“Connected” – en dokumentär om ?

0
1136

chlain

SVT visade 20 jan 2014 “Connected – en självbloggografi om kärlek, död och teknologi” tidigare visad 2012. (Svt play?)

Text: Börje Peratt

“När filmregissören Tiffany Shlain börjar leta efter sambanden i tillvaron blir hon varse alltings ömsesidiga beroende. Har vi slutat se skogen för alla träd? Upptäcktsresan tvingar henne att ompröva mycket av det hon trott sig veta.”

Kanske såg någon annan filmen och fick andra intryck. Min upplevelse var till en början positivt inställd men jag blev sedan alltmer förfärad. Har jag överreagerat?
Med allas rätt att fundera stort och brett, blanda existentiella och tekniska frågor med kemisk biologi blir det ändå aningen svårsmält. Det närmar sig ett försök att redovisa insikter och frågeställningar som glider iväg och blir beskäftiga “sanningar”.

Jag väljer här att både försöka förstå och pröva innehållet och jämföra med min egen forskning redovisad i “Medvetandets Uppkomst”.
Min diskussion tar upp två områden, det ena om incidenter som närmast är att beteckna som auraläsningar. Det andra området rör hennes tolkning av den tekniska utvecklingen och hjärnans utveckling. Här tycker jag att Chlain förirrar sig och blandar ihop biologiska och psykologiska fynd med människans möjligheter att använda kommunikationsteknik. Men jag börjar med avsnittet om auran som jag fann intressant.

Aura

Ett intressant avsnitt var således berättelsen om barnet som såg färger kring människor. Fadern fick redan på att hans färg var svart straxt innan han diagnostiserades för mycket allvarlig cancer. Det kan vittna om en fyraårings förmåga att faktiskt se auran. Denna varseblivningsförmåga tycks sedan försvinna när man blir äldre. När man är barn tas denna förmåga sällan på allvar. Men incidenten gjorde att föräldrarna började lyssna.

Man kan fundera över förmågan att se ett fält som de flesta inte ser. Hur uppstår och försvinner denna besynnerliga förmåga? Det tycks klarlagt att vissa föds med “gåvan” hos andra väcks den av extraordinära omständigheter som exempelvis vid en NDU (Nära döden-upplevelse) [1].

Jag pratade aldrig om det men jag målade istället
(Självporträtt 1972). Med tiden försvann också förmågan att se men känslan fanns kvar. Efter en bilolycka 1987 beslöt jag mig för att vetenskapligt undersöka en rad sådana fenomen och så kom forskningsprojektet “Medvetandets Uppkomst” till. Andra delen i trilogin “Tolv Sinnen” handlar till stora delar om extraordinär varseblivning. Om aura och healing på sid 202-205. Kort ger möjlighet att uppfatta auran tillfälle att diagnostisera. Själv genomgick jag med läkarpersonal 1999 en klinisk studie för att kritiskt och skeptiskt pröva fenomenet. Mest av allt var det för att undersöka om det kunde beläggas och inte var fantasier. Resultaten gav stöd för fenomenet och validerade sambandet med diagnoserna som ställdes. Men omvärlden arrogans och okunnighet i frågan fick mig att hemlighålla denna studie fram till 2012 då boken Tolv Sinnen publicerades. Jag förstår mycket väl rädslan hos dem som är försiktiga med att presentera sina fynd.

“Modet att pröva sin egen trygga tankevärld är stort men ännu större är att våga provocera omvärldens tänkesätt. Galilei (1564-1642) och Darwin (1809-1882) presenterade slutsatser som utmanade samtiden. De kom att förföljas och hånas för den nya världsbild som de lanserade. Galilei förklarade hur planeter och andra ”himlakroppar” kunde röra sig i all oändlighet utan drivkraft. Detta satte dåtidens bild av en allsmäktig Gud ur spel. Och Galilei hotades med dödsstraff. Darwins upptäckter reviderade bibelns skapelseberättelse till en fabel och de bibeltrogna fördömde enhälligt hans teorier. Darwins utvecklingslära tycktes utesluta en gudomlig medverkan. Men tankarna om att människan var mer än kött och blod och kunde ha olika drivkrafter och själsliga förmågor uteslöts inte av Darwins fynd.” (sid 87 i Succébo, 2011)

Faktum är att Darwin var ansluten till Unitarianism en på denna tid stark kristen rörelse.

Min egen upplevelse av detta går inte i klinch med religionen utan bekräftar snarare fenomen som återberättas där och som även observerats av läkare som opererat och där patienten ofta varit i ett utsatt läge. Denna typ av dokumentation är idag så omfattande att vore det vilket annat område som helst så skulle det inte ifrågasättas.
Men tillbaka till TV-filmen och Chlain.

Internet, hjärnan och hormoner


Chlains sätt att beskriva sin förståelse av den globala kommunikationen och effekterna av internet och “stay connected” förefaller mig komma till uttryck i något som närmast kan betecknas som en pseudovetenskaplig beviskedja. Hon hyllar den tekniska utvecklingen och menar att internet får avgörande betydelse för hjärnans utveckling. Det är först nu som vi enligt Chlain på ett effektivt sätt får tillfälle att aktivera både vänster och höger hjärnhalva. I en mening sopar hon undan årtusenden då denna hjärnans samverkan varit en självklarhet för kulturers utveckling.

Det är enligt min mening under 1900-talet som vänstra hjärnhalvans diktatur manifesterat sig inom vetenskap och samhälle. Det är under förra seklet och detta sekel som behaviorism, materialism och naturvetenskaplig positivism dominerat.

Under sin diskussion lyfter sedan Chlain fram två av våra hormoner som det blivit populärt att prata om. Kärlekshormonet Oxytocin och Lyckohormonet Dopamin. De utsöndras under speciella omständigheter och medverkar till för oss väsentliga välbehagskänslor. Chlain sjunger en lovsång över att vi alla kan vara i kontakt med varandra runt hela jorden. Hon menar att detta på ett nytt och unikt sätt utlöser både kärlekshormon och lyckohormon. Hon har läst någon stans att det krävs sex sekunders omfamning (kram) för att utlösa oxytocin. Detta likställer hon något motsägelsefullt med de mikrosekunder som vi ägnar åt gillaklick, twitter och instagram. Hon nämner i förbifarten att det kan bli för mycket av det goda och visar en bild på en tjej som smsar på sin smartphones samtidigt som hon kysser en kille.

Jag menar att det som hon ser som en parentes dominerar vår vardag.

Min uppfattning är således näst intill raka motsatsen mot Chlains vilket jag skrivit om på flera ställen [2] [3] [4] [5] [6] och även i boken Coacha Unga (2008) [7] [8]. Jag menar att denna lovprisade kommunikationsteknik har framkallat ett krav på åtkomlighet som förslavat människan och gjort henne beroende [9] [10], något som också saboterar och stör sammankomster. Det stimulerar inte oxytocin utan genererar en press på att alltid veta om någon kontaktat och som i sin tur drar igång negativa kroppskemiska doser såsom adrenalin och orsakar stress om att alltid svara. Det råder heller ingen tvekan om att beteendet stör barnen. Föräldrarna kan aldrig koppla bort sin mobil inte ens då de ska umgås med sina barn [11] [12]. Ett komiskt exempel på detta är familjen Kardashian, en dokusåpa som exponerar en familj av wannabies. När mamman Kris Jenner satt på en restaurang där stora delar av familjen träffats för att umgås var hon tvungen att avbryta och rusa därifrån för att hennes mobil saknade täckning. Det var inte mycket till oxytocin som flödade genom den familjen då. Snarare testosteron, ilska och frustration.

Med detta sagt kan man fundera över vilka som är betjänta av en sådan här film som höjer internet och smartphonesteknik till skyarna och ignorerar den allvarliga sociala problematik som detta orsakat.

Börje Peratt

Referenser


1) Cardiologist discusses near-death experiences
2) Smartphones – Flykten från friheten
3) Jag är när du ser mig
4) Mötesfrid
5) ”Fundringar” i radio Österåker
6) Allt är relation
7) Coacha Unga med Livskompassen – Professor Matti Bergström ger utlåtande om boken
8) Coacha Unga med Livskompassen
9) Aldous Huxley beskrev i “Du sköna nya värld” (1932) hur människan styrs av jakt på lycka. Det vi älskar, den nya tekniken, meningslös status och möjligheterna till kroppsliga manipulationer kommer att förstöra oss.
10) Debatt blogg: Kapitalismen råder – kommunismen undertrycker
11) SvD Förskolelarm: Föräldrar, släpp mobilen
12) SVT: Föräldrars mobilbruk stör barnen

Återpublicerad något redigerad från Peratt Utforskaren: “Connected”, handlar om vaddå?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.