15 november, 2019

Bildning och senmodernitet – ur pedagogiskt perspektiv

Kersti Wistrand fortsätter här rapporteringen av intrycken från seminarieresan till Åbo Akademi. Arrangör i Sverige "Humanistisk Förnyelse" och eminent reseledare Carl Johan Ljungberg. Finlandssvenska Rita Nordström-Lytz, som arbetat inom skolan som klasslärare och senare rektor i 25 år, är idag … [Read more...]