19 februari, 2019

Ämbetsmannapoesi i det gamla Kina

Under Tang-dynastins dagar (618–907 e.Kr) i Kina skulle ämbetsmännen kunna deklamera poesi men även själva kunna skriva poem, vilket ingick som avgörande moment i jinshi, den högsta examen i det kejserliga examensväsendet. Här presenteras några sådana ämbetsmän och deras poem. TEXT: KERSTI … [Read more...]

Poesin – politisk maktfaktor i det gamla Kina

Poesin har historiskt sett haft mycket stor betydelse i kinesisk kultur. Under Tang-dynastins dagar (618–907 e.Kr) antog Kina ett etiskt politiskt system med en krävande examination av ämbetsmännen, som även skulle kunna deklamera poesi och själva kunna skriva poem. De skickligaste fick de högsta … [Read more...]