsatsen om att det finns ett medvetande som kan uppträda utanför kroppen och som där har tillgång till en helt annan kommunikations- och iakttagelseförmåga än den som kroppen erbjuder.  Benämningarna för detta är ”non-local”, (icke lokal) och det som jag själv föredrar ”oberoende medvetande”.

I denna artikel, i en rad om helandevård, tar jag upp livets start och dess möjligheter att ge helandevård i lycka, svårigheter och sorg.

baby sim Wikipedia

Att föda

Sättet att föda och ta hand om den nyfödda genom att föda sittande i kroppsvarmt vatten vittnar om att det kan ge en mjukstart in i livet. Ett fortsatt omhändertagande i detta kroppsvarma vatten tycks ha enastående effekt på spädbarnet som denna youtubefilm visar om nyfödda tvillingar: Twin Babies Think They’re Still in The Womb !!

article-0-02EB87E000000578-829_233x423Kontakt med barnet i livmodern

Det finns forskning som visar att gravida mödrar som sjungit för sina ofödda barn får barn som minns sångerna. Unborn babies played music in the womb ’remember the melodies when they are born’.

Mer forskning på temat visar att om modern sjungit under graviditeten känner spädbarnet igen moderns röst.

Beautiful Music: The Benefits of Singing to your Baby, Before and After Birth.

– ”Det är ett ögonblick jag aldrig kommer att glömma, och det var den händelsen som lärde mig värdet inte bara av att sjunga före födseln, men också att sjunga samma låt varje dag. Inte nog med att barnet lär sig sina föräldrars röster, inte bara hör och lär sig musik, men barnet lär sig också just denna sång redan i livmodern”.

Kuvösen

Kuvösen är från början ett sätt att ta hand om för tidigt födda eller som anses vara försvagade. Det har dock blivit regel att placera alla nyfödda i kuvös. Jag är fundersam över denna idag ganska ålderstigna lösning som i och för sig ger den nyfödda en varm omgivning men ofta avsides från modern. Mer naturligt vore närhet, och fysisk kontakt, om inte med modern så med ställföreträdande moder. Det naturliga för den nyfödde är att kravla upp till moderns bröst och söka föda för att sedan vila där. Om det inte går kan sjuksköterska eller annan vårdare eller närstående ta över ”jobbet”. Kuvösparken kan då ses som en nödlösning då det det inte finns tid och kraft. Jag anar att det isolerade barnet upplever separationen och man kan undra över konsekvenser av en långvarig sådan separation.

Traditionella metoder

Dessa skildringar tar inte bort betydelsen av att föda som brukligt liggande på rygg eller med kejsarsnitt. Förlossningen kan ske på olika sätt men eftersom den också är för många väldigt smärtsam och ibland utgör ett livsfarligt ögonblick för såväl mor som barn  är det angeläget att göra allt som går för att underlätta och trygga processen. Här är profylax till stor hjälp.

När allt går fel

Natten då min nyfödde son Joel och min fru Marie dog. Läste denna sorgliga berättelse och blev påmind om hur fort allt kan förändras. Här fanns stöd i en tro och en präst som tycks ha kunnat bära faderns sorg och trots tragik och smärta givit andlig helandevård. Kvar blev fadern med sin fyraåriga dotter och i all sorg kan det ha givit styrkan att leva vidare.

Forskning på kvinnors upplevelser under barnafödande

Kersti Wistrand har i årtionden forskat på transpersonella upplevelser i samband med barnafödande. Här ser vi fram emot den bok som hon är i färd med att slutföra. Läs gärna Kerstis artikel: Svensk-rysk forskning på transpersonella upplevelser hos barnafödande kvinnor.

Tack

Stort tack till barnmorskor, jordemödrar och barnavårdscentraler för den så betydelsefulla insats ni gör för våra mödrar, fäder och deras barn som sätts till världen.

Börje Peratt

Tidigare artiklar:

1) Helandevård med holistisk vy

5 COMMENTS

  1. Tyvärr har födandet på sjukhus ändrat form till att bli mer maskinellt styrt. Kvinnan är omgiven av sladdar och kan inte inta positioner som annars skulle ha känts lämpliga. Dessutom får det här födandet inte oxytocin att produceras som det skulle ha gjort i ett mindre stressande läge, Det har jag fått veta från mycket välunderrättat håll -från en barnmorska, Men det är rationellt; En barnmorska kan hantera upp till tre födande kvinnor samtidigt,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.