21 oktober, 2019

Lagstiftning mot humanismen?

Sedan riksdagen i år fört in "vetenskap och beprövad erfarenhet" i lagstiftningen är det nödvändigt att klara ut omständigheter som rör stiftande av lagar och upprätthållande av samhällsordning. TEXT BÖRJE PERATT Originalartikel på Utforskaren: Hur kan "vetenskap och beprövad erfarenhet" bli en … [Read more...]

Läkare Bo Sonnsjö om ett havererat svenskt rätts- och försäkringssystem

"Justitiemordet" är uppföljaren till långfilmsdokumentären "Läkaren som vägrade ge upp". I mötet med läkaren Bo Sonnsjö fokuseras på begreppet "Vetenskap och beprövad erfarenhet" och om det finns något lagrum för detta särskilt med tanke på EU-lagstiftningen. Begreppet har använts för att på … [Read more...]

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vetenskap och beprövad erfarenhet på Vetapedia. Professor Jan Waldenström, Malmö, fick riksdagens uppdrag att utreda och formulera ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och enligt den lag som antogs av riksdagen 1982 gäller följande: – Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om … [Read more...]

“Vetenskap och beprövad erfarenhet” ger stort utrymme för Socialstyrelsens godtycke

Hälso- och sjukvårdslagen klargör att sjukvård skall bedrivas enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet har dock aldrig specificerats i lagstiftning, proposition eller förarbete. Uttrycket är en antik lagstiftningsrelik från år 1890. Det skriver två professorer och en laserterapeut i en … [Read more...]

”Vetenskap och beprövad erfarenhet” – används som härskarteknik

Begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och ”evidensbaserad medicin” används inom primärvården för att ingjuta tvivel i patienter som ställer frågor om alternativmedicin. Michael Zazzio som är legitimerad sjuksköterska och forskare upptäckte dock att begreppen är ovetenskapliga floskler som … [Read more...]

Michael Zazzio vill klargöra begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

Michael Zazzio, forskare inom audiologi, har utfäst en belöning till den som tydligt kan fastställa vad begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” bör stå för. Politiker, sjukvårdsbranschen och myndighetsutövare utmanas. Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är ospecificerat, men ändå … [Read more...]