Den kreativa personligheten, del VIII

6
1638
Friedrich August Kekulé von Stradonitz upptäckte en kemisk struktur genom dröm.
Friedrich August Kekulé von Stradonitz upptäckte en kemisk struktur genom dröm.
Friedrich August Kekulé von Stradonitz upptäckte en kemisk struktur genom dröm.
Friedrich August Kekulé von Stradonitz upptäckte en kemisk struktur genom dröm.

Visionära uppfinnare


TEXT:Kersti Wistrand

I Ombergs närhet har många kreativa personligheter haft sin boplats. Dit hör bl.a. den heliga Birgitta, författarinnan Ellen Key och en rad konstnärer, som kommer att presenteras i några senare artiklar. I denna artikel kommer Kersti Wistrand att ge exempel på kreativa personligheter och ta upp frågan om vad kreativitet är.

Den berömde kemisten professor August Kekulé(1) (1829-1896) hade under flera års tid funderat på den kemiska strukturformeln för bensen, ett lösningsmedel utvunnet ur petroleum. En mörk höstkväll 1854 satt han och kopplade av framför sin kamin. Med blicken riktad mot elden sjönk han in i ett lätt tranceartat medvetandetillstånd. Han började i halvslummern se en bild växa fram samtidigt som hans medvetna jag kunde iaktta och tänka logiskt, ett tillstånd som för övrigt är särskilt förekommande för kreativa personligheter och som benämns lucid dream eller klardröm.
Bilden antog formen av en orm som bet sig själv i svansen. Plötsligt hade Kekulé lösningen på sin forskning: Strukturformeln för bensen bestod av en ring med sex kolatomer och till varje kolatom var en väteatom kopplad. LÄNK

Professor Kekulé hade en konstnärlig begåvning med visuell kreativitet. Han hade i sin ungdom påbörjat studier för att bli arkitekt, men övergick till kemin. Hans förmåga till rumsföreställningar gjorde honom till en av valensbegreppets upptäckare och fäder.

Nikola Tesla (1856-1943) Wikicommons
Nikola Tesla (1856-1943) Wikicommons

Youtube: The Missing Secrets Of Nikola Tesla


Serben Nicola Tesla är ännu en berömd uppfinnare med visionärt sinne. Tesla hade en visualiseringsförmåga som gjorde hans tankar så verkliga att det nästan gick att vidröra dem.
Därmed kunde han i minsta detalj föreställa sig en uppfinning innan den ens fanns på ritbordet. Redan i förväg visste han hur den skulle se ut och fungera. Vid sex års ålder hade han tillverkat sin första motor. Han har bidragit till en mängd uppfinningar, bl.a. växelströmmen (1888). Mellan 1886 och 1928 fick Tesla beviljat 112 patent i USA. 1947 fick Tesla officiellt erkännande att det var han som uppfunnit radion, inte Marconi, som tidigare tagit åt sig äran. Det finns en del kontroversiella uttalanden av Tesla, bl.a. hade han tidigt fått in röster på sin radioapparat och han tolkade dessa som kommande från en annan planet. Han gjorde även uttalanden om framtida uppfinningar, t.ex. industrirobotar, och nedsmutsning av miljön. En del har stämt in, annat inte. Dessa uttalande hade sitt ursprung i ”visionära medvetandetillstånd”, möjligen var det även här frågan om lucid dreams. Tesla sade:

”If you want to understand the Universe, think of energy, frequency, and vibration.”

Emanuel Swedenborg (1688-1672) Mariatorget.              Stockholm (Wikicommons)
Emanuel Swedenborg (1688-1672) Mariatorget.
Stockholm (Wikicommons)

Vårt eget svenska universalgeni Emanuel Swedenborg (1688-1772) (2), som hade stort intresse för mekanik, matematik. kemi och astronomi, publicerade många vetenskapliga skrifter, bl.a. två volymer om masugnar och metallurgi samt bearbetning av koppar och järn. Han övergick så småningom till studiet av hjärnan och visade att vissa områden i hjärnan styrde vårt tal och andra våra rörelser. Han skrev även om tallkottskörtelns funktion, något som i vår tid kom att inspirera forskningen kring ljusterapier vid vinterdepressioner.
Swedenborg gjorde också utkast till flera banbrytande uppfinningar, bl.a. en ubåt och till ”en machine att flyga i wädret” (flygplan), som publicerades 1716. Det hade en fast oval form med ett sittrum och två vingar och en propellerliknande konstruktion som skulle driva flygplanet framåt.
I mitten av 1740-talet började Emanuel Swedenborg få allt fler drömmar och visioner av religiös art och publicerade filosofiska och teologiska verk under återstoden av sitt liv. Han hade klärvoajanta syner och umgicks med änglar(3). Idag finns en internationell Swedenborgskyrka, ”The New Church”, i många länder.

Baltzar von Platen på sitt kontor 1960 Wikicommons
Baltzar von Platen på sitt kontor 1960 Wikicommons

Slutligen vill jag nämna ännu en svensk visionär uppfinnare, Baltzar von Platen(4) (1898-1984), som i sina visionära, kreativa tillstånd uppges ibland ha fått sin inspiration från andevärlden. Även han var konstnärlig och drömde om en karriär som operasångare. I sina memoarer berättar han hur vid 16 års ålder ”uppfattade en intelligent varelse från en annan planet. Han sade: `Du vet att det är världskrig. Du vet att det kommer att bli brist på bränsle. Gör därför en maskin som suger värme från den kalla omgivningen, höjer värmets temperatur och avger det varma värmet till bostadsrummet´. Det gällde en evighetsmaskin. Istället kom uppfinningen kylskåpet till 1922 efter flera lucid dreams. Det blev en världssensation. Under nattliga timmar fick Baltzar von Platon också inspiration till att använda kombinationen av rostfritt stål och konstgummi för att slippa droppande kranar. Han uppfann även gengasapparaten som höll Sveriges bilar igång under kriget.

Vad är kreativitet?


Ofta beskrivs kreativitet som att man tar idéer från olika håll och till synes utan kopplingar sätter samman dem till något helt nytt. En ny idé har vuxit fram och man kan plötsligt se världen med nya ögon.

Professor Allan Snyder Wikicommons
Professor Allan Snyder Wikicommons

Professor Allan Snyder, ledare för ett hjärnforskningslaboratorium i Sidney, Australien, intervjuades i programmet ”Hjärndopning” på Kunskapskanalen i oktober 2013. Han menar att vi ser på världen genom ett filter. Vi lägger in våra egna föreställningar i det vi ser. En tecknad cirkel kan upplevas olika av olika personer, t.ex. som ring, boll eller ansikte, alltefter vad vi projicerar in i det och tycker oss se. Han menar att vår kultur inte uppmuntrar att trimma den konstnärliga delen av hjärnan. Genom att vi har dessa filter, som i och för sig kan vara nödvändiga för att leva i vårt samhälle, får vi emellertid en förvanskad bild av världen. Vi stänger helt enkelt av delar av hjärnan, men delar av den som professor Schneider försöker manipulera för att få fram en större intuition. Med hjälp av magnetisk stimulans av cellerna i försökspersoners vänstra hjärnhalva, där enligt honom äldre minnen och begrepp lagrats, kan han dämpa flödet från vänster hjärnhalva, så att höger hjärnas aktivitet framträder mer. Det möjliggör enligt Snyder tillgången till det nya och okända. Och han citerar poeten William Blake:

”Tog man bort varseblivningens dörrar, skulle man skåda oändligheten”.

Psykologiprofessor Kenneth Ring redogör för NDU och ljusvisioner
Psykologiprofessor Kenneth Ring redogör för NDU och ljusvisioner

Inom den transpersonella psykologin talar man om förändrade medvetandetillstånd. Den indianske shoshonkrigaren (föregående artikel) fick under fasta och bön en ljusupplevelse
med budskap från sin kulturs högste skapare. På samma sätt skildrar en del barnaföderskor och nära dödenupplevare samt mystiker inom alla religioner sina upplevelser av :

”ett starkt ljus med villkorslös kärlek och all världens kunskap”.

I vardagslivet har vi alla tillgång till det vakna vardagsmedvetandet och till drömtillståndet när vi sover, men där finns även en rad andra medvetandetillstånd som uppträder under dagdrömmeri, halvslummer, yttersta lycka, transtillstånd, drogpåverkan eller sjukdom.
Någon gång kan en lucid dream (klardröm) uppträda, där man plötsligt befinner sig vaken i drömmen, är medveten om att man drömmer och kan iaktta och även påverka dröminnehållet.
Dessa lucid dreams har många kreativa personer tillgång till. Pionjärer, upptäckare och uppfinnare som Kekulé, Tesla, Swedenborg, Baltzar von Platen och Einstein sägs bara vara några av dem.
I nästa artikel kommer jag att presentera några visionella konstnärer, författare och kompositörer.

Kersti Wistrand

Referenser:

1. http://www.sgipt.org/th_schul/pa/kek/pak_kek0.htm#Kekulés besondere Phantasie, Vorstellungskraft und
2. http://www.tekniskamuseet.se/1/1889.html
3. Olle Hjärn, Emmanuel Swedenborg och utomkroppsliga upplevelser, i antologin Medvetandet och döden, red. K.Wistrand & J.Pilotti, NoK, 1982.
4. http://www.tekniskamuseet.se/1/1889.html

6 COMMENTS

 1. Tack Kersti, en mycket intressant artikel om spännande personligheter. Tesla har fascinerat mig länge. Likaså Swedenborg. De övriga var nya namn för mig. Spännande!
  Pia Hellertz

 2. Kersti, en mycket intressant artikel med exempel från naturvetenskapen värld. Bland författare är många sådana fall redovisade, ibland tillstår man det först i slutfasen av livet. Man vill kanske inte tillstå att visa pjäser eller romaner har kommit till som drömlika visioner där författaren bara har agerat sekreterare.

  Träffade igår en författare på bussen som beskrev det fantastiska flytet då man har en röst inom sig och det är bara att skriva.

  Det som skrivs om Tesla som får inre bilder av en maskin finns det också andra exempel på. Eller Kekulé som fick visioner av kemiska strukturer. Även sådana typer av visioner kan man tänka sig att Einstein antyder då han menar att fantasin är överlägsen det logiska tänkandet. Stort tack Kersti.

 3. ”Den vackraste upplevelsen vi kan nå är den mystiska”, skriver Albert Einstein i boken Living Philosophies, Simon and Schuster, New York, 1931.
  ”Underlig är vår situation på jorden. Var och en kommer hit för en kort period och vet inte varför, ändå tycks det ibland kunna vara ett gudomligt syfte.
  Min ståndpunkt i det dagliga livet är att människan är här för andra människors skull, framför allt för dem vars leende och öde vår egen lycka beror, och också för det antal oräkneliga okända själar med vars öde vi är förbundna med ett band av sympati. Flera gånger om dagen inser jag hur mycket mitt inre och yttre liv är byggt på mina medmänniskors, både levande och dödas, arbete, och hur jag uppriktigt måste anstränga mig att ge tillbaka lika mycket som jag fått…”. (http://sciphilos.info/docs_pages/docs_Einstein_fulltext_css.html )

  • En mycket vacker beskrivning av en vetenskapsman med andlig resning och insikt. Undrar hur han fick den? Teslas kreativa kapacitet satte avtryck tidigt. Einstein hade dock problem i skolan så man kan ana att han varit med om något som ”väckt” både sinnen och förmågor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.