14 november, 2019

Jacob Tengström finlandssvensk renässansmänniska

Resan till Åbo Akademi (25-28 april 2013) innehöll många intressanta föreläsningar. Kersti Wistrand rapporterar här en som gjorde starkt intryck på fler av oss som var där. Med en renässansmänniska menar man en person som har ett brett kunskapsfält och som samtidigt är praktisk lagd. Leonardo da … [Read more...]