18 september, 2019

Skeptisk om skeptiker – Skeptical about Skeptics

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Skeptisk om skeptiker - Skeptical about Skeptics är en webbsida organiserad av The Association for Skeptical Investigation (Föreningen för skeptisk undersökning) för att främja äkta skepticism - i en anda av utredning och tvivel - inom … [Read more...]

Befria Wikipedia från sabotörer

Wikipedias uppgång och fall Först i Internet-sökningar; Sist i tillförlitlighet! Artikel i Orthomolecular Medicine News Service, 8 feb 2016 Översättning: Börje Peratt Alla som använder Internet för att söka information är sannolikt förtrogna med Wikipedia. Wikipedia är ofta bland de första … [Read more...]

Marcello Truzzi

Marcello Truzzi var professor i sociologi vid New College of Florida och senare vid Eastern Michigan University. Han var grundare till CSICOP. Marcello Truzzi finns inte på svenska Wikipedia då han blev en av [pseudo]skeptikernas värsta kritiker och myntade dem just pseudoskeptiker. Se vidare … [Read more...]

Har ”skeptikerna” förlorat?

Har CSICOP förlorat trettioåriga kriget? är en artikel av Guy Lyon Playfair. Återpublicerad från hemsidan för Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics) och översatt av Börje Peratt Utforskare. Del 1 – Födelse av en motrörelse ”Jag har kommit till slutsatsen att Paul Kurtz inte helt … [Read more...]

Skeptiker blockerade utvecklingen av radar

Hur [Pseudo]-skeptiker blockerar vetenskapliga framsteg Peratt Utforskaren återpublicerad och översatt artikel från Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics) Den framstående italienska fysiologen Lazzaro Spallanzani (1729-1799), en av grundarna av experimentell biologi,  publicerade 1794 … [Read more...]