22 oktober, 2019

Aniaravisionen

Två personer, mystikern Ruth Dahlén och författaren Harry Martinson, upplever oberoende av varandra och ungefär samtidigt - oktober 1953 - en lång vision där människan förstört sin jord för att till slut duka under i rymden. - I slutet av sitt liv säger Harry Martinson att Aniara är hans testamente … [Read more...]

“Jag fördes upp i rymden” – en kosmisk vision

Året var 1968. Jag hade radion påslagen och lystrade plötsligt till lite extra. I radioserien om annorlunda andliga upplevelser denna eftermiddag lästes en text upp skriven av signaturen ”Beata”. Radioprogrammet som benämndes ”Mystiker i Vällingby” fick ett mycket positivt mottagande och sändes i … [Read more...]