19 september, 2018

Stalo – ondsint jätte eller forntida nordbo?

John Bauer träffade under sin Lapplandsresa 1904 på de gamla sameberättelserna och sagorna om Stalo och avbildade sagan om ”Stalo och Kauras” ovan. Men vilka var stalofolket? Var Stalo endast en grym jätte eller är Stalo från början en beskrivning av forna tiders skandinaviska bosättare i … [Read more...]