Sökandets fiender och vänner

1
1270
Erland Lagerroth född 1925 i Lund
Erland Lagerroth född 1925 i Lund

Erland Lagerroth
Författaren och vetenskapsmannen Erland Lagerroth jämför i denna artikel två föreningar med olika målsättning. Den ena är en engelsk förening som heter Scientific and Medical Network (SMN) och den andre en svensk förening Vetenskap och Folkbildning (VoF). Lagerroth vill beskriva hur SMN har till avsikt att bygga upp emedan VoF är destruktiv till både syfte och metod. Det blir en del text på engelska.

Text: Erland Lagerroth. Foto:  Maria Lindh, Lunds universitets magasin 5/2012

Två föreningar med olika målsättning

Det finns en svensk sammanslutning som heter Vetenskap och folkbildning. Det låter både lovande och betryggande – två honnörsord staplade på varann. Föreningens viktigaste funktion tycks vara att varje år utse ”Årets folkbildare” och ”Årets förvillare” och att på effektivaste sätt föra ut resultatet i massmedia. Föreningen har nära anknytning till KTH i Stockholm. Själv har jag varit inblandad, såtillvida som jag blev utnämnd till ”Årets förvillare” 1998. Året efter fick jag en efterträdare i den klartänkta och frimodiga Eva Moberg, dotter till den genomskådande Vilhelm Moberg.

Det finns en engelsk förening som heter Scientific and Medical Network. Den grundades 1973 och går vanligen under namnet SMN. Tre gånger om året utger föreningen en stor, välmatad tidskrift: Network Review med artiklar, rapporter och en närmast ofattbart omfattande recensionsavdelning. För närvarande är man uppe i 105 nummer. Föreningen ger också ut böcker och ordnar möten och konferenser av olika slag, även i andra europeiska länder. Den har cirka 1500 medlemmar i 30 olika länder.

SMN har en hel rad lokala grupper, däribland en i Sverige. Själv har jag varit medlem åtminstone sedan år 2000, och i nr 100 publicerades en artikel av mig: ”The Creative Cosmos: A Personal Journey of Discovery”.

Min originalitet i sammanhanget är att jag kommit fram till sådana tankeformer och åskådningssätt som SMN företräder genom studier av romaner, deras metod och sätt att fungera, med begrepp som relation, process, feed back, system, helhet.

Inte bara analys – ett enkelt synsätt, fattbart för alla och gärna utövat mekaniskt – utan ett holistiskt: att upptäcka, urskilja, förstå, hålla ihop och tolka givna sammanhang och se vart de leder – en konst som sällan utövas och uppskattas.

Det har slagit mig att det skulle vara belysande och upplysande att jämföra dessa två föreningar med varann – belysande för båda. Den förstas allt överskuggande intresse tycks vara att upptäcka och varna för dem som de betecknar som ”förvillare”. Sådana, nämligen, som på något sätt ifrågasätter eller går utöver vad medlemmarna uppfattar som den rena vetenskapliga läran.

”Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.”

Hur kan, måste man fråga, det vara en fri opinionsbildning, om det redan är fastslaget vilka föreställningar som är felaktiga?

Nu kan man ju säga att en utnämning till ”förvillare” är en utmärkelse, som visar vederbörandes betydelse. Så har jag också alltid sett på min egen utnämning. Men så småningom har jag förstått att för den som inte har tillgång till någon motinstans måste saken te sig annorlunda. Förvillar-statusen gör det då svårare att bli läst, köpt, lyssnad till och recenserad, något som helt visst också har blivit fallet.

Medlemmarna – ofta kallade Voffarna – är på det sättet fundamentalister – de avvisar allt annat sökande efter kunskap, vetande, insikt. Sådant betecknas som pseudovetenskap, det vill säga förvillelser. Ledarna i föreningen vet alltid bäst, de är en samling besserwissrar och skall därför självklart bestämma. Och de kämpar hänsynslöst för sin tro, de är tillika fanatiker.

I en sammanfattning av en artikel om VoF av Per-Anders Forstorp ”Den skeptiska rörelsen som vetenskapens väktare” har jag funnit följande karakteristik av deras verksamhet:

”Det som är karaktäristiskt för VoF är således inte endast att de ägnar sig åt tveksamma avgränsningar, utan snarare det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade (natur)vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap.”

Idén till den här artikeln fick jag faktiskt från en bild i Sydsvenskan föreställande ”ungerska gardet”. Den tycktes mig slående illustrera Voffarnas brutala attityd gentemot oliktänkande:

SMN:s hållning är den rakt motsatta: sökande, prövande, på basis av gedigen sakkunskap hos de många som framträder i föreningens publikationer. Hållningen tycks kunna sammanfattas som öppen men kritisk, kritisk men öppen. Men föreningen formulerar själv bäst sin policy. Den allmännaste formuleringen lyder: ”Exploring and expanding the frontiers of science, medicine and spirituality.” Och jag tillåter mig att i fortsättningen citera direkt på engelska från olika sektioner på SMN:s hemsida www.scimednet.org:

“The Scientific and Medical Network is both an educational charity and a community of likeminded, open-minded individuals. Our membership is composed of all kinds of people who are looking to align their interest or work in science and secular philosophy with a belief in the spiritual dimension of life. It is a place to meet, to dialogue and discuss theory and research, and to nurture friendships.”

“Spiritual dimension of life” – här kolliderar SMN huvudstupa med Voffarna. Allt ”spiritual” är de senares röda skynke. Och ordet är naturligtvis inte oproblematiskt. Oftast kan det översätts med ”andlig”, och ingen lär kunna förneka att tillvaron också har en andlig dimension och att också den bör kunna utforskas i vetenskapen. Hela humaniora visar ju detta. Men inom denna andlighet finns naturligtvis dimensioner, som går utöver det rationellt tillgängliga, och om också detta kan och ska utforskas i vetenskapen, därom går åsikterna isär.

Och vidare om SMN:s ”Mission, Aims and Values”:

“The Network seeks to provide a forum for pursuing truth, wherever it leads, to widen the intellectual horizons of science and of society as a whole, to stimulate research at the frontiers of human knowledge and experience, and to make the results of such research more widely known through its educational programmes. The Network is committed to no dogma or creed. It encourages intellectual discernment and is wary of the ill-founded and sensational claims of ’pseudo-science’. In asking searching questions about the nature of life and the role of the human being, the Network abides by its guidelines of open-minded, rigorous thinking and care for others at all times.”

Att “widen the intellectual horizons of science” och “stimulate research at the frontiers of human knowledge and experience” – det är något Voffarna aldrig har uppmuntrat till utan tvärtom har bestraffat.

Samtidigt urskiljer också SMN “pseudo-science” och tar avstånd från den. Men gränsdragningen är naturligtvis olika i de båda fallen.
Befattningshavare inom SMN är eller har varit bl a Peter Fenwick, John Clarke, Bernhard Carr, Max Payne och David Lorimer. Bland framstående medlemmar kan nämnas Erwin Laszlo, Mary Midgley, Karl Pribram, Peter Russell och Rupert Sheldrake. Medlemmar under sin livstid var också Sir John Eccles, Professor David Bohm, Vicomte Professor Ilya Prigogine, E.F. Schumacher och Arthur Koestler.
SMNstyrelse2010SMN:s styrelse och presidenter januari 2010.

Vidare om SMN:s historia:

”The Network was founded in 1973 by George Blaker, with the help of Dr. Patrick Shackleton and Sir Kelvin Spencer, based on their collective desire to reconcile scientific investigation and scientific models of reality with the spiritual dimension of life, and so to open dialogue between scientists and spiritual luminaries of all backgrounds. The vision of the SMN founders was a profoundly holistic one: an organisation confined by no ”fences of thought”, but instead open to insight from every kind of human enquiry.”

“Fences of thought” – Voffarna vill stänga de grindar som inte passar dem, SMN vill hålla grindarna öppna eller rättare ta bort dem.

Vidare om historien:

“The founders believed that neither orthodox religion nor conventional science were, in their current forms, sufficient to answer pressing questions about our existence and about the mysteries of the cosmos, and that new ways of thinking, and new interdisciplinary approaches were needed to build bridges and to search for new approaches. The Network was initially an invitation-only organisation, as it developed into its early form as a place for scientists and medics to debate and dialogue about questions and ideas that were considered taboo in orthodox departments, on issues such as non-local consciousness, alternative forms of healing and paranormal phenomena.”

Här finns en öppenhet och en strävan efter att vidga vetenskapens perspektiv och möjligheter som är den totala motsatsen till Voffarnas inskränkthet och bestraffning av oliktänkande. I SMN har sökaren efter kunskap och insikt en vän, i Vetenskap och folkbildning däremot en fiende. ”Sökandet är vårt största äventyr” sade författaren, riksdagsmannen, ambassadören, landshövdingen, miljöaktivisten och eldsjälen Rolf Edberg, och det med rätta. (Se min bok med detta namn, s 17-27.)

MedlemmarSmnsvenskagrupp
Medlemmar i SMN:s svenska grupp med ordföranden Bo Ahrenfelt, Växjö, i spetsen.

Upplysande är en sammanställning av rötterna till dagens kris i ett manifest för förändring, skrivet av Oliver Robinson, John Clarke, David Lorimer i Network Review nr 100, 2009, s 3 f. Manifestet bildade utgångspunkten för en diskussion i överhusets lokaler i London den 13 maj 2009:

The Roots of the Crisis
A crisis that manifests itself in so many domains simultaneously emerges from deep-seated beliefs and values in the affected cultures. There is strong evidence that a fundamental paradigm has been a major contributor to the current impasse. Questionable assumptions underlying this paradigm are:
1. The separation of the individual from the social nexus and from nature, and the corresponding affirmation of individualism, individual success and self-interest (by contrast with the ideals of community, co-operation and social responsibility).
2. The separation of knowledge specialism in the sciences, philosophy and humanities, leading to the fragmentation of knowledge (as opposed to a more interdisciplinary, co-operative and integrated approach).
3. The adversarial separation of reason from feeling and practical living, leading to the belief that science is a process devoid of feeling and intuition (which cries out for a new approach to knowledge which takes account of the full range of human experience).
4. The prioritising of economic growth, material gain and quantitative profit as ultimate ends in themselves, linked to a narrow model of laissez-faire capitalism (by contrast with an economics enlightened by a moral commitment to compassion and social justice).
5. The deterministic and reductionist view of living beings as machines leading to the view that consciousness is an illusion (by contrast with the recognition of the distinctive nature of life and mind and their central place in our world).
6. Nature and living beings as resources to be treated as objects for exploitation and consumption (rather than as a spiritual community of all beings).
7. Science as the only path to reality, and empirical evidence as the sole criterion of truth (by contrast with a more embracing epistemology which recognises that there are many paths to truth).
8. Matters of value, goodness, love, quality and beauty as merely subjective, and therefore subordinate to the physical sciences (rather than as embedded in the fabric of life and the cosmos).
9. Science and scientific evidence as requiring or implying a world devoid of spiritual depth and spiritual knowledge (by contrast with a science which is seen once again as a part of the perennial search for wisdom).”
Alla 9 punkterna är förvisso synnerligen betänkansvärda.

Copyright © 1996-2011 | The Scientific and Medical Network – SMN, PO Box 11, Moreton-in-Marsh, Gloucestershire, GL56 0ZF, England | http://www.scimednet.org/
eMaiUppUpplysande är en sammanställning av l: , Tel: +44 (0) 1608 652000, Fax: +44 (0) 1608 652001 | UK Charity No. 1101171 | Company Ltd by Guarantee No. 4544694

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.