22 mars, 2019

Healing – Helande

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar.   Healing motsvarar på svenska begreppet helande. Begreppet har flera betydelser här anges fyra:   1) En organism självläker genom vila och gynnsamma miljöbetingelser. 2) En organism läker med hjälp av en konstruktivt … [Read more...]