Finns det några avhoppare här?

15
1946
Framsida på engelsk tidning för nyateister, här omgjord för svenska förhållanden.
Framsida på engelsk tidning för nyateister, här omgjord för svenska förhållanden.
Framsida på engelsk tidning för nyateister, här omgjord för svenska förhållanden.

 

Antihumanisternas kapande av begreppet humanism har lyckats. 10 februari kom ett mail med nedanstående förfrågan om vi kunde leverera några avhoppade religiösa eller andra troende ”healing, wicca, medium eller liknande”.

Text: Börje Peratt

Mailet visar att det råder en djup och problematisk missuppfattning även bland elever på akademisk nivå, och man drar likhetstecken mellan humanist och intolerant ateist. Hur tragiskt det än är så visar det också att vi startade vår förening inte en dag för sent.

”… läser till religionslärare .. Jag skall skriva en C-uppsats och vill komma i kontakt med Er som har varit troende inom healing, wicca, medium eller liknande som har lämnat den tron eller lämnat området av olika skäl och nu blivit humanister. (Eller de som varit religiösa i en religion). Jag läste på Er sida och hittade denna mejl i förhoppning att ni kan hjälpa mig att hitta några som kan tänka sig att ställa upp på en intervju med mig. Självklart förblir de intervjuade anonyma och intervjun kommer bara att användas till min uppsats. Jag har valt ett område där det är svårt att hitta avhoppare från området och därför vore jag väldigt tacksam om ni kunde hjälpa mig.”

 • Mailet visar att man tror sig ha ställt frågan till en organisation för nyateister (som ger sig ut för att vara humanister).
 • Mailet visar att vi också har blivit uppmärksammade och kanske kan slå in en kil i nyateisternas desinformation.

Genom bildandet av vår förening som tillåter var och en sin egen tro och livsåskådning, har vi skapat tillräckligt med uppmärksamhet för att väcka intresse. Men vi behöver än mer tydliggöra vad vi står för och vad antihumanism innebär.

Humanism tar inte ställning i trosfrågor men det gör antihumanism som idag verkar för ateism som statsreligion

Antihumanism avatar
Antihumanism avatar

Är det någon som känner igen antihumanismens avatar här? En organisation som utger sig för att vara humanister men som är antihumanister. De har lyckats kapa humanism och förvanskat dess innehåll. Min maildialog med kandidaten visar att hon också har lurats in i denna vanföreställning.

Missförståndet tror jag gäller många andra elever inom humanistiska akademin och sannolikt har stora delar av vår befolkning förts bakom ljuset. Hur många drar idag likhetstecken mellan humanism, ateism och religionsförföljelse?

3921979 Hur många som anser sig vara humanister i dess ursprungliga toleranta värdering är omedvetna om denna vilseledande antihumanistiska [1] rörelse. Humanism kan idag stå för två helt motsatta uppfattningar, den ursprungliga medmänskliga och den nya förfalskade omänskliga, hur många vet det?

Genom bildandet av vår förening som tillåter var och en sin egen tro och livsåskådning har vi skapat tillräckligt med uppmärksamhet för att åtminstone börja reda ut i denna förvirring. Men vi behöver än mer tydliggöra vad vi och ursprunglig humanism står för.

Den stora skiljelinjen

– Humanism tar inte ställning i trosfrågor men det gör antihumanisterna som nu i modern tid verkar för ateism som statsreligion.

Mailet visar att det är angeläget att samla oss för en kampanj i vidaste bemärkelse som redogör för humanismens ursprungliga innebörd.

 • Skydd för mänskliga rättigheter och medmänsklighet
 • Rätt till din egen tro och livsåskådning
 • Frihet att leva ditt liv och välja din yrkesutövning

Börje Peratt
Ordförande
Föreningen Humanism & Kunskap (HK)

PS. Denna artikel kommer att åtföljas av en utförligare artikel, en personlig resumé över mina motiv till att ta initiativ till HK.

Referens

1) Humanism and Anti-Humanism, Kate Soper, 1991 Review

15 COMMENTS

 1. Mycket bra och tydliggörande artikel. Det skulle behöva komma fler artiklar som synliggöra skillnaderna mellan Humanisterna och ”humanisterna”. Jag vet att det finns intressant info på hemsidan om ”antihumanismen”, men det kan nog inte bli för mycket. Tack Börje för att du kämpar på!

 2. Felanvändningen av begreppet humanism stör sedan länge många men få gör något åt det -tills nu. Tack! Är det verkligen lagligt att benämna sin organisation så att den lockar och vilseleder?

  • Åsa, jag är osäker på legitimiteten i att vilseleda med falsk varudeklaration i namnet på en förening.

   Men det viktiga nu är att vi blir flera och får både ekonomiska och personella resurser att genomföra en bred folkbildning. Varje medlem är viktig i detta arbete. /Börje

 3. Hej blivande religionslärare!

  Detta är en hälsning till dig från en gammal religionslärare, med några decenniers erfarenhet av undervisning i religionsämnet både på högstadiet och gymnasiet. Och dessutom medlem i Humanism och kunskap.

  Om du en dag hamnar som lärare i religion på gymnasiet, ingår där undervisning i olika livsåskådningar, bl.a. humanism. Jag förstår att du inte hunnit läsa om dessa livsåskådningar i din utbildning ännu, men när du gör det kommer du säkert att förstå artikeln, som Börje Peratt har skrivit ovan. Och jag hoppas att du förmedlar humanismens budskap om allas lika värde samt tankefrihet. Det finns t.o.m kristna humanister!

  Lycka till med din utbildning och läs gärna några av mina artiklar om religionshistoriska ämnen i denna nättidskrift.

  • Kersti, jag tror humanismen har sin grund i den ödmjukhet som format människor. Ofta i en religiös miljö. Och de skrifter som formulerat och lett fram till humanismen finns hos alla stora religioners urkunder.
   Även antikens texter med dess olika gudstro har ingått i denna spridning av influenser. Den mer sekulära formen som utvecklades under renässansen var fortfarande under inflytande av religiösa värderingar. Så naturligtvis har kristendomen stor betydelse för humanismens helhetssyn och känsla för medmänniskan. Därmed behöver man inte vara religiös för att ha dessa grundläggande värderingar.

 4. Jag vill också gärna vända mig till dig, blivande religionslärare. Jag vet inte vart du själv står i trosfrågor, men eftersom du valt att bli religionslärare förutsätter jag att du har någon form av tro. Jag är medlem i Humanism & Kunskap och jag menar att jag är humanist i djupet av min själ. Dessutom menar jag att reinkarnationen, d.v.s. att vi föds om och om igen, är den mest sannolika hypotesen, som kan förklara många frågor, som en ateistisk, sekulär trosuppfattning inte kan förklara. Jag tror också att det finns andliga dimensioner som befolkas av icke fysiska väsen, bland annat de väsen som för tillfället är ”döda”. Forskning visar också att det med största sannolikhet går att kommunicera med dessa ”döda”, se exempelvis Gary Schwartz studier bland andra. Så jag hoppas du blir en öppen, vidsyn, tolerant och ödmjuk religionslärare.
  Lycka till!

 5. Bra där Pia. Har man varit med om nära döden upplevelse finns för mig ingen tvekan om en ”andra sida”. Fem fysiska sinnen ger förutsättningar för ett medvetande som återspeglar omedelbara intryck men är otillräckligt för att beskriva många andra sidor hos medvetandet. Medvetandet omfattar också oerhört många fler dimensioner. Därför blir antihumanismens låsning till reduktionismen, naturalismen och positivismens absoluta gränsdragningar alldeles för simpelt. Rigid begränsning riskerar att ge pseudovetenskapliga ställningstaganden.

 6. I vår fortsatta maildialog föreslår kandidaten:

  Ett tips till din förening är kanske att beskriva er trosfrihet genom Wikipedia med, för där står följande:
  ”Humanister
  Med humanister avses

  personer som verkar inom humaniora, som består av skönlitterär forskning, historia och andra så kallade humanistiska vetenskaper.
  personer som är medlemmar i eller sympatiserar med förbundet Humanisterna med livssyn byggd på icke-teistisk, sekulär etik,rationalism och kritiskt tänkande samt en världsbild byggd på moderna naturvetenskapliga forskningsmetoder
  personer som har en allmän humanistisk inställning med betydelsen medmänsklig, eller ordet human som betyder ungefär tillmötesgående och medkännande
  personer under renässansen som hävdade att människor är naturligt jämlika och idén om ett allmänt människovärde.”

  Jag svarar nedan med en kommentar. Se också Vetapedia. Vill också tipsa kandidaten om min artikel från 2012 Åsiktspolis på Wikipedia.

  ”Humanister (Kommentar: Wikipedias nuvarande definition)

  Med humanister avses:
  – personer som verkar inom humaniora, som består av skönlitterär forskning, historia och andra så kallade humanistiska vetenskaper. (KOMMENTAR: Korrekt)

  – personer som är medlemmar i eller sympatiserar med förbundet Humanisterna med livssyn byggd på icke-teistisk, sekulär etik,rationalism och kritiskt tänkande samt en världsbild byggd på moderna naturvetenskapliga forskningsmetoder
  (KOMMENTAR: POV-pushning. Dylika inskränkningar och ställningstaganden är antihumanism)

  – personer som har en allmän humanistisk inställning med betydelsen medmänsklig, eller ordet human som betyder ungefär tillmötesgående och medkännande. (KOMMENTAR: Korrekt men detta återfinns inte hos gruppen som nämns ovan)

  – personer under renässansen som hävdade att människor är naturligt jämlika och idén om ett allmänt människovärde.” (KOMMENTAR: Korrekt men detta återfinns inte hos gruppen som nämns ovan)

  Här bekräftas således svart på vitt att det är antihumanister på Wikipedia som definierar humanist. Att lyfta fram ett förbunds definition bryter mot Wikipedias egna grundprinciper om neutral synvinkel: Artiklar skall inte förespråka ett perspektiv framför ett annat.

  Försök gärna ändra på denna skrivning på Wikipedia. Eftersom denna artikel måste anses vara en av de Vof/”Humanisterna”(antihumanisterna/nyateisterna) hökbevakar är det näst intill omöjligt att få den korrigerad.

  Ett annat exempel är glorifieringen av deras guru Richard Dawkins med uppenbar historieförvanskning på Wikipedia något som jag kritiserat på min utforskarblogg: Richard Dawkins Wikipedia historieförfalskning.

  Därför är också Vetapedia ett viktigt alternativ /Börje

 7. Tack för denna klargörande artikel. Det är nog fler som missat dessa sammanhang. (Jo admin har tagit sig friheten att översätta anonyma Jimmys text till en mer insiktsfull kommentar)

 8. Intressanta reflektioner och frågeställningar, tack för det!
  Om vi accepterar definitionen av humanism som att det innebär en människovän, så blir det för mig naturligt att vara för tros- och religionsfrihet då att ha en tro, att tillhöra en religion eller ha en viss världsåskådning, ingår i att vara människa eftersom människor har detta. Humanistiska föreningar och representanter för humanister som agerar för att begränsa religions- och trosfriheten, kan då per definition inte vara humanister. 

 9. Intressant och upplysande artikel. Läste ovan som du skrev, Börje, Har man varit med om nära dödenupplevelse….. Min pappa dog och fick en massiv hjärtinfarkt, en ganska vanlig biverkning från ett läkemedel mot ledvärk. I den stunden hade jag en patient och upplevde denna infarkt. Inte visste jag vad som var på gång i min kropp men jag skulle ju fokusera på patienten. Efteråt, just det klockslaget hade pappa dött och blev kliniskt död för en stund. Han lever idag men var på andra sidan. Han upplevde det som en enorm skön känsla utan varken psykisk eller fysisk smärta allt var underbart. Fast han vill leva vill han känna den känslan igen. Jag tror inte vi bara dör and thats it. Hur kan vissa av oss i så fall känna igen oss i miljöer vi aldrig tidigare vistats i?

 10. Kristina, tack för ditt inlägg om din far. Jo denna kontakt mellan familjemedlemmar är dokumenterad många gånger om. Angående att känna igen sig på platser man aldrig varit på i detta liv är också dokumenterad många gånger om. Du kan vara tryggt förvissad om att döden är bara en busshållplats (på andra sidan) och inte en ändhållplats. Om än denna station kan upplevas behaglig och något som man gärna vill stanna kvar i vilket ju inte är samma sak i det fysiska livet. Där vi jagar att komma på och förbannar de bussar eller tåg man missar. Jag har nu kommit till en ganska avspänd inställning till sådana situationer. Det kommer alltid en ny buss och går alltid ett nytt tåg och man vet aldrig vilka man träffar då.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.