12 november, 2019

Skandinaviska Ledarhögskolans vårmöte 13-15 februari

Skandinaviska Ledarhögskolans vårmöteäger rum i Örebro 13-15 mars och flera av HKs medlemmar deltar både som talare och som deltagare. PROGRAM VÅRMÖTET Lördagen 14 Mars 09.00 - 10.00 Kaffe och registrering 10.00 - 10.15 Lars-Eric- hälsar välkommen 10.15 - 11.00 Pia Hellertz - Den … [Read more...]

Medevi Brunn en vecka i flow

FOTO: Ritva Peratt Kort rapport: Börje Peratt Humanism & Kunskaps sommar-arrangemang vid Vättern 2013 hade Medevi Brunn som centralpunkt. Därifrån utgick sedan utflykter till Vadstena, Alvastra och Omberg. Under fem dagar ägnade vi oss helt åt mötet och historieberättandet. Interaktiva … [Read more...]