26 september, 2018

Uppståndelsemysteriet

För en vecka sedan inföll påsken – navet i den kristna tron med mysteriet Kristi död, nedstigning i dödsriket, seger över döden och återuppståndelse. Kersti Wistrand visar här exempel på erfarenheter hos några personer i dödens gränsland. EN BETRAKTELSE AV KERSTI WISTRAND Den finlandssvenska … [Read more...]

Universums födelse – Svindlande perspektiv 4

Den 17 mars 2014 skedde ett av de stora vetenskapliga genombrotten i astronomins historia, en upptäckt i Nobelprisklass. Under tre år har astrofysiker studerat universum och dess gravitationsvågor genom ett stort teleskop på Sydpolen. Man har kunnat följa dessa och färdats 13,8 miljarder år bakåt i … [Read more...]