Helandevård med holistisk vy

13
2851
Sjuksköterska Roberta Brown från Greenwich Hospital praktiserar healing på frivilliga.
Sjuksköterska Roberta Brown från Greenwich Hospital praktiserar healing på frivilliga.
Sjuksköterska Roberta Brown från Greenwich Hospital praktiserar healing på frivilliga.

”Helandevård” är ett begrepp som myntats utifrån ett behov att ge en rubrik till en artikelsamling om läkekonst och helande .

Det har i sin tur mynnat ut i en ambition av fördjupad kunskap i ämnet. Vad innebär egentligen helande? Hur kan vi påverka helande? Är läkningsprocessen en del av många olika möjliga påverkande faktorer?

Ett helikopterperspektiv omfattar att titta på all slags vård där god vård för med sig helande medan oskicklig vård riskerar att vara destruktiv. Det finns också vård som till synes inte ger några resultat alls.

Dags att skrota ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”

Inom skolmedicin brukar man säga att det är bra att söka en ”second opinion”. Läkare med likartad utbildning och erfarenhet kan komma till olika slutsatser och sedan prövar man sig fram. Mantrat ”vetenskap och beprövad erfarenhet” vilar på godtycklig grund och kritik till Socialstyrelsens rekommendation föreslår att det helt tas bort ur vetenskaplig vokabulär.

Ragnar Levi är examinerad läkare, prisbelönad journalist och arbetar som informationschef på SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Han menar att: . ”Det behövs mycket mer än vetenskaplig kunskap för att kunna välja rätt vårdåtgärd vid rätt tillfälle. Vi brukar hänvisa till ”beprövad erfarenhet” som ytterligare en viktig grund för sjukvårdsarbetet…. Det olyckliga med begreppet ”beprövad erfarenhet” är att det saknar en bra definition. Alla tycks lägga olika innebörd i uttrycket, och det blir oklart vad man egentligen menar.” (LÄNK)

Se också diskussionen i Läkartidningen: Svårt att definiera beprövad erfarenhet (Agneta Borgström, 2007-01-24 nummer 4 ). Torsten Mossberg anser att det aldrig går att ringa in exakt vad beprövad erfarenhet står för – det ligger utanför det exakta och vetenskapliga.  Anders Rane, professor i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet, tycker att begreppet ibland är svårt att tolka. Han översätter det med empirisk kunskap.  Anders Hernborg, distriktsläkare ifrågasätter begreppet. Han säger att det alltid kommer att finnas ett »gap« där det saknas strikt vetenskapligt underlag för mycket av det läkarna gör.

Tidigare medicinalråd, läkaren Christina Doctare vill bereda väg för alternativmedicin

I resultatet av en vårdinsats bör man kunna urskilja vad som är god vård och varför och vad som är dess motsats och varför. Men inte ens det är säkert. Exemplen på de som inte blir hjälpta av skolmedicin och söker sig till alternativ vård är många. Även läkare har sökt alternativ vård då skolmedicinen inte fungerar för deras krämpor. En känd och aktad sådan läkare är Christina Doctare som  samarbetar med forskare kring hjärna och stress. I övrigt vill hon minska klyftorna mellan skolmedicinen och alternativmedicin.

Idag godkända alternativa metoder

Forskning på alternativa metoder som exempelvis Yoga har pågått en längre tid på Karolinska Institutet. En studie visar att Yoga är bästa medicinen mot ryggvärk. En annan tidigare studie vid KI visar att: Yoga kan spara miljarder åt samhället. Vid KI får också läkarstudenter lära sig medicinsk akupunktur. Andra får lära sig klinisk hypnos vilket är användbart bland annat vid nedsövning och vid smärtbehandling. Effektiviteten hos hypnos minskar behovet av kemiska preparat.

Skolmedicinskt utbildade läkare som väljer samverkan med alternativ finns i och fungerar i stora delar av världen. Faktum är att i Indien är detta samspel självklart och en läkare utbildas inom både  skolmedicin och i ayurvedisk medicin. Här använder man också mycket medvetet massage, kost och örter. Vilka vinner på att endast läkemedelsbolagens produkter får användas?

På väg mot förändring

I svensk sjukvård har det ibland varit vattentäta skott mellan praktiserande skolmedicin och så kallad integrativ/komplementär/alternativ medicin. Här är gränsdragningarna på väg att öppnas. Flera läkare kliver fram och önskar en förändring såsom Robert Hahn (Hårdare lagstiftning mot alternativ medicin?)

Samtidigt finns det ett hårdnackat motstånd som Hahn skriver om, som vägrar acceptera integrativ medicin och förnekar dess effektivitet även då omfattande studier vittnar om goda resultat. (Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress)

Frågan är återigen varför? En skolmedicinskt utbildad läkare som går utanför ramarna för etablerat synsätt på orsaker till sjukdom, diagnos och behandling riskerar till och med att bli förföljd och utesluten. Läkaruppropet visar att många verksamma inom traditionell sjukvård önskar en förändring och det är den viljan och kraften vi nu ser allt mer av.

Programförklaring för att inom Humanism & Kunskap öppna upp för en dialog om ”Helandevård”

Ett syfte är att påvisa vägar och metoder till hur liv helas. Läkekonst är mycket mer än fysiska och kemiska ingrepp i organismer. Österländsk kultur tar också energier och dess samlingspunkter i beaktande som inom yoga och akupunktur. Naturfolken har ett helhetsperspektiv och utgår från att allt hänger samman både den levande jorden och själen. Antikens insikter som ligger till grund för utvecklingen av vår vetenskap hade också ett helhetstänk som till stora delar försvunnit i specialistens fackkunskap. Till och med läkareden har försvunnit från svensk läkarutbildning.

Hippokrates förkunnade vikten av att ta hänsyn till och visa kärlek, respekt och försiktighet som en väg till patientens helande. Med dagens medicinering av många plågor har denna försiktighet övergivits och människor riskeras att skadas av felbehandlingar.

Placebo och helande

Helandets möjligheter genom mental (omedveten) förmåga kom att kallas placebo. Denna självhelande förmåga som vi skulle kunna vara mycket tacksamma för kom istället, inom delar av naturvetenskapens forskning, att betraktas som ett problem. Vad hade mest effekt pillret eller tron på att man fått en medicin som helar. Påfallande ofta visar studier att placebo kan åstadkomma lika mycket som kemikalier.

Etik

Ett etiskt förhållande till helandevård ställer krav på kunskap om vilka möjligheter som finns. Sådan läkarutbildning som läkare i Indien får.

En god läkare lyfter fram patientens egen självläkande förmåga och det förutsätter att patienten känner sig omhändertagen. Här kan läkaren diskutera vilken slags vårdinsats som kan vara lämplig och då inte i förväg förkasta någon väg. Kommer man fram till att skolmedicinens metoder är de mest trovärdiga när det gäller ett gynnsamt resultat så följer man den linjen. Men att därmed utesluta healingens förmåga är direkt kontraproduktivt.

Vi vet idag att mental och andlig förmåga kan medverka inte bara till egen healing utan också hur denna förmåga har egenskaper som medverkar till helande i oerhört mycket större utsträckning än vad den materialistiska ideologin förstår och tillstår.

Syftet kan kortfattat formuleras som:
Att förmedla gammal och ny kunskap kring helandevård och ge insikt om dess potential.

Med en sådan positiv och uppmuntrande programförklaring följer att vi vill veta mer och gärna samverkar för att berika kunskapen om självhelande.

Politiker vill införa alternativmedicin i vården.
På Greenwich sjukhus England har patienterna möjlighet att få helande beröring, en form av energiterapi, på kirurgen, förlossningen och onkologen.

– Helande beröring är en helhetssyn på healing, säger Roberta Brown Bruno, massageterapeut och legitimerad sjuksköterska. [2]

Börje Peratt

1) Andra Bloggar på temat med många länkar.
2) What GHS Students Gladly Line up For? Healing Touch Volunteers from Greenwich Hospital

13 COMMENTS

  • Britt tack för din kommentar. Terapier som inte nämnts är många och att räkna upp dem alla är inte görligt här. Däremot ligger Zonterapi inom fältet av texten: Österländsk kultur tar också energier och dess samlingspunkter i beaktande som inom yoga och akupunktur.”

   Ett sådant arbete som din kommentar leder in på är viktigt i fortsättningen. Då vi hoppas kunna få till något mer omfattande i seminarie/konferensform om ca ett år. I detta sammanhang kan det t.o.m bli möjligt att få sådana terapier demonstrerade. För detta ändamål lägger vi nu grund till arbetsgrupper och enskilda som vill medverka med sin kompetens. Så gå gärna med i HK och delta.

 1. Hittade denna text om Christina Doctare ”Naturlig metod botar tinnitus” (Expressen 18 april 2006 08:40)

  I mars 2003 åkte läkaren Christina Doctare till Kerala i södra Indien. Då led hon svårt av astma och tinnitus. Där träffade hon några nunnor som tipsade om ayurveda-metoden. Jag frågade om de behandlade astma och det gjorde de, efter tio veckor var jag frisk, säger hon. I dag två år senare behöver hon inga astmamediciner alls.

 2. Christina Doctare ”Alternativ medicin:(SVT 7 juli 2011)

  Forska på varför homeopatin hjälper

  – Själv har jag svårt att förstå de homeopatiska medicinerna som späds ut med vatten, säger Christina Doctare. Å andra sidan har jag sett patienter som uppenbart blir botade av salvor som enligt traditionell västerländsk medicin inte ska ha någon effekt. Och det är ju intressant.

  -Så låt oss ta reda på varför de fungerar. Inte minst i dagens situation där de vanliga medicinerna ger så många oönskade bieffekter.”

 3. Bo G Jonsson, Jag har kopierat denna din kommentar under annan artikel och lägger den här under ”rätt” artikel för att föra dialogen om just ”Helandevård” vidare.

  Bo G Jonsson:
  ”Jag har läst dina artiklar och det är positivt med Helandevård med holistisk vy. Detta synsätt borde ha införts för länge sedan när det gäller hälsa, medicin och sjukvård. I vårt moderna – eller snarare föråldrade samhälle har individualismen ökat markkant under flera år, vilket har medfört att konflikterna ökar mellan oss människor både i det lilla sammanhanget såväl som i det stora.
  Om vårt samhälle istället skulle grunda sig på empatisk, universell och holistisk medvetenhet i motsats till dagens inhumana samhälle, skulle detta genomsyra alla sammanhang. Tyvärr är dessa attribut en bristvara hos de människor som sitter på den ekonomiska och politiska makten i samhället och i världen. Detta medför att en positiv utveckling i vårt samhälle bromsas av ekonomiska, politiska och egoistiska intressen hos maktens företrädare. Tyvärr förekommer även detta inom vetenskap.
  I ett NYTT och universellt samhälle skulle vi redan från tidig barndom och skolgång utveckla vår andliga, empatiska och universella medvetenhet. Vi skulle i ett sådant samhälle vara medveten om att vi människor är sammankopplade i ett universellt nätverk i helheten och samarbeta istället för som idag konkurrera, bekämpa och förgöra varandra.”/Bo G Jonsson

  • Bo G., i min bok Succébo http://www.bokus.com/bok/9789197788014/succebo-froet-till-framgang/ skriver jag så här:
   ”En teori om livets uppkomst
   och människans utveckling
   utifrån ett psykologiskt perspektiv
   som söker förklaringen i
   hur tankar och känslor
   kan skapa sådana framsteg
   och orsaka sådana konflikter”

   Vidare resonerar jag så här i sagan om ”Alltet” (En omskrivning för ett medvetande och en universell drivkraft som alltid funnits) :
   ”Alltet hade skänkt livet fyra gåvor. Den allra första var att skapa och omskapa sig själv. Den andra och kanske viktigaste gåvan var kärleken. Tillgivenhet var nödvändig för att ta hand om sig själv och sin avkomma. Den tredje gåvan var förmågan att hela sig själv. Bara genom att tänka sig frisk och förvänta sig hälsa kunde ett liv korrigera en skada och överleva en sjukdom. Den fjärde gåvan var valfrihet på gott och ont. Alltet beslöt att varje liten organism själv fick välja sitt öde. Dessa fyra gåvor ingick i livets tanke om sig själv.”(sid 15)

   Detta Bo innebär som jag ser det att individen bär ansvaret för utvecklingen.
   Egot är nödvändigt för att skydda och försvara individen i kampen för överlevnad. Den tar sig hos människan de uttryck du beskriver. Endast en omfattande och genomgripande insikt leder till förståelsen för att altruism är mer gynnsam än egoism.

   På sidan 21 sammanfattar jag en text om mål och meningsfullhet så här:

   ”Mål och mening får genom styrkan hos hoppet och tron en dimension som sträcker sig längre än vardagens vedermödor och behov. Utvecklingen går framåt och intelligensen ökar genom framgång
   och tron på framgång inte tvärtom.”

   Sammanfattningsvis utgår jag från att vi befinner oss i rätt miljö med rätta omständigheter för att dra slutsatser om vad som skulle vara mest gynnsamt. Allt det onda som vi ser runt omkring oss utgör förutsättningar för att utvecklas vidare och även för att kunna uppskatta allt det goda.

   Och det är vi som driver utvecklingen. Ett sätt att förändra och utveckla är ”Helandevård”, därför vill vi utveckla det tillsammans med alla som är beredda och villiga att hjälpa till.
   /Börje

   • Tack för din information och din intressanta syn när det gäller vår och alltets existens. Det är stora frågor det handlar om, och det är inte alltid lätt att få en klar insikt – ett klart svar, eller att logiskt kunna omsätta detta i den fysiska värld vi lever i.
    Vår värld och vårt samhälle är baserat på att vi skall kunna se,mäta och fysiskt kunna ”bevisa” ett fenomen om det skall anses vara sant. När det gäller alltet eller varandet så är det som det är och det är endast vi själva som gör en personlig tolkning utifrån vårt individuella förhållningssätt.
    Vetenskapen utgår från att vi skall kunna se på universum och alltet utifrån ett individuellt och ett objektivt perspektiv. Min uppfattning är att vi inte kan se på universum eller alltet eftersom vi själva existerar och ingår i helheten eller i varandet, det som alltid är.
    En intressant fråga är även hur mycket vi egentligen kan förstå när det gäller alltet / varandet eftersom vi oftast som människa utgår från vårt individuella logiska perspektiv och vår inlärda kunskap.
    Det talas ibland om den andliga dimensionen som människor som har haft en NDU upplevelse tillfälligt har ”besökt”. Detta tillfälliga besök har förändrat dessa människors synsätt inte minst när det gäller det fysiska livet på jorden.
    Människor som har genomgått hypnosterapi har redogjort för hur livet i den andliga dimensionen fungerar. Även i denna dimension förefaller människan vara individuell om än inte lika egoistisk eller konkurrerande som den jordiska människan är.
    Jag har själv en teori att även den andliga dimensionen om än så intressant, endast är steg i vår utveckling i alltet. Jag tror att vi efter vår utveckling även i den andliga dimensionen, eller ( andra dimensioner), ”smälter” samman med alltet och därigenom upphör vår individualitet och även vi blir till ett varande. Under t. ex.meditation kan man få en förnimmelse av att jag som individ har upphört och att det endast är ett gränslöst varande.
    Det är som sagt stora frågor det handlar om, men dessa frågor är viktiga att tala om och kontemplera över, inte minst när det gäller synen på människans existens och medvetandeutveckling.
    Tyvärr så är den bestämmande makteliten och vetenskapen inte intresserad av detta, utan dialogen och förändringen måste ske på lokal nivå och komma inom varje människa. Denna medvetandeförändring kan vi alla välja och ta ett personlig ansvar för.
    En viktig del när det gäller vår medvetandeutveckling är att vi inte längre låter oss manipuleras och vilseledas av makteliten i vilken skepnad den än förekommer i vårt samhälle. Om vi istället kan inse att vi själva äger en betydligt större potential och kraft än vad vi kanske tidigare har trott, ( eller låtit oss tro ) kan vi själva påverka och kreera ett hälsosamt liv och en personlig medvetandeutveckling genom ha tillit till vår egen kraft.

    • Bo G. Du är kanske när det gäller andlig utveckling inne på Nirvana? http://paranormal.se/topic/nirvana.html
     Hur som så finns sannolikt flera stadier av utveckling även för själen. Om man ska tro på reinkarnation och en mening med den så kan ju själens utveckling vara ett motiv för en själavandring som erbjuder möjligheter till olika liv och erafarenheter. Det torde kunna innebära att många av oss som nu trampar omkring på jorden har en del kvar att utvecklas i och lära oss. Så om det nu finns en maktelit och andra som inte tillhör den så bär ju alla på en uppgift att utvecklas. Kanske är förutsättningarna för en sådan utveckling just jordelivet med alla sina motsättningar, orättvisor, tillkortakommanden och möjligheter att förändra dessa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.