24 augusti, 2019

”Livets Väg. En bok om hopi-indianerna” av Gunilla Hultgren

Boktips: Hultgren, Gunilla, Livets väg – en bok om hopi-indianerna, Nordamerikansk ursprungsbefolkning som är känd för sin visdom och sina profetior. TEXT: KERSTI WISTRAND Gunilla Hultgren (f.1941) är socialantropolog och har som sådan vistats periodvis hos flera indianfolk och i det här … [Read more...]

Livets väg – Hopiprofetior om vår framtid

Hopi är nordamerikanska urinvånare som har en speciell plats i historien genom sina profetior och tankar om miljön och samlevnad med naturen. TEXT: KERSTI WISTRAND FN:s larmrapport om klimatet släpptes 8 oktober: jordens två hundra länder måste enas snabbt då det gäller att få bort fossila … [Read more...]